Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lasix tablet 500mg Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » High-Ceiling Diüretik İlaçlar » Sülfonamidler » Furosemid

KULLANMA TALİMATI
LASİX® 500 mg tablet Ağızdan uygulanır

• Etkin madde:

Her bir tablet 500 mg furosemid içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Laktoz, aerosil 200, talk, mısır nişastası, primojel, magnezyum stearat, kinolin sarısı (E 104), selüloz (toz)
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında

:

1. LASİX nedir ve ne için kullanılır?


2. LASİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LASİX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LASİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. LASİX nedir ve ne için kullanılır?
LASİX, furosemid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak tablet formundadır. 1 tablet içinde 500 mg furosemid bulunur. 20 tablet içeren cam şişelerde kullanıma sunulmuştur.
LASİX idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. LASİX güçlü bir idrar söktürücüdür.
Doktorunuz size LASİX'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:
LASİX 500 tablet, yalnızca glomerüler filtrasyonu çok düşük olan hastalarda kullanıma yöneliktir.
Sıvı retansiyonlu ve hipertansiyonlu diyaliz öncesi dönemdeki kronik böbrek yetmezliği. Terminal böbrek yetmezliği, rezidüel diürezi devam ettirmek için.
LASİX'in 120mg/gün'e kadar olan oral dozlarına cevap vermeyen nefrotik sendromlu hastalarda.
Olması yakın veya halen mevcut olan akut böbrek yetmezliğinde (rezidüel filtrasyonun mevcut olması koşulu ile, sıvı atılımının devamını sağlamak ve parenteral beslenmeyi kolaylaştırmak için).
2. LASİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LASİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
• Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
• Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)
• Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa
• Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum LASİX kullanılmasına cevap vermiyorsa
• Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
• Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
• Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa
• Bebeğinizi emziriyorsanız
Bu ilaç sadece glomerüler filtrasyonu (böbreklerde meydana gelen süzme işlemi) düşük olan hastalarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde aşırı sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir.
LASİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (LASİX ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkışından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).
Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.
• Düşük tansiyon
• Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık
• Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı
• Gut (damla) hastalığı
• Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)
• Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır)
• Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).
LASİX tedavisi boyunca doktoruz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.
Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:
Bunaması olan hastalarda risperidon ile LASİX'in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile LASİX'in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.
LASİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Besinler LASİX'in emilimini etkileyebilir. Tabletleri aç karnına yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında LASİX'i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.
Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında LASİX'i kullanmamanız gerekir. LASİX ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.
Araç ve makine kullanımı
LASİX, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
LASİX'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:
- Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat
- Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)
Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar
- Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)
- Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)
- ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
- Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)
- Oral furosemid ve sukralfat en az 2 saat arayla kullanılmalıdır, zira sukralfat furosemidin bağırsaktan emilimini ve dolayısıyla etkisini azaltır.
Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar
- Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)
- Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)
- Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır), uzun süreli laksatif kullanımı
- Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (gut-damla hastalığında kullanılır)
- Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
- Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)
- Kürar-tipi kas gevşeticiler
- Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)
- Bazı sefalosporinler
- Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)
- Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LASİX nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Sıvı retansiyonlu ve hipertansiyonlu dializ öncesi dönemdeki kronik böbrek yetmezliği:


Eğer günlük 120mg oral doza (40mg LASİX, 3 tablet) yeterli cevap alınamazsa, tedavi dozu LASİX 500mg olarak değiştirilebilir. Günlük doz 250 mg'dan (1/2 tablet LASİX 500) 1500mg'a (3 tablet) kadar yükseltilebilir. Diyaliz hastalarında doz, rezidüel diürez ve vücut ağırlığına bağlıdır. Günlük doz genellikle 250mg ve 1500mg (1/2-3 tablet LASİX 500) arasındadır.

Nefrotik sendrom:


Eğer günlük oral 120 mg doza (40mg LASİX, 3 tablet) yeterli cevap yoksa tedavi, LASİX 500 tablet olarak değiştirilebilir. Günlük doz genellikle 250 mg ve 500mg (1/2-1 tablet Lasix 500) arasındadır.

Olması yakın veya halen mevcut akut böbrek yetmezliğinde dozaj:


Dozun hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilmesi için, LASİX başlangıçta intravenöz yoldan uygulanmalıdır. LASİX'in uzun süre verilmesini gerektiren hallerde ve klinik seyirin tablet formuna geçilebilmesini mümkün kıldığı durumlarda, oral doz da istenilen etkiye göre ayarlanmalıdır. 24 saatlik zaman içerisinde 1500mg LASİX maksimum dozunun aşılmaması önerilmektedir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan uygulanır. LASİX 500 tablet, aç karnına az miktarda su ile yutulmalıdır. Üçlü çentik, tabletlerin bölünmesini kolaylaştırır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda, oral (ağızdan) uygulama için önerilen günlük en yüksek furosemid dozu 40 mg'a kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır. Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Eğer LASİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LASİX kullandıysanız

LASİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LASİX i kullanmayı unutursanız
Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.


LASİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
LASİX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tansiyonunuz yeniden yükselebilir veya vücudunuzda yeniden aşırı sıvı tutulumu ortaya çıkabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LASİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


Aşağıdakilerden biri olursa, LASİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Kaşıntı, kurdeşen, diğer döküntüler, içi sıvı dolu kabarcıklar, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu,
• Genellikle kollar ve bacaklarda deride içi su dolu kabarcıklar-büller-ile seyreden bir deri hastalığı,
• Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı (eksfolyatif dermatit),
• İğne başı şeklinde kırmızı morarmalar (purpura), ışığa duyarlılık
• Ani aşırı duyarlılık reaksiyonu
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven-Johnson Sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermel nekroliz)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, LASİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma), akyuvar sayısında azalma, agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma), aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
• Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
• Hemokonsantrasyon (Kan sıvısının azalmasına bağlı olarak kanın
konsantrasyonunda artma)
• Karaciğer hastalığına bağlı olarak gelişen nöropsikiyatrik sendrom (hepatik ensefalopati)
• Böbrek yetersizliği
• Kandaki protein miktarı anormal düşüş olan hastalarda özellikle böbreklerinde ciddi hasar olanlarda işitme bozuklukları ve kulak çınlaması
• Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması
• Akut pankreas iltihabı
• Su atılımında artış
• Özellikle potasyum, kalsiyum, magnezyum atılımında artış, metabolik alkaloz (kanda bikarbonat konsantrasyonu artışına bağlı kan pH'sının artığı metabolik durum)
• Gut atakları (Eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize hastalık)
• Kan damarları iltihabı, pıhtı oluşumuna eğilim
• Erken doğan bebeklerde, sıklıkla geri dönüşsüz böbrek hasarına yol açan, böbrekler kalsiyum tuzlarının birikmesi, böbrek taşı oluşumu
• Erken doğan bebeklerde yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde bir tür kalp-damar hastalığı olan “patent ductus arteriosus”un (kalpten çıkan iki büyük atardamarın arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmayıp açık kalması durumu) devam etme riskinde artış
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Uyuşma
• Bulantı, kusma, ishal
• İdrar yapamama
• Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
• Şeker hastalarında dikkat edilmesi gereken şekere karşı duyarlılıkta azalma
• Kolesterol ve trigliserid serum düzeylerinde artış

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. LASİX'in saklanması

LASİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LASİX'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.Ş. İlaç Fabrikası İstanbul

Üretim yeri:

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş. 34010 Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lasix tablet 500mg

Etken Maddesi: Furosemid

Atc Kodu: C03CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lasix tablet 500mg-KT
 • Lasix tablet 500mg-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Lasix tablet 500mg
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.