Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sulidin %1 topikal jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Diğer İlaçlar » Nimesulid

KULLANMA TALİMATI SULİDİN® %1 Topikal Jel Cilt üzerine uygulanır.

•Etkin madde:

Her bir tüpte (30 g) 0,3 gram nimesulid

•Yardımcı maddeler:

Transcutol, gliseril monooleat, hidroksipropil selüloz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SULİDİN® nedir ve ne için kullanılır?


2. SULİDİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SULİDİN® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SULİDİN®'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
1. SULİDİN® nedir ve ne için kullanılır?
®
• SULİDİN , etkin madde olarak nimesulid içeren jel formunda bir ilaçtır.®
• SULİDİN topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak
adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.®
• SULİDİN her bir tüpte 0,3 gram nimesulid içerir.®
• SULİDİN , 30 gram jel içeren lamine polifoil tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.
• SULİDİN®;
-Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden oldugu agrı, iltihaplanma ve sismede,
- Yumusak doku iltihaplanmalarında,
- Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.
2. SULİDİN®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler SULİDİN®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• SULIDIN 'in içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
• Allerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAII) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa SULlDlN®'i kullanmayınız.
• Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyinde kullanmayınız.
• Diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
• 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
SULİDİN®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• SULlDlN®'i, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
• Ağız yolu ile almayınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
• SUL

II

N® kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
• 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
• Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağıt/kontol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
• Diğer NSAI (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca SUL

II

N® ile diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) NSAI ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir. Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.
• SUL

II

N®'İ gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
• SUL

II

N®'İ uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
• SULİDİN®'i sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
• İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


SULİDİN 'in gebelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Özellikle gebeliğin 3. döneminde SULİDİN kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Emzirme döneminde SULİDİN® kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.
SULİDİN®'i emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.
Araç ve makine kullanımı
SULİDİN®'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. SULİDİN®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SULİDİN®'in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
SULİDİN®'in herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır. SULİDİN®'i topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SULİDİN® nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde SULİDİN®'i etkilenen bölgeye günde 2 veya 3 kez uygulayınız. Önerilen tedavi süresi 7-15 gündür.
• Uygulama yolu ve metodu:
SULİDİN® yalnızca topikal kullanım içindir. SULİDİN®'i etkilenen bölgeye nazikçe
tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma®
(oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye SULİDİN 'i kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
SULİDİN® 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, SULİDİN® dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer SULİDİN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SULİDİN® kullandıysanız:

SULİDİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

.
SULİDİN®'in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.
SULİDİN®'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


SULİDİN® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
SULİDİN® tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?®
Tüm ilaçlar gibi SULİDİN 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Uygulama bölgesinde;
Yaygın (100 hastada 1'den fazla ve 10 hastada 1'den az)
• Kaşıntı (prurit)
• Kızarıklık (eritem)
Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
• Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
• Pullanma
• Deri döküntüsü
Bunlar SULİDİN®'in hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.
SULİDİN®'in saklanması

SULİDİN®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra SULİDİN®'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SULİdİN®'İ kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/1 Şişli - İSTANBUL Tel : 0212 286 96 30
Faks : 0212 286 96 41
E-posta :

info@embil.net


Üretici:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Şişli/İSTANBUL Bu kullanma talimatı...................tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Sulidin %1 topikal jel

Etken Maddesi: nimesulid

Atc Kodu: M01AX17

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sulidin %1 topikal jel-KT
 • Sulidin %1 topikal jel-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.