Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rofacid 200 mg/100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Siprofloksasin

ROFACID 200 mg/100 nıL IV infiizyon için çözelti içeren flnkon Damar içine uygulanır.

Steril-Apirojen

• Etkin madde:

Her bir flakon (100 mL) 200 mg Siprofloksasin'e eşdeğer 254 mg Siprofloksasin laktat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktik asit, sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


/.

ROFACİD nedir ve ne için kullanılır?


2. ROFACİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ROFACİD nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ROFACİD'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

L ROFACİD nedir ve ne için kullanılır?

• ROFACİD flakon içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir flakon 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254 mg siprofloksasin laktat içerir.
• ROFACİD'in etkin maddesi olan siprofloksasin, fluorokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
• ROFACİD 100 mililitrelik flakonlarda bulunur. Flakon içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.
• ROFACİD, yetişkinlerde zatürree, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların barsak enfeksiyonlarında kullanılır. ROFACİD, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu
enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin

R aenıginosa

adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbonun ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.

2. ROFACID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ROFACİD'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
• Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

ROFACİD'İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ROFACİD ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri
meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

ROFACİD tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler:


Eğer,
• Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
• Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
• ROFACİD gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu öykünüz olduysa,
• Miyastenia Gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
• Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.

ROFACİD tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:


Eğer;
• Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjio ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
• Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, ROFACİD kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçınınız),
• ROFACİD de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Barsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
• Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
• Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri görülürse ROFACİD tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
• ROFACİD karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalıdır.
• ROFACİD beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, yutak, ağız veya idrar yolu sorunları gibi bölgesel enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz. Beyaz kan hücrelerinizdeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
• ROFACİD ile kansızlık riski yaşayabileceğinizden, sizde ya da ailenizdeki bir ferdin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söyleyiniz.
• ROFACİD'in ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa ROFACİD tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
• Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa,
• Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
• ROFACİD ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından veya solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.
Miyastenia Gravis hastalarında hastalığın belirtilerini alevlendirebilir.
ROFACİD'e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.
Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa ROFACİD kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ROFACİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ROFACİD ile yapılan tedavinizi etkilemez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ROFACİD hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ROFACİD anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kulianınıı

Araç ve makine kullanma durumunda tepki verme hızmı olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte almdığmda görülür.

ROFACID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 354 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ROFACİD'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;
• Kalp ritmini düzenleyen Sınıf lA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
• Vücuttan ürik asit atılımını sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
• Mide hastalıklarında kullanılan omeprazol,
• Kas gevşetici olan tizanidin,
• Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
• Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,
• Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
• Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
• Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonisti ilaçlar (örneğin varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
• Şeker hastalığında kullanılan bir ilaç olan glibenklamid,
• Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
• Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
• Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
• Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,
• Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl

Eger reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kıdlanıyorsamz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ROFACİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:
Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)
Enfeksiyon

Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş

dahil)


Solunum yolu enfeksiyonları
2 X 400 mg - 3 X 400 mg
7-14 gün
İdrar yolu enfeksiyonları
- Akut gelişen basit böbrek iltihabı (piyelonefrit)
- Basit olmayan
2 X 200 - 400 mg 2 X 400 mg - 3 X 400 mg
7-21 gün 7-21 gün
Genital enfeksiyonlar - Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), akut prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı
2 X 400 mg - 3 X 400 mg
14-28 gün
İshal
2 X 400 mg
1 -5 gün
Diğer enfeksiyonlar
2 X 400 mg
7-14 gün
Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar
3 X 400 mg
7-14 gün
Kemik ve eklem enfeksiyonları (ör. kemik enfeksiyonu)
2 X 400 mg - 3 X 400 mg
Maksimum 3 ay (kemik enfeksiyonunda maksimum 2 ay)
Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar
2 X 400 mg - 3 X 400 mg
Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca
Karın içi enfeksiyonlar
2 X 400 mg - 3 X 400 mg
5-14 gün
Solunum yoluyla geçen

{Bacillus anthracis'e

maruz kalma sonrası görülen) şarbon
2 X 400 mg
60 gün
Damardan tedavi sonrasında siprofloksasin tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.
Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

ROFACİD damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır

Değişik yaş gnıplan:

Çocuklarda kullanımı:

Önerilen tedavi süresi
Önerilen doz

Enfeksiyon

5-17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fibrozisin

R aemginosa

enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu
Günde 3 kere damardan kullanılan ROFACİD ile kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)
10-14 gün

Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonu 8 saatte bir damardan kilogram başına 6-10 mg (maksimum günlük doz 400 mg)
10-21 gün

Solunum yoluyla geçen şarbon
Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg'ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg'dır)
60 gün

Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.
Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg'dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg'dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg ROFACİD eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

Eğer ROFACİD 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ROFACİD kullandıysanız:

ROFACİD 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.
ROFACİD'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ROFACİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):
• Bulantı, ishal, kusma,
• Uygulama yerinde reaksiyon,
• Kandaki maddelerin miktarında artış (transaminazlar),
• Döküntü
Yaygın olmayan yan etkiler (her 1.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):
• Mantar süperenfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması).
Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış.
İştahsızlık,
Hareketlilik, huzursuzluk.
Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı.
Kaşıntı, kurdeşen.
Eklem ağrısı,
Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş.
Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı.
Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
Sersemlik,
Denge bozukluğu.
Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon).
Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu.
His kaybı.
Nöbetler,
Bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo).
Görme bozuklukları,
İşitme kaybı,
Kalp hızında artma.
Kan damarlarında genişleme.
Düşük tansiyon.
Geçici karaciğer yetmezliği.
Sarılık,
Böbrek yetmezliği.
Ödem
ek (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

Sey


Antibiyotiğe bağlı kalın barsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen).
Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden).
Kansızlık,
Alerjik reaksiyon.
Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme.
Kan şekerinde artma,
Kaygı reaksiyonları.
Anormal rüyalar (kabus).
Depresyon,
Titreme,
Kulak çınlaması,
Bayılma,
Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
Karaciğer yetmezliği,
Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan).
Işık duyarlılığı reaksiyonları.
Spesifik olmayan veziküller (içi sıvı dolu kabarcık),
Kas ağrısı,
Eklem romatizması.
Kas- iskelet ağrısı.
Böbrek bozukluğu,
İdrarda kan veya kristaller olması.
Böbrek iltihabı.
Terleme,
Kan pıhtılaşmasında anormallik.
Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması.
Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit eden).
Alerjik şok (hayatı tehdit eden).
Psikolojik reaksiyonlar.
Migren,
Koku alma bozuklukları,
İşitme azalması.
Kan damarı duvarında iltihap (vaskülit).
Pankreas ihihabı.
Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir).
Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar.
Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda yırtılma (çoğunlukla Aşil tendonu)
Çok seyrek (her 10.000 kişiden en fazla 1 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):
• Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
• Kandaki akyuvarların azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık
(agranülositoz),
• Ölümcül alerjik reaksiyon,
• Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
• Koordinasyon bozuklukları,
• His artışı,
• Kafa içi basıncı artması,
• Görsel renk bozuklukları,
• Eritema multiforma, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri
nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit eden),
• Kas güçsüzlüğü,
• Kas hastalıklarının (Miyastenia Gravis) alevlenmesi,
• Eklem iltihabı,
• Yürüyüş bozukluğu
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
• Periferal nöropati ve çok sayıda periferik sinirleri etkileyen hastalık
(polinöropati),
• Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes),
• Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ROFACİD'in Saklanması

ROFACİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çözelti ışığa duyarlı olduğu için flakonu kutusundan ancak kullanımdan önce çıkarınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki .son kullanma tarihinden sonra ROFACİDkullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ROFACİD'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40 Gölbaşı 06830 Ankara Tel : O 312 485 37 60
Faks : O 312 485 37 61
e-posta: keymen(gkeymen.com.tr

Üretim yeri:

Mefar İ laç Sanayii A. Ş.
Ramazanoğlu Mah. Ensar Caddesi No: 20 Kurtköy/Pendik, TR 34906 İstanbul

Bu kullanma talimatı 12/10 2011 tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR.

İmhası için özel bir gereklilik yoktur.

Kullanıma hazırlama:


Siprofloksasin IV infüzyon ile 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır
Geniş bir vene yavaş infüzyon hastanın rahatsızlığını en aza indirir ve venöz iritasyon riskini azaltır
İnfüzyon çözeltisi doğrudan veya geçimli olduğu diğer infüzyon çözeltileri ile karıştırılarak verilebilir. % 0.9 NaCI içeren Siprofloksasin infüzyon çözeltisi serum fizyolojik, Ringer çözeltisi, Ringer laktat çözeltisi, %5 ve %10 glukoz çözeltisi, %10 fruktoz çözeltisi, %0.225 veya %0.45 NaCI içeren %5 glukoz çözeltisi ile geçimlidir. Belirtilen infüzyon çözeltileri ile karıştırıldığında, mikrobiyolojik açıdan ve ışık duyarlılığı açısından karıştırıldıktan sonra kısa süre içinde uygulanmalıdır.
Diğer infüzyon çözeltileri ve ilaçlar için geçimli olduğu belirlenmedikçe, ayrı olarak uygulanmalıdır. Çökme, bulanıklaşma, renk değişikliği gibi olaylar geçimsizliğin görsel belirtileridir.
Çözeltinin pH'sında fiziksel veya kimyasal açıdan stabil olmayan penisilinler, heparin çözeltisi gibi infüzyon çözeltileri ve ilaçlar ile geçimsizlik görülebilir. Siprofloksasin çözeltisinin pH'sı 3.5 - 4.6 olduğundan, bilhassa alkali pH'ya ayarlanmış çözeltilerle geçimsizlik ortaya çıkar
Bir defalık kullanım içindir. Kullanılmayan kısmı atınız.
Kullanma Talimatı'nm bölüm 3'ünde 'Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar' kısmında tavsiye edilen dozlar yer almaktadır.
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

İlaç Bilgileri

Rofacid 200 mg/100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Siprofloksasin laktat

Atc Kodu: J01MA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.