Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Beloc Zok 50 mg kontrollü salım tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Metoprolol

KULLANMA TALİMATI

BELOCZOK 50 mg KONTROLLÜ SALIM TABLET Ağızdan alınır.

•Etkin madde :

Metoprolol süksinat

•Yardımcı maddeler :

Etil selüloz, hidroksipropil selüloz, hipromelloz, mikrokristalize selüloz, parafin, makrogol, anhidr non-kolloidal silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, renklendirici ajan (titan dioksit E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında :


1. BELOC' ZOK nedir ve ne için kullanılır?


2. BELOC® ZOK 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BELOC® ZOK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. BELOC® ZOK 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BELOC® ZOK nedir ve ne için kullanılır?

BELOC ZOK beyaz renkli, yuvarlak, çentikli, A/mO baskılı tablettir.
BELOC® ZOK 50 mg 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. BELOC® ZOK aşağıdaki durumlarda kullanılır :
- yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için
- kalp yetmezliğinde
- bazı çarpıntılarda
- düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde
BELOC® ZOK daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. BELOC® ZOK 'un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. BELOC® ZOK aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

BELOCZOK 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Metoprolol süksinata veya BELOC® ZOK'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
Kan basıncınız düşükse,
Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

BELOCZOK 'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
• İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
• Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
• Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
• Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza BELOC® ZOK kullandığınızı söyleyiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BELOCZOK 'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BELOC ZOK'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.
Doktorunuz aksini söylemedikçe BELOC® ZOK'u hamilelikte kullanmayınız.
Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız BELOC ZOK'u gerekli olmadıkça kullanmayınız.
Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

BELOC® ZOK tepkilerde dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.
BELOC® ZOK tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş

®

BELOC ZOK 'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BELOC® ZOK içeriğinde sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar BELOC ZOK tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;
• Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
Klonidin ve BELOC® ZOK'u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, BELOC® ZOK'u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. BELOC ZOK'u tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “BELOC® ZOK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.
Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),
Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç), Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),
MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar) Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
Simetidin (Midede asit üretimini azaltan ilaç),
Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.BELOCZOK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

BELOC ZOK'u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
BELOC® ZOK kontrollü salımlı film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu :

BELOC® ZOK ağızdan alınır.
Tabletler bölünerek alınabilir.
Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

BELOC® ZOK'un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı :

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları :

Böbrek yetmezliği :

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği :

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer BELOC ZOK'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BELOCZOK kullandıysanız

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmı ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.
Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.
Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.
Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.
Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

BELOC ZOK 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BELOCZOK 'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

®

BELOC ZOK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden BELOC® ZOK tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BELOC® ZOK 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
10 hastanın en az birinde görülebilir.
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın :

Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan :

Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma

Seyrek :

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG'de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşırı terleme, saç dökülmesi

Çok seyrek :

Unutkanlık/hafıza zayıflığı

Bilinmiyor :

Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.

BELOC ZOK'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

BELOC® ZOK 30° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraBELOC® ZOK 'u kullanmayınız.


Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Ruhsat sahibi:


AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 4 Levent - İstanbul

Üretim yeri:


AstraZeneca AB, Södertalje, İSVEÇ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Beloc Zok 50 mg kontrollü salım tablet

Etken Maddesi: Metoprolol

Atc Kodu: C07AB02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.