Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Airpack 12/200mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Formoterol Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI
AİRPACK 12/200 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül Yutulmaz. Ağızdan solunarak kullanılır.

• Etkin madde:

Formoterol fumarat dihidrat, budesonid

• Yardımcı maddeler:

Laktoz
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. AİRPACK nedir ve ne için kullanılır?


2. AİRPACK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AİRPACK nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AİRPACK'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. AİRPACK nedir ve ne için kullanılır?
AİRPACK inhalasyon yoluyla kullanılan bir ilaçtır. İki farklı aktif madde olan formoterol fumarat dihidrat ve budesonidi tek bir inhalatör içinde içerir.
• Budesonid 'kortikosteroid' olarak adlandırılan bir grup ilaca dahildir. Akciğerlerinizdeki şişme ve iltihaplanmayı azaltarak ve önleyerek etki gösterir.
• Formoterol fumarat dihidrat “uzun etkili beta-agonistler” veya “bronkodilatörler” olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir. Bu sizin daha kolay nefes almanızı sağlar.
Doktorunuz size bu ilacı astım veya amfizem (akciğerlerin, hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi)-kronik bronşit (bronşların iç yüzeyini örten mukozanın kronik iltihabı) tedavisi için reçete etmiştir.
Astım:
AİRPACK, astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren kullanılır.
AİRPACK astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir:
a) Bazı hastalara iki astım inhalatörü birlikte reçete edilir: AİRPACK ve ayrıca bir 'rahatlatıcı inhalatör'.
- Bu kişiler AİRPACK'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.
- 'Rahatlatıcı inhalatörü' ise astım belirtileri ortaya çıktığında, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar.
b) Bazı hastalara astım inhalatörü olarak tek başına AİRPACK reçete edilir.
- Bu kişiler AİRPACK'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.
- Astım belirtilerini rahatlatmak için ekstra doz almaya ihtiyaç olduğunda da yine AİRPACK'i, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar. Bunun için ayrı bir inhalatöre ihtiyaçları olmaz.
Amfizem- Kronik bronşit:
AİRPACK yetişkinlerde orta ve ağır amfizem-kronik bronşit belirtilerinin iyileştirilmesinde kullanılabilir. Amfizem-Kronik bronşit çoğunlukla sigara içmenin yol açtığı, solunum yollarının akciğerlerdeki uzun süreli bir hastalığıdır.
2. AİRPACK'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AİRPACK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Budesonid, formoterol veya içerikteki diğer madde olan laktoza (düşük miktarlarda süt proteinleri içerir) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa kullanmayınız.
AİRPACK'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse AİRPACK'i kullanmaya başlamadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:
• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa
• Akciğerinizde iltihaplanma (enfeksiyon) varsa
• Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili bir problem yaşadıysanız (düzensiz kalp atışı dahil, çok hızlı bir nabız, atar damarlarda daralma veya kalp yetmezliği)
• Tiroid veya böbreküstü bezlerinizle ilgili problemleriniz varsa
• Kan potasyum düzeyiniz düşükse
• Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız AİRPACK'i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz aksini söylemedikçe AİRPACK'i kullanmayınız.
AİRPACK kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, AİRPACK'i kullanmayı bırakmayınız, ancak derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde AİRPACK kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
AIRPACK'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.
AİRPACK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
AlRPACK'in içerisinde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Yardımcı madde laktoz, alerjik tepkilere neden olabilecek, düşük miktarlarda süt proteinleri içerir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bitkisel ilaçlar ve reçetesiz satılan ilaçlar da dahil, başka ilaçlar kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktor veya eczacınıza söyleyiniz.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz doktor veya eczacınıza söyleyiniz:
• Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyonun tedavisi için kullanılan atenolol veya propanolol gibi), göz damlaları dahil (glokom tedavisinde kullanılan timolol gibi)
Hızlı ve düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi)
Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin gibi ilaçlar Diüretikler (furosemid gibi). Bunlar yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılır.
Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi)
Ksantin ilaçları (teofilin veya aminofilin). Bunlar genelde astım tedavisinde kullanılır. Diğer bronkodilatörler (salbutamol gibi)
Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin gibi)
Mono-Amin Oksidaz Inhibitörleri, MAOI olarak da bilinir (fenelzin gibi)
Fenotiyazin ilaçları (klorpromazin ve proklorperazin gibi)
HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan 'proteaz inhibitörleri' olarak adlandırılan ilaçlar (ritonavir)
Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (itrakonazol ve ketokonazol gibi) Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (leva-dopa gibi)
Tiroid ilaçları (levo-tiroksin gibi)
Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, AIRPACK kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.
Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AİRPACK nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
AİRPACK'i her zaman doktor, hemşire veya eczacınızın tam olarak tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz bu kişilerden birine danışınız.
AİRPACK'i düzenli olarak, o anda astım veya amfizem-kronik bronşit belirtileriniz yoksa bile her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.
AİRPACK'i astım için kullanıyorsanız doktorunuz astım belirtilerinizi düzenli olarak kontrol etmek isteyecektir.
Astım veya amfizem-kronik bronşit belirtileriniz hakkında önemli bilgi
Eğer AİRPACK kullanırken nefessiz kalırsanız veya hırıltı olursa, AİRPACK'i kullanmaya devam etmeli ancak, ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olduğunca çabuk doktorunuza görünmelisiniz.
Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:
- Nefes almanız kötüleşirse veya gece sık sık astım belirtileriyle uyanırsanız
-Sabahları göğsünüzde baskı hissetmeye başlarsanız veya göğsünüzdeki baskı her zamankinden
daha uzun sürüyorsa
Bu belirtiler astım veya amfizem-kronik bronşitinizin tam olarak kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.
Astım
AİRPACK'i astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir. Kullanacağınız AİRPACK'i dozu ve zamanı size nasıl reçete edildiğine bağlıdır:
a) Size AİRPACK ve ayrıca bir 'rahatlatıcı inhalatör' reçete edildiyse
'a) AİRPACK ve ayrıca bir rahatlatıcı inhalatör kullanılması' bölümünü okuyunuz.
b) Eğer size astım inhalatörü olarak tek başına AİRPACK reçete edildiyse
'b) AİRPACK'in tek astım inhalatörü olarak kullanılması' bölümünü okuyunuz.
a) AİRPACK ve ayrıca bir rahatlatıcı inhalatör kullanılması
AİRPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri):
-Doz genellikle günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.
Adolesanlar (12-17 yaş):
-Doz genellikle günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.
Doktorunuz (veya astım hemşireniz) astımınızla baş etmeniz için size yardımcı olacaktır. Bu ilacın dozunu astımınızı kontrol altında tutmak için gerekli en düşük doza ayarlayacaklardır. Ancak, öncelikle doktorunuz (veya astım hemşireniz) ile konuşmadan doz ayarlamasına gitmeyiniz.
Astım belirtileri ortaya çıktığında bunlara müdahale etmek için 'Rahatlatıcı inhalatör'ünüzü kullanınız. 'Rahatlatıcı inhalatörünüzü ihtiyacınız olduğunda kullanabilmek için her zaman yanınızda bulundurunuz. Astım belirtilerinin iyileştirilmesinde AİRPACK'i değil rahatlatıcı inhalerinizi kullanınız.
b) AİRPACK'in tek astım inhalatörü olarak kullanılması
AİRPACK'i bu şekilde ancak doktorunuzun tavsiyesiyle ve yaşınız 18 ve üstünde ise kullanınız. AİRPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir. Aşağıdaki dozları alabilirsiniz:
- Sabah 1 inhalasyon ve akşam 1 inhalasyon veya
- Sabah 2 inhalasyon veya
- Akşam 2 inhalasyon
Bazı hastalar için günde iki kez 2 inhalasyonluk idame doz uygun olabilir.
Ayrıca AİRPACK'i 'rahatlatıcı inhalatör' olarak astım belirtileri ortaya çıktığında kullanınız.
- Astım belirtileriniz ortaya çıkarsa, 1 inhalasyon alıp birkaç dakika bekleyiniz.
- Eğer kendinizi daha iyi hissetmezseniz tekrar inhalasyon alınız.
- Tek seferde 3 inhalasyondan fazla almayınız.
AlRPACK'inizi her zaman yanınızda bulundurunuz, böylece ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.
Normalde günde toplam 4 inhalasyondan fazla doza ihtiyaç duyulmaz. Ancak, doktorunuz geçici bir süre için günde 6 inhalasyona kadar kullanmanıza izin verebilir.
Eğer düzenli olarak günde 4 veya daha fazla inhalasyona ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuz ile görüşünüz. Tedavinizin değiştirilmesine ihtiyaç olabilir.
24 saatte toplam 6 inhalasyondan fazla kullanmayınız.
Eğer egzersiz sırasında astım belirtileriniz ortaya çıkarsa, AlRPACK'i burada anlatıldığı şekilde kullanınız. Ancak, AlRPACK'i astım belirtilerinin ortaya çıkmasını engellemek için egzersizden hemen önce kullanmayınız.
Amfizem-Kronik bronşit:
Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).
-Önerilen doz günde iki kez 1 inhalasyondur. Bazı hastalar için, günde toplam iki kez 2 inhalasyon dozunu aşmamak üzere daha yüksek doz kullanılması gerekebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
AlRPACK'i, ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanınız. inhalasyondan sonra ağzınızı su ile durulayınız.
inhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Astım:
Adolesanlar (12-17 yaş):
-Doz genellikle günde iki kez, 1 veya 2 inhalasyondur.
-Eğer hastalık belirtileriniz iyi kontrol edilirse, doktorunuz ilacınızı günde bir kereye indirebilir.
12 yaşından küçük çocuklarda AİRPACK kullanımı önerilmez.
Amfizem-Kronik bronşit:
Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinlerde olduğu gibidir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği ile ilgili özel kullanımı yoktur.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olanlarda sistemik yararlanımı artabilir.
Tedavi kesileceği zaman dozun giderek azaltılması önerilmektedir. Tedavi, birden kesilmemelidir.
Astım ve amfizem-kronik bronşitin ani ve giderek kötüleşmesi hayatı tehdit eden bir durumdur, acil olarak doktor kontrolüne alınmanız gerekir.
Rahatlatıcı inhaler olarak AİRPACK'i (AİRPACK idame ve belirti giderici tedavi kullanan hastalar için) veya başka hızlı etki eden bronkodilatör ilacınızı (sadece idame tedavide AİRPACK kullanan tüm hastalar) her zaman yanınızda bulundurmalısınız.
Hastalık belirtileri olmasa bile AİRPACK idame dozunu doktorun önerdiği şekilde her gün almalısınız.
Astım belirtileri kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz AİRPACK dozunu yavaş yavaş azaltabilir.
İlaç başlandıktan sonra ilk üç ay doktorunuz sizi yakından takip edecektir. AİRPACK ile tedavi sırasında, astımla ilişkili yan etkiler ve alevlenmeler görülebilir. Böyle bir durumda AİRPACK ile tedaviye devam etmeniz, fakat AİRPACK'e başlandıktan sonra astım belirtileri kontrol altına alınamazsa veya kötüleşirse tıbbi destek almanız gerekir.
İnhaler steroidin kombine edildiği ileri yaş hastalarda, pnömoni riski artabilmektedir Amfizem-kronik bronşitte yüksek doz kullanımının avantaj sağladığına ilişkin klinik kanıtlar yetersizdir.

Eğer AİRPACK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AİRPACK kullandıysanız:

AİRPACK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


AİRPACK'i kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda en sıklıkla oluşabilecek belirtiler titreme, baş ağrısı veya kalbinizin hızlı çarpmasıdır.
Eğer AİRPACK'i kullanmayı unutursanız
Eğer almanız gereken bir AİRPACK dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi AİRPACK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Tüm ilaçlar gibi AİRPACK yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste oluşmaz.
Aşağıdakilerden biri olursa AİRPACK'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem) ve/veya ani bayılma hissi. Bunun olması alerjiniz olabileceğini gösterir.
• İlacınızı inhale ettikten sonra ani hırıltı.
• Bronkospazm (solunum yollarındaki kasların kasılarak hırıltıya neden olması). Hırıltı AİRPACK kullandıktan hemen sonra gelişirse AİRPACK kullanımını kesip derhal doktorunuzla konuşunuz.
• Göğüste ağrı veya daralma (angina pectoris)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Kan basıncında değişmeler
• Kan şekeri (glikoz) seviyesinde artış
• Hızlı kalp atışı
• Kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler (kemiklerin incelmesi)
• Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
• Glokom (gözdeki basıncın artması)
• Çocuk ve adolesanlarda büyüme hızında azalma
• Böbreküstü bezlerine etki (böbreğin yanındaki küçük bir bez)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Palpitasyonlar (kalp çarpıntınızı hissetmeniz), titreme veya sallanma. Bu etkiler görülürse bunlar genellikle hafif yan etkilerdir ve AİRPACK kullanmaya devam ettikçe ortadan kalkar.
• Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı). AİRPACK'i kullandıktan sonra ağzınızı su ile durulamanız halinde görülme ihtimali daha azdır.
• Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ses boğuklaşması
• Baş ağrısı
• Yorgun, sinirli veya heyecanlı hissetmek
• Uyku bozuklukları
• Sersemlik hissi
• Bulantı (hasta veya kusma hissi)
• Ciltte morarmalar
• Kas krampları
• Deri döküntüsü, kaşıntı
• Kan potasyum seviyesinde düşme
• Düzensiz kalp atışı
• Depresyon
• Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları
• Ağızda hoş olmayan tat hissedilmesi gibi tat alma bozukluğu
Bunlar AİRPACK'in hafif yan etkileridir.
Bu etkilerin inhale kortikosteroidlerle görülme ihtimali kortikosteroid tabletlere oranla daha düşüktür.
Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu talimatta bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız lütfen doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AİRPACK'in saklanması

AİRPACK'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AİRPACK'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AİRPACK'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No:2/13
Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon: 0 212 482 58 91
Faks: 0 212 482 58 91
E-posta: [email protected]

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 10.10.2011 tarihinde onaylanmıştır.


1. Kapağı çekip çıkarınız.
2. İnhalerin tabanını sıkıca tutup, ağızlığı ok yönünde döndürerek açınız.
3. Kapsülü, kapsül şeklindeki boşluğa yerleştiriniz. Kapsülü kullanmadan hemen önce ambalaj ından çıkarınız.
5. Inhaleri dik tutup SADECE BİR KEZ sıkıca kırmızı düğmelere basınız. Sonra düğmeleri bırakınız.

4. Ağızlığı kapalı duruma döndürünüz.

Not: Kapsül bu aşamada parçalanabilir ve küçük jelatin parçacıkları ağzınıza veya boğazınıza gelebilir. Jelatin yutulabilir ve bu yüzden zararlı değildir. Kapsülün parçalanma eğilimi, kapsülü bir defadan fazla delmeyerek, saklama şartlarına uyarak ve kapsülü ambalajından kullanmadan hemen önce çıkarmak suretiyle minimuma indirilebilir.
6. Nefesinizi olabildiğince veriniz.
7. Ağızlığı ağzınıza yerleştiriniz ve başınızı hafifçe geriye doğru eğiniz. Dudaklarınızla ağızlık etrafını sıkıca sarınız ve hızla ve alabildiğiniz kadar derin soluk alınız. Kapsülün aletin odacığında dönmesinden, tozun dağılmasından kaynaklanan vızıldama sesini duymalısınız. Eğer bu vızıldama sesini duymadıysanız, kapsül odacıkta sıkışmış olabilir; bu durumda inhaleri açınız ve kapsülü odacıkta sıkışmış olduğu yerden kurtarınız. Kapsülü kurtarmak için kırmızı düğmelere tekrar tekrar BASMAYINIZ.
8. Vızıldama sesini duyduğunuzda, nefesinizi, rahatsız olmayacak şekilde, tutabildiğiniz kadar tutunuz ve inhaleri ağzınızdan çıkarınız. Sonra nefes veriniz. İnhaleri açınız ve kapsülde toz kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Eğer kalmış ise 6-8. işlemleri tekrarlayınız.
9. Kullandıktan sonra inhaleri açınız, boş kapsülü çıkarınız, ağızlığı kapatınız ve kapağı tekrar kapatınız.
İnhalerin temizlenmesi
Tozları uzaklaştırmak için ağızlık ve kapsül yuvasını kuru bir bez veya temiz, yumuşak bir fırça ile siliniz.
İlacın uygun kullanımından emin olmak için doktor veya bir başka sağlık personeli;
• Hastaya inhaleri nasıl kullanacağını göstermelidir.
• Kapsülü sadece inhaler ile birlikte vermelidir.
• Kapsüllerin inhalasyon amaçlı olduğu ve yutulmaması gerektiği konusunda hastayı uyarmalıdır.
Jelatin kapsülün parçalanabileceği ve inhalasyondan sonra ağıza ve boğaza küçük jelatin parçacıklarının ulaşılabileceği hastaya anlatılmalıdır. Bu durumun meydana gelme olasılığı kapsülü bir defadan fazla delmeyerek minimuma indirilmiştir. Kapsüller blister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

İlaç Bilgileri

Airpack 12/200mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül

Etken Maddesi: Budezonid + Formoterol

Atc Kodu: R03AK07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.