Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Atacand Plus 16 mg/12.5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Kandesartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

ATACAND® PLUS 16 mg/12.5 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkein maddeler:

Kandesartan sileksetil, 16 mg Hidroklorotiyazid, 12.5 mg

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum karboksi metil selüloz, hidroksipropil selüloz, kırmızı-kahverengi demir oksit E 172, sarı demir oksit E 172, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, polietilen glikol 8000

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Başkalarının belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•hacınız hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz. Size verilmiş olan dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.ATACAND® PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2.ATACAND® PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.ATACAND® PLUS nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.ATACAND® PLUS'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ATACAND® PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi ATACAND® PLUS' tır. 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler şeftali renkli ve ovaldir ve üzerlerindeki çizgi boyunca iki eşit parçaya bölünebilirler.
ATACAND® PLUS yüksek kanbasıncının tedavisinde kullanılmaktadır (hipertansiyon
tedavisinde). İki adet etkenmadde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve
hidroklorotiyazid. Bu iki etkenmadde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar.
•Kandesartan sileksetil, 'anjiyotensin II reseptör antagonisti' adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır.
•Hidroklorotiyazid, 'diüretikler' (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu da kan basıncınızın düşmesini sağlar.
Doktorunuz ATACAND® PLUS'ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya
hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.

2. ATACAND® PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ğer hamile iseniz ATACAND PLUS'ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizi veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. ATACAND PLUS'ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

ATACAND® PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Kandesartan sileksetil'e ve hidroklorotiyazid'e veya ATACAND® PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
Sülfonamid ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız), Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden safranın atılması ile ilgili bir problem), Ciddi böbrek problemleriniz var ise, Gut hastalığınız var ise,
Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise, Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise, Emziriyorsanız,
Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz ATACAND® PLUS'ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ATACAND® PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, ATACAND® PLUS'ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:
Şeker hastası iseniz,
Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise, Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz, Conn sendromu denilen ( ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
Sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte oldu ise,
•Kan basıncınız düşükse,
•İnme geçirdiyseniz,
•Astım veya alerji geçirdiyseniz,
•Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.
Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.
Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize ATACAND® PLUS kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü ATACAND® PLUS bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.
ATACAND PLUS, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.
"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

ATACAND® PLUS Tablet'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

•ATACAND® PLUS'ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.
•Alkol kullanıyorsanız ATACAND® PLUS kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. ATACAND® PLUS kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz ATACAND® PLUS 'ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz ATACAND® PLUS kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz ATACAND® PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. ATACAND® PLUS hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme döneminde ATACAND PLUS'ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

®
Bazı kişiler ATACAND PLUS kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

ATACAND® PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ATACAND® PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. ATACAND® PLUS bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da ATACAND® PLUS üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.
Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:
Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lisinopril veya ramipril gibi ADE inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar, İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar (NSAİİ-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
Günde 3 g' dan fazla kullanıyorsanız, Asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç),
Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran ilaçlar),
Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,
Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar, Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),
Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atımınızın kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ajanlar),
Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi), Heparin (kanı seyrelten bir ilaç), İdrar sökücüler (diüretikler), Laksatifler,
Penisilin (bir antibiyotik),
Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için), Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç), Steroidler (prednizolon gibi),
Hipofiz hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde), Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
Amantadin (Parkinson hastalığının veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde),
Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit sedatif), Karbenoksolon (özofajeal hastalık veya oral ülserlerin tedavisi için), Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar, Siklosporin (organ nakli için kullanılan bir ilaç)
Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar ve bazı antipsikotikler gibi antihipertansif etkiyi arttırabilecek bazı ilaçlar
•Alkol kullanımı

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.


3. ATACAND® PLUS nasıl kullanılır?

ATACAND® PLUS'ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATACAND® PLUS'ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel doz günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

•Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
•Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ATACAND PLUS'ın çocuklarda (18 yaşın altındaki) kullanımı ile ilgili bir deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle ATACAND PLUS çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa ATACAND PLUS'ı kullanılmamalısınız.
Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. Bu durumda önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz veya kolestazis var ise ATACAND PLUS'ı kullanılmamalısınız.

Eğer ATACAND® PLUS 'un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ATACAND® PLUS kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla ATACAND® PLUS kullandıysanız derhal doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ATACAND® PLUS'ı kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

ATACAND®

Eğer ATACAND® PLUS kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu®
nedenle doktorunuzla konuşmadan önce ATACAND PLUS'ı kullanmayı bırakmayınız.
Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ATACAN kişilerde yan etkiler olabilir.
Tüm ilaçlar gibi ATACAND® PLUS' ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir. ATACAND® PLUS'ın bazı yan etkileri kandesartan sileksetil ve bazıları da hidroklorotiyazid'den ileri gelmektedir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, ATACAND®

•Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına nefes almada güçlük
•Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada
* Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ATACAND PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:
Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)
Yaygın olmayan (100 hastanın 1'inden daha azında görülen)
Seyrek (1000 hastanın 1'inden daha azında görülen)
Çok seyrek (10 000 hastanın 1'inden daha azında görülen)
Kandesartan ile görülen olası yan etkiler aşağıdaki gibidir:

Yaygın görülen yan etkiler

•Sersemlik/baş dönmesi, baş ağrısı

Çok seyrek görülen yan etkiler

•Trombositlerinizde veya kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde azalma. Bu durum
yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay berelenmeye neden olabilir.
Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji
yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.
Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum
miktarının artması veya azalması (Bu ciddi bir etki ise, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp
atımı hissedebilirsiniz.)
Öksürük
Bulantı
Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler. Yorgunluk, grip benzeri bulgular, cildinizde ve göz akında sararma gibi belirtiler görebilirsiniz.
Hızlı gelişen, derinin su toplaması veya soyulması, ağızda olası su toplaması şeklinde gelişen ciddi döküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), kaşıntı Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı
Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına yönelik etkiler.
Hidroklorotiyazid ile monoterapide genellikle 25 mg ve daha yüksek dozlarda görülen yan etkiler.

Yaygın görülen yan etkiler:

•Kan testi değerlerinizde değişiklik
-Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.
-Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının azalması (Bu ciddi bir etki ise, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı hissedebilirsiniz.)
-Kanınızda ürik asit ve şeker miktarlarının artması
-Kanınızdaki kolestrol/trigliserid miktarlarının artması (Bu durum incelenmektedir.)
•İdrarınızda şeker bulunması
•Baş dönmesi, sersemlik hissi, halsizlik
•Başağrısı
•Solunum enfeksiyonu

Yaygın olmayan yan etkiler:

•Kan basıncında düşüş. Bu durum sersemlik ve baygınlık hissine neden olabilir.
•İştah kaybı, ishal, kabızlık, mide iritasyonu
•Deride döküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), güneş ışığına bağlı hassasiyetin neden olduğu döküntü

Seyrek görülen yan etkiler:

•Sarılık (cilt renginizin veya gözlerinizin beyaz kısımlarının sararması-).

Bu durum ortaya çıkarsa, DERHAL doktorunuza bildiriniz.

•Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına yönelik etkiler. Uyuma zorluğu, depresyon, huzursuzluk
•Kollarınızda veya bacaklarınızda karıncalanma veya iğnelenme
•Kısa süreli bulanık görme
•Anormal kalp atışı
•Solunum güçlüğü (Akciğer iltihabı ve akciğerlerde sıvı)
•Yüksek ateş
•Pankreasın iltihaplanması. Bu durum midede orta dereceden ciddiye doğru bir ağrıya neden olur.
•Kas krampları
•Kan damarlarınızda oluşan hasarın neden olduğu deride kırmızı veya pembe noktaların oluşması
•Trombositlerinizde veya kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay berelenmeye neden olabilir.
•Var olan lupus eritematozusun kötüleşmesi- reaksiyonlar şeklinde veya farklı deri reaksiyonların görülmesi ile
•Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi
•Kan üre azotu ve kanınızdaki kreatinin miktarında artış (Bu durum incelenmektedir.)
Ayrıca ani miyop veya ani gelişen ciddi göz ağrısı görülebilir.
ATACAND PLUS beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Enfeksiyonlara karşı direnciniz düşebilir ve sizde yorgunlukla birlikte enfeksiyon ve ateş görülebilir. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz ATACAND PLUS'ın kanınıza herhangi bir etkisi (agronülositoz) olup olmadığını anlamak için sizden zaman zaman kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. ATACAND® PLUS'ın Saklanması

ATACAND® PLUS 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında


saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

ATACAND® PLUS 'ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Ruhsat sahibi:


AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok
Kat: 3-4, Levent - İstanbul adresindeki AstraZeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.

Üretim yeri:


AstraZeneca AB Södertalje, İsveç

Bu kullanma talimatı (gün ay ve yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Atacand Plus 16 mg/12.5 mg Tablet

Etken Maddesi: Kandesartan sileksetil, hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.