Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xanax 1mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Anksiyolitikler » Benzodiazepin Türevleri » Alprazolam

XANAX® 1 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde: Her tablet 1 mg alprazolam içerir.

• Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit (kolloidal anhidrus silika), mısır nişastası, dokusat sodyum + sodyum benzoat, eritrosin sodyum aluminyum lak, F.D.C. Blue No:2 aluminyum lak, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. XANAX® nedir ve ne için kullanılır?


2.XANAX®'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. XANAX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. XANAX^'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

®

1. XANAX nedir ve ne için kullanılır?

®®

XANAX 50 tablet içeren ambalajda bulunur. XANAX , eliptik, tam oval, lavanta renkli, bir yüzü

düz ve çizgili, diğer yüzü “Upjohn 90” yazılı tablettir.

®

XANAX , etkin madde alprazolamı içeren bir sakinleştiricidir. Alprazolam, benzodiazepinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Benzodiazepinler, beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygıyı ve endişeyi azaltır.

XANAX , tabletleri, yalnızca şiddetli kaygı, endişe ve depresyon ile birlikte olan şiddetli kaygının

®

tedavisinde kullanılır. XANAX depresyon tedavisi için önerilmemektedir.

XANAX tabletleri, kaygının tedavisinde yalnızca kısa süreli kullanılmalıdır. Toplam tedavi süresi, dozun kademeli olarak düşürüldüğü süre (buna doz azaltma adı verilir) de dahil olmak üzere 12 haftayı geçmemelidir. Bununla birlikte, panik bozukluğu bulunan hastalar, sekiz aya kadar başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İlacın yararlılığı her hastada belirli aralarla yeniden değerlendirilir.

2. XANAX 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XANAX®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Alprazolam veya benzeri diğer benzodiazepinlere veya ilacın bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa

- Kaslarınızın çok zayıf ve yorgun olmasına yol açan 'miyastenia gravis' adlı hastalığınız varsa

- Şiddetli göğüs sorunlarınız veya nefes almada güçlük varsa (örn. kronik bronşit veya amfizem)

- Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa

- Uyku sırasında nefesinizin düzensizleşip hatta kısa süreli olarak durduğu bir hastalık olan 'uyku apnesi' hastalığınız varsa

- Gebeyseniz, şu anda gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız, gebe kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız (ayrıntılı bilgi için 'Gebelik' ve 'Emzirme' ile ilgili bölümlere de bakınız).

Benzodiazepinler psikotik bozuklukların (hastanın bir süre için gerçekten kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar) birincil tedavisi için önerilmemektedir.

Benzodiazepinler depresyonla birlikte olan kaygının tedavisi için tek başına kullanılmamalıdır (bu tür hastalarda intihara yol açabilir).

XANAX®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- İntihar etmeyi düşünecek kadar kendinizi bunalımda hissettiyseniz

- Hastanede tedavi gerektirecek bir zihinsel hastalık geçirdiyseniz

- 18 yaşın altındaysanız

- Akciğer, böbrek veya karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa

- Geçmişte uyuşturucu veya alkol istismarında bulunduysanız veya ilaç almayı, içki içmeyi ya da uyuşturucu kullanmayı bırakmakta zorlanıyorsanız. Doktorunuz bu tabletleri almayı bırakmanız gerektiğinde size özel yardım sağlamak isteyebilir.

- Uyku verici (hipnotik) etkilerinde azalma hissediyorsanız

- Unutkanlık olursa.

- Huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, saldırganlık, kuruntu, aşırı öfke, kabuslar, hayal görme, hastanın bir süre için gerçekten kopması ile seyreden ruhsal bozukluklar (psikozlar), uygunsuz davranış ve diğer istenmeyen davranışsal etkiler gelişirse.

- Depresyon teşhisiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Depresyon teşhisi olan hastalarda, XANAX kullanımı ile hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hali) veya mani (taşkınlık) görülmüştür.

- Endikasyona bağlı olarak tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulacaktır, fakat azaltma süreci de dahil olmak üzere sekiz ila on iki haftayı geçmemelidir. Durumun yeniden değerlendirmesi yapılmadan bu dönemi aşan bir uzatma yapılmayacaktır.

Tedavi başlatıldığında doktorunuz tedavi süresi, dozun nasıl azaltılacağı veya aynı ilaç grubundan başka bir ilaca nasıl geçeceğiniz konusunda size bilgi verecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

XANAX 'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

XANAX kullanırken alkol içmemeniz, alkol ilacın etkisini artırdığı için önemlidir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


XANAX gelişmekte olan bebeğe zararlı olabilir, bu nedenle gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız XANAX kullanmamalısınız; bu durumu derhal doktorunuza bildirmelisiniz. Doktorunuz gebe kalmamak için size uygun bir doğum kontrol yöntemi önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilaç anne sütüne geçebileceği için XANAX kullanırken emzirmeyiniz.hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

®)


XANAX kendinizi uykulu veya sersemleşmiş hissetmenize ve konsantrasyonunuzu kaybetmenize ve kas fonksiyonu bozukluğuna neden olabilir, bu nedenle tabletlerin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç ve makine kullanmamanız çok önemlidir.

Uyku yetersizliği durumunda, dikkat azalması olasılığı artabilir. Alkol bu etkileri kuvvetlendirebilir.

XANAX 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz; XANAX 'ın etkisi bunlarla aynı anda alındığında daha güçlü olabilir:

- Kaygı veya depresyonu tedavi etme (fluvoksamin, nefazodon, sertralin, fluoksetin gibi) veya uyumanıza yardım etmeye yönelik herhangi başka bir ilaç

- Bazı güçlü ağrı kesiciler (örn. morfin veya kodein, propoksifen)

- Şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar

- Epilepsiyi (sara hastalığı) tedavi eden ilaçlar

- Alerjilerin giderilmesi için kullanılan antihistaminikler

- Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ketokonazol, itrakonazol ya da diğer azol grubu antifungal ilaçlar)

- Doğum kontrol hapı (oral kontraseptifler)

- Belirli antibiyotikler (örn. eritromisin, troleandomisin gibi makrolid grubu antibiyotikler)

- Simetidin (mide ülserinin tedavisi için kullanılan bir ilaç)

- Diltiazem (göğüs ağrısı (angina) ve yüksek kan basıncı için kullanılan bir ilaç)

- Ritonavir veya AIDS'ye neden olanİnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan benzeri diğer ilaçlar

®

Eğer genel anestezi altında bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza veya anestezistinize XANAX aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XANAX® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz size ne zaman ve kaç adet tablet almanız gerektiğini söyleyecektir. Emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Tabletlerinizi alkollü bir içecekle almayınız.

Yetişkinler

Genellikle günde üç kere bir adet 0.25 mg veya üç kere bir adet 0.50 mg tablet alarak başlanır.

Bu doz, kademeli olarak gün boyunca bölünmüş dozlar halinde günde toplam 4mg'a kadar çıkarılabilir.

Dozun artırılması gereken durumlarda, gündüz daha uyanık olabilmeniz için gündüz dozlarından önce gece dozunun artırılması olağandır. Eğer yan etkiler görmeye başlarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir.

Tedavi süresi

®

XANAX tabletleri sadece kısa süreli tedavi (12 haftayı aşmayacak şekilde) için kullanılır. Normalde size 4 haftadan fazlası için reçete verilmeyecek ve bu süre içinde durumunuz doktorunuz tarafından düzenli olarak değerlendirilecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Tabletleri kırmadan ve çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

®

XANAX 18 yaşın altındaki çocukların ve ergenlik çağındakilerin tedavisi için önerilmemektedir. Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yaşlı bir hastaysanız veya örneğin böbrek ya da karaciğer sorunlarınız varsa ve daha düşük bir doza ihtiyacınız varsa normalde günde iki veya üç kez 0.25 mg bir dozla başlayacaksınız. Gerekirse ve herhangi bir yan etki yaşamazsanız bu doz yavaş yavaş doktorunuz tarafından artırılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa kullanmayınız. Böbrek veya karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

EğerXANAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla XANAX kullandıysanız:

Söylenenden fazla tablet almamanız önemlidir. Eğer yanlışlıkla çok fazla tablet içerseniz, derhal tıbbi yardım alınız.

XANAX® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.XANAX 'ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacı alınız. Ancak sonraki ilaç dozu zamanınız gelmişse unuttuğunuz dozu ayrıca almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


XANAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

- Dozun kademeli olarak azaltılması gerektiği için XANAX tabletlerini almayı bırakmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşünüz. Eğer tabletleri almayı keserseniz veya dozu aniden azaltırsanız, geçici olarak yoksunluk semptomları oluşabilir. Bu belirtiler, hafif şiddette yerinde duramama ve uykusuzluktan başlayarak, karın ve kas krampları, baş ağrısı, kas ağrısı, şiddetli kaygı, gerginlik, huzursuzluk, zihin karışıklığı, sinirlilik, kusma, terleme, titreme ve kasılmaların dahil olduğu majör bir sendroma kadar değişebilir. Şiddetli vakalarda şu belirtiler görülebilir: Kişinin çevresini olduğundan farklıymış ve kendine yabancıymış gibi algılaması (derealizasyon), bedeninin, hareketlerinin, düşüncelerinin kendine ait olmadığı hissi (depersonalizasyon), işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, ışığa, gürültüye veya fiziksel temasa aşırı duyarlılık, hayal görme (halüsinasy onlar) veya sara nöbetleri. Bu bulgu ve belirtiler, özellikle daha ağır olanlar, genellikle uzun bir süre yüksek dozların uygulandığı hastalarda daha sıktır.

- Benzodiazepinle tedaviye yol açan semptomların tedavinin kesilmesi sırasında daha şiddetli biçimde nüks etmesiyle oluşan geçici bir sendrom olan geri tepme (rebound) uykusuzluk ve kaygı oluşabilir. Duygu değişiklikleri, kaygı veya uyku bozuklukları ve huzursuzluk dahil başka reaksiyonlar da bu duruma eşlik edebilir.

- Vücudunuz bu duruma uyum sağlayınca belirtiler kaybolacaktır. Eğer bu konuda endişe duyuyorsanız, doktorunuz size daha fazla bilgi verecektir.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, XANAX®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla kişide görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla kişide görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla kişide görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir.

Kontrollü klinik çalışmalara katılan hastalarda XANAX tedavisi ile oluşmuş yan etkiler: Çok yaygın:

Sinir sistemi hastalıkları Yaygın:

Metabolizma ve beslenme hastalıkları Psikiyatrik hastalıklar

Sinir sistemi hastalıkları

Göz hastalıkları

Mide - Bağırsak hastalıkları

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan

Psikiyatrik hastalıklar Sinir sistemi hastalıkları :Sedasyon, uykululuk hali

: İştah azalması

:Zihin karışıklığı durumu, depresyon, çevreye uyum zorluğu, cinsel istek azalması :Ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), denge bozukluğu, koordinasyon

bozukluğu, hafıza bozukluğu, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk, dikkat bozukluğu, aşırı uyuma, halsizlik, sersemlik, baş ağrısı : Bulanık görme

: Kabızlık, ağız kuruluğu, bulantı : Yorgunluk, huzursuzluk

:Kaygı, uykusuzluk, sinirlilik :Unutkanlık, titreme

Kas- iskelet bozuklukları, bağ dokusu hastalıkları :Kaslarda güçsüzlük

Laboratuvar bulguları : Kilo değişimi

Pazarlama sonrası deneyimlerde ilaveten, aşağıda sıralanmış istenmeyen etkiler raporlanmıştır.

Yaygın olmayan

Endokrin hastalıkları :Hiperprolaktinemi (süt hormonu

yüksekliği)

Psikiyatrik hastalıklar :Hipomani (dikkat artışı,

hareketlilik, yorulmazlık ve

Sinir sistemi hastalıkları

Mide - Bağırsak sistemi hastalıkları

Karaciğer, safra ve safra yolları hastalıkları

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Üreme sistemi ve göğüs hastalıkları

Araştırmalar

Bilinmiyor:

Sinir sistemi hastalıkları

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

tepkilerin artması ile belirgin ruh

bozukluğu), mani (taşkınlık), varsanı, hayal görme, öfke,

agresyon, kin, huzursuzluk, cinsel istekte bozukluk, anormal

düşünceler, aşırı hareketlilik :Distoni (kaslarda istemsiz

kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu)

: Mide - bağırsak bozuklukları

:Karaciğer iltihabı, karaciğer

fonksiyon anormallikleri, sarılık :Dermatit (bir tür deri hastalığı),

: İdrar kaçırma, işeme zorluğu

: Cinsel fonksiyonlarda bozulma, adet düzensizliği :Göz içi basınc artışı

:İstemsiz çalışan (otonom) sinir sistemi dengesizliği : Ciltte yaygın ödem (anjioödem)

: Uzuvlarda oluşan ödem

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

®

5. XANAX 'ın saklanması

XANAX®

'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

®

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra XANAX 'ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Ruhsat Sahibi:PFIZER İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy -İstanbul

Üretici:Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Xanax 1mg Tablet

Etken Maddesi: Alprazolam

Atc Kodu: N05BA12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Xanax 1mg Tablet-KT
 • Xanax 1mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.