Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Eyestil tek doz göz damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » YAPAY GÖZYAŞI+OKÜLER KAYDIRICI » Viskoelastik maddeler » Hyaluronik Asit

KULLANMA TALİMATI EYESTIL tek doz göz damlası Göze uygulanır.

•Etkin madde:


Sodyum hiyalüronat
100 ml'de, 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir.

•Yardımcı maddeler:


Disodyum fosfat dodekahidrat, monobazik sodyum fosfat, sodyum klorür, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. EYESTIL nedir ve ne için kullanılır ?


2. EYESTIL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. EYESTIL nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. E YESTIL 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. EYESTIL nedir ve ne için kullanılır ?

• EYESTIL, her birinde 0.3 ml'lik göz damlası içeren, 20 adet düşük yoğunluklu polietilen tek dozluk kaplarda, 5'er adet halinde polyester/polietilen çift katlı poşetler içinde karton kutuda kullanıma hazır göz damlasıdır.
EYESTIL, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

2. EYESTIL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler EYESTIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :
• İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa EYESTIL'i kullanmayınız.

EYESTIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EYESTIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .


Hamilelik sürecinde EYESTIL'i , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


EYESTIL'in emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

EYESTIL'in araç ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

EYESTIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EYESTIL'in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri içeren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. EYESTIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

EYESTIL'i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak EYESTIL ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin EYESTİL'den tam yarar görmenizi sağlar.

Uygulama yolu ve metodu :

• Yalnız of^almik kullanım içindir.
• Göze uygulanır.
• İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.
• Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.
• Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.
• Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.
• İlacı uygularken göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

Değişik yaş grupları : Çocuklarda kullanımı :

Pediyatrik yaş grubunda, EYESTIL gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

Özel kullanım durumları : Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer EYESTIL 'in etkisinin çok güçlü v^-ya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz v^-ya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla EYESTIL kullandıysanız

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

EYESTIL 'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.EYESTIL'i kullanmayı unutursanız

Eğer EYESTIL'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


EYESTIL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece EYESTIL kullanmaya devam ediniz

.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, EYESTIL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu
• Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeyel alerjik reaksiyonlar, keratit
• Kaşıntı, yanma
Bunlar EYESTIL'in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. EYESTIL'in Saklanması

EYESTIL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EYESTIL 'i kullanmayınız.


Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EYESTIL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET AŞ
Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300
Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel : 0212- 274 51 24
Fax : 0212- 272 15 68

Üretim yeri:


SIFI S.P.A.
'36,Via Ercole Patti 95020 Lavinaio- Aci S.Antonio Katanya-İTALYA Tel : 0039 095 792 21 11

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Eyestil tek doz göz damlası

Etken Maddesi: Hiyalüronik asit

Atc Kodu: S01KA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Eyestil tek doz göz damlası-KT
 • Eyestil tek doz göz damlası-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Eyestil Tek Doz Göz Damlası
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.