Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

UROCIT-K 10 mEq kontrollü salım tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Potasyum » Potasyum » Potasyum Sitrat

KULLANMA TALİMATI

UROCIT®-K 10 mEq kontrollü salım tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

10 meq (1080 mg) potasyum sitrat

• Yardımcı maddeler:

Karnauba mumu ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. UROCIT -K10 mEq nedir ve ne için kullanılır ?


2. UROCIT - K10 mEq kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. UROCIT - K10 mEq Nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir ?


5. UROCIT - K10 mEq'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. UROCIT- K 10 mEq nedir ve ne için kullanılır ?

UROCIT-K 10 mEq bir açık sarı renkli, wax matrix kontrollü salım tablettir. 1080 mg potasyum sitrat ihtiva eder. Potasyum sitrat, böbreklerde ürik asit ve kalsiyum taşları oluşumunu önleme tedavisinde kullanılır.

2. UROCIT - K 10 mEq kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler UROCIT-K'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

UROCIT-K, kandaki potasyum düzeylerinde ek bir artışa neden olarak kalbin durmasına yol açabilir. Bu nedenle, eğer daha önceden potasyum düzeyleriniz yüksekse veya buna yatkınlığınız varsa, bu ilacı kullanmayınız. Böyle bir durum varsa doktorunuza bu durumu söyleyiniz. Yüksek potasyum düzeyi yatkınlığına neden olabilecek koşullar arasında şunlar bulunur: kronik böbrek yetmezliği, kontrol edilmeyen şeker hastalığı, akut su kaybı, koşulları uygun olmayan bireylerin ağır fiziksel egzersiz yapmaları durumu, böbrek üstü bezi yetersizliği, ağır doku hasarı veya potasyum tutan (triamteren, spironolakton veya amilorid gibi) ilaçların kullanılması. UROCIT-K, mide boşalmasında gecikmeden şikayet eden, yemek borusunda baskılanma, barsak tıkanması veya daralması şikayetleri olan veya antikolinerjik ilaçlarla tedavi alanlar gibi mide-barsak kanalında tablet geçişini durduracak veya geciktirecek bir sebebi olan hastalarda kullanılmamalıdır. UROCIT-K tedavisi ülsere neden olabileceğinden, peptik ülser hastalarında kullanılmaz.
UROCIT-K, idrar yolunda aktif enfeksiyon durumunda da kullanılmaz. İdrar yolunuzda bir sorun varsa doktorunuza bildiriniz.
Böbrek işlevlerinizde yetersizlik varsa, bu ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.

UROCIT-K'yı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Vücudunuzun potasyum atma mekanizması iyi çalışmıyorsa, potasyum birikimi ve bunun sonunda kalp durması olabilir. Bu nedenle, böbrek yetmezliğiniz veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu durumu doktorunuza bildirmeli ve bu ilacı kullanmamalısınız.
UROCIT-K, triamteren, spironolakton veya amilorid gibi idrara çıkmayı arttıran ilaçlarla kullanılmamalıdır. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Doktorunuz, düzenli olarak serum potasyum tayini yapılmasını önerecektir. Özellikle kalp rahatsızlığınız, böbreklerinizde bir sorun veya asidoz varsa, asit-baz dengesi, diğer serum elektrolit seviyeleri, elektrokardiyogram ve klinik durumunuz doktorunuz tarafından izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


UROCIT-K'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Mide-barsak tahrişine bağlı şikayetleri önlemek için tabletler yemeklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


UROCIT -K hamile bir kadına verildiğinde anne karnındaki bebeğe zararlı etkileri olup olmayacağı bilinmemektedir. UROCIT-K'yı, sadece, doktorunuz kesinlikle ihtiyaç görürse doktor kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren anneler UROCIT - K'yı sadece doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

UROCIT-K'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletler, uyarı gerektiren bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

UROCIT-K'yı triamteren, spironolakton veya amilorid gibi ilaçlarla bir

lik

te kullanmayınız.
Antikolinerjikler adı verilen ilaç grubu gibi mide-barsaktan geçişi yavaşlatan ve süresini uzatan ilaçlar, mide-barsak kanalında ülser ve kanama riskini arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^'ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.UROCIT- K 10 mEq nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

UROCIT-K alırken, yüksek düzeyde tuz içeren gıdalardan ve yemeklere tuz ilavesinden kaçınınız, fazla miktarda sıvı alınız. Günlük idrar miktarı en az 2 litre olmalıdır.
Doktorunuz, dört ayda bir serum elektrolitleri (sodyum, potasyum, klorür ve karbon dioksit), serum kreatinin ve tam kan sayımı testlerini yaptırmanızı isteyebilir. Potasyum düzeyi yüksek ise, kan hematokrit veya hemoglobinin değerlerinde önemli bir düşüş varsa tedavi kesilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

:
İlacı doktorunuzun önerilerine göre kullanınız.
Tabletleri kırmadan, emmeden veya çiğnemeden bütün olarak yutunuz.
Tableti yutarken zorlanıyorsanız veya tablet boğazına yapışıyorsa doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek yetmezliğiniz, miyokard hasarı veya kalp yetmezliğiniz varsa, bu ilacı kullanmayınız, durumu doktorunuza bildiriniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Kronik böbrek yetmezliğiniz varsa, durumunuzu doktorunuza bildiriniz.

Eğer UROCIT-K'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla UROCIT-K kullandıysanız:

UROCIT-K'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


UROCIT-K'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuza danışınız.

UROCIT-K ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

UROCIT-K ile tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi UROCIT -K'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, UROCIT-K'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bu ilacı kullanırken şiddetli kusma, karın ağrısı veya mide-barsak kanaması olursa UROCIT-K'yı derhal kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler barsak delinmesi veya tıkanmasını gösterebilir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dudak ve dilde şişme
• Nefes darlığı
• Kaşıntı
• Ciltte kızarıklık
Eğer bu belirtiler sizde varsa Urocit-K'ya ciddi allerjiniz var demektir.
Bu ilacının kullanılması sırasında olağandışı bir durum nedeni ile bir endişeniz olursa durumu hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

UROCIT-K tedavisi sırasında karın ağrısı, kusma, diyare, yavaş barsak hareketleri ve bulantı gibi mide-barsak şikayetleri görülebilir. Bu durumlar, mide-barsak kanalının tahrişine bağlıdır, dozun azaltılması ile veya tabletlerin yemekle bir

lik

te alınması ile azaltılabilir. Dışkıda bozulmamış matriksle karşılaşılabilir. Bu normal bir durumdur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5.UROCIT-K 10 mEq'ın saklanması

UROCIT -K'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

250C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemsiz bir ortamda, sıkıca kapatılmış kendi kabında saklayınız.
Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen ruhsat sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:


AYMED İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Atatürk Bulvarı 199/A Daire 15 06680 Kavaklıdere - Ankara

Üretici:


Mission Pharmacal Company

San Antonio, Tx 78230 ABD

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

UROCIT-K 10 mEq kontrollü salım tablet

Etken Maddesi: Potasyum sitrat

Atc Kodu: A12BA02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.