Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

BERAZINC 220 KAPSÜL Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Çinko » Çinko Sülfat

KULLANMA TALİMATI

BERAZİNC 220 kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her kapsül 50 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde)

Yardımcı maddeler:

nişasta, laktoz, magnezyum stearat, talk, jelatin, karmoizin (E 122, CI 14720) ve titanyum dioksit (E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


J

- BERAZİNC nedir ve ne için kullanılır?


2-BERAZİNCH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-BERAZİNC nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5- BERAZİNC^in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1 -BERAZİNCnedir ve ne için kullanılır?

BERAZİNC, çinko içeren kapsüldür.
Blisterlerde 40 kapsül olarak sunulur.
Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde, çinko emilim bozukluğunda (Akrodermatitis enteropatika) ve vücutta aşın derecede bakır birikmesi hastalığında (Wilson hastalığı) kullanılır.

2 -BERAZİNC'^ikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerBERAZİNC^ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• çinko tuzlarına veya BERAZİNC'in bileşenlerinden herhangi birine karşı aleijiniz var ise

BERAZİNC'^iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız var ise,
• hamile veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BERAZİNC^in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından BERAZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme:

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Çinko, anne sütüne geçer.
Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullamnu:

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Araç ve makine kullamnu ile ilgili performansı etkilemesi beklenmez.

BERAZİNC^in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullamnu

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzlan ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder. Çinko florokinolonlarm emilimini azaltabilir. Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3 -BERAZİNCnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda BERAZİNC'i aşağıdaki gibi kullanınız.
Yetişkinler: Günde 1 kapsül.
Çinko emilimi bozukluğu olanlar (Akrodermatitis enteropatika) hastaları: Günde 2-3 kapsül Wilson hastalan: Günde 3 kapsül

Uygulama yolu ve metodu:

BERAZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanım:

BERAZİNC'in çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir. 12 yaşm altmdaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanım:

BERAZİNC'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BERAZİNC'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BERAZİNC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla BERAZİNC kullandıysanız:

BERAZİNC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz-


Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

BERAZİNC' i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BERAZİNC ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

BERAZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BERAZİNC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarh olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BERAZİNC M kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Aşın duyarhlık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
• Tansiyon düşüklüğü, aritmi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin BERAZİNC kapsüle alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı
• Kusma
• Kann ağnsı
• Hazımsızlık
• Baş dönmesi
Bunlar BERAZİNC'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5 -BERAZİNC'in Saklanması

BERAZİNC' i

çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden Öncekullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BERAZİNC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 456 65 70 Pbx
Faks: 0216 456 65 79
e-mail:

info@beratberan.com.tr


Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon: 0 216 592 33 00
Faks: 0 216 592 00 62
Bu kullanma talimatı 08/03/2013 tarihinde onaylannuştır.

İlaç Bilgileri

BERAZINC 220 KAPSÜL

Etken Maddesi: Çinko sülfat Monohidrat

Atc Kodu: A12CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • BERAZINC 220 KAPSÜL KT
 • BERAZINC 220 KAPSÜL KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Berazinc 220 40 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.