Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alores 2,5 mg / 5ml Şurup Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

KULLANMA TALİMATI

ALORES 2.5mg/5ml Şurup Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 5 mİ (1 ölçek) şurup 2.5 mg desloratadin içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen gliicol, sorbitol %70, sitrik asit monoiıidrat, sodyum sitrat, sodyum benzoat, sodyum edetat, sukroz, çilek aroması, FDC yellow no:6, sodyum hidroksit ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma ialimadm saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız otursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında;


1.ALORES nedir ve ne için kullanılır?


2.ALORES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.ALORES nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5.ALORES'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

I. ALORES nedir ve ne için kullanılır?

ALORES, 150 ml'lik şişelerde ambalajlanmıştır.
ALORES, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altma alınmasına yardımcı olur.
ALORES alerjik nezle ile ilgili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.
ALORES ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtilerin giderilmesi tüm gün boyunca sürer ve normal günlük aktivitelerinize devam etmenize ve uyumanıza yardımcı olur.

2. ALORES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ALORES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya özellikle renklendirici madde El 10 FDC yellovv no:6 olmak üzere ALORES'in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
ALORES I yaş ila 11 yaşlarındaki çocuklar, ergenler (12 yaş ve üzeri), yaşlılar dahil yetişkinler için endikedir.

ALORES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
- Böbrek fonksiyonunuz zayıfsa
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALORES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALORES aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamile iseniz ALORES kullanmayınız.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Eğer emziriyorsanız ALORES kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, ALORES'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa ALORES, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

ALORES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALORES sukroz ve sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. ALORES boyar madde olarak El 10 FDC yellow no:6 içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALORES'in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımına ilişkin bilinen bir etkileşme yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALORES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

1 ila 5 yaş arası çocuklar: Günde bir kere 2.5 mİ şurup (5 mlMik bir kaşığm '/2'si) kullanılır.
6 ila 11 yaş arası çocuklar: Günde bir kere 5 mİ (5 ml'lik 1 kaşık) kullanılır.
Yetişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kere 10 mİ (5 ınl'lik 2 kaşık) şurup kullanılır.
Şurup dozunuzu alm ve daha sonra biraz su içiniz. Bu ilacı aç ya da tok karnına alabilirsiniz.
Tedavi süresine ilişkin olarak, doktorunuz alerjik rinitinizin tipini belirleyecek ve ne kadar süreyle ALORES şurup kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Şurubu yutunuz ve arkasından biraz su içiniz. ALORES'i besinlerle ya da ayrı alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları;

Çocuklarda kullanım:

ALORES 6 aydan itibaren kullanılmaktadır.

Yaşlılarda Kullanım:

ALORES'in etkinlik ve güvenilirliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliğinde, ALORES dikkatle kullanılmalıdır.
ALORES'in böbrek yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALORES kullandıysanız:

ALORES'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alman aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.
ALORES

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ALORES'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer dozunuzu zamanında almayı unutursanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.
ALORES ile tedavi soniandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ALORES'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, 2 yaşından küçük çocuklarda sık görülen yan etkiler ishal, ateş ve uykusuzluk, yetişkinlerde yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir.
İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:
Farklı organ sistemlerinde;
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Yaygın: Bitkinlik
Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı
Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü), hayal görme, inme, artan vücut hareketleriyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, sersemlik, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ALORES'in Saklanması
ALORES'/

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde \>e ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALORES'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark

ALORES'i kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adresi: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ata şehir/İstanbul
Telefon: 0216 456 65 70 Pbx
Faks; 0216 456 65 79
e-mail:

infofa).berko.com.tr


Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sullanbeyli/ İstanbul +90 216 592 33 00 +90 216 592 00 62

üretici:


Adres
Telefon
Faks

Bu kullanma talimatı 23/09/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Alores 2,5 mg / 5ml Şurup

Etken Maddesi: Desloratadin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Alores 2,5 mg / 5ml Şurup KT
 • Alores 2,5 mg / 5ml Şurup KUB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.