Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

PF İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrrigasyon Çözeltisi Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Kan ve Kan Ürünleri » Plazma Protein Fraksiyonları » Dekstran

KULLANMA TALİMATI

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ

Dökülerek uygulanır. Kesinlikle damar içi yoldan uygulanmaz.

Etkin maddeler:Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir.

Yardıma maddeler.Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullaumayn başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içiu önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kııUanmo raJiuıanm saklarımı. Daha som a rebar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularmız ohırsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişise] olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vetTim iniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandıpınzı doktora söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önehlen dozun dışında yüksek rey'a düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1.

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?


2. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZEL TİSİ nasıl kullanılır?


4.0lasıyan etkiler nelerdir?


5.PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON
ÇÖZELTİSİ, vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarını içeren steril
(mikropsuz) bir çözeltidir.
PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON
ÇÖZELTİSİ, 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen şişelerde sunulmuştur.
PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON
ÇÖZELTİSİ gözler dahil olmak üzere vücut yüzeyi ve boşluklarının yıkanma ve temizlenmesinde kullanılır. Konsantre formda bulunan bazı yıkama, temizleme ilaçlarının uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Daha önce PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin, içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Çözelti elektrolit içerdiğinden elektrokoter uygulaması sırasında kullanılmamalıdır.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,
- Bu ilacın şişesi sağlam değilse,
- İçindeki çözelti berrak değilse,
- Sizde konjestif kalp yetmezliği, ağır bir böbrek yetmezliği veya vücudunuzda tuz birikimiyle birlikte sıvı birikiminin (ödem) bulunduğu bir hastalık varsa.

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
Kortikosteroid ya da kortikotropin tedavisi almakta olan bir hastaysanız, doktorunuz PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin sizde kullanılacak miktarı konusunda dikkatli olacaktır.
PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ, seyreltilerek yıkama amacıyla kullanılan bazı ilaçlarla geçimsizdir.
Uygulamayı yapacak doktor ya da sağlık görevlisi geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçları çözeltiye eklemeyecek ve bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltileri tercih edecektir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğıma ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Temizlenmesi ya da yıkanması gereken bölgeye dökülerek kullanılır.

Dikkat:

Ürün damar içi yoldan kullanılmaz.

Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, güvenilir ve etkili kullanımı gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Aşırı dozda uygulanıp da vücuda emildiği zaman büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.

özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ kullandıysanız:

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.01ası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
- İdrar kesesi (mesane) gibi kapalı vücut boşluklannın yıkanması sırasında aşırı miktarda kullanılmasına bağlı olarak ilgili vücut boşluğunda gerginliğe (distansiyon) neden olabilir.
- Uygulamanın aseptik (mikrop bulaşmasını engelleyecek) kurallara uyulmadan yapılmasına bağlı olarak uygulanan bölgede ya da uygulanan bölgeden başlayarak yayılan iltihaplanmalara (enfeksiyon) neden olabilir.
Ayrıca aşırı dozda uygulanıp da vücuda emildiği zaman aşağıda belirtilen bazı yan etkilerin görülme riski vardır. Bu yan etkiler çözeltideki sodyum ve klorürün eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanır ve normal tedavi koşullarında ortaya çıkması beklenmez. Bu yan etkilerin görülme sıklıkları bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp yetmezliğinde ağırlaşma
- Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Huzursuzluk hali
- Aşırı uyarılabilirlik hali
- Kasılmalar
- Koma ve ölüm
- Kalp çarpıntısı (taşikardi)
- Tansiyonda yükselme
- Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)
- Solunum yavaşlaması
- Solunum durması
- Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma
- Terlemede azalma
- Kaslarda seğirme ve sertleşme
- Böbrek yetmezliği
- Ateş, halsizlik
- Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ 'nin saklanması

PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANİM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PF İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRRİGASYON ÇÖZELTİSİ'ni kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri :

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Misinli Köyü, Kale Mah. Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:82
ÇorluH'EKİRDAĞ
Tel : 0282 675 14 04
Faks : 0282 675 14 05

Bu kullanma talimatı 23.09.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

PF İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrrigasyon Çözeltisi

Etken Maddesi: Sodyum klorür

Atc Kodu: B05AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.