Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İnfex MR 400 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefpodoksim

İNFEX MR 400 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Her bir uzatılmış salınımlı film kaplı tablet içinde 521,60 mg sefpodoksim proksetil bulunur (400 mg sefpodoksime eşdeğerdir).

• Yardımcı maddeler:)

, Hidroksipropil metilselüloz (HPMC) 4000 SR, magnezyum stearat, krospovidon ve Opadry II White 85G18490 içeriği [titanyum dioksit (E171), polivinil alkol, talk, makrogol/PEG 3350, lesitin (soya)(E322)] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. İNFEX MR nedir ve ne için kullanılır?


2. İNFEX MR 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İNFEX MR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İNFEX MR 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İNFEX MR nedir ve ne için kullanılır?

INFEX MR sefpodoksim proksetil adlı etkin maddeyi içerir. Sefalosporinler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir. Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
İNFEX MR, uzatılmış salınımlı film kaplı tablet formundadır ve ağızdan alınır. 10 ve 20 MR film kaplı tablet içeren Alü/Alü blister ambalajda kullanılma sunulmuştur.
INFEX MR, etkin maddeye duyarlı mikropların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
• Üst solunum yolu enfeksiyonları:
-Akut sinüzit (sinüs adı verilen kafa içindeki boşlukların iltihabı)
• Alt solunum yolu enfeksiyonları:
-Akut bronşit
-Pnömoni (bir akciğer hastalığı = zatüre)
-Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmesi
• Komplike olmayan üst idrar yolları enfeksiyonları
• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

2. İNFEX MR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İNFEX MR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, penisiline, sefpodoksime ya da sefalosporinlere veya bu ilacın içeriğinde diğer bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, INFEX MR'ı kullanmayınız.

İNFEX MR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Penisilin adı verilen antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
• Daha önceden etki alanı geniş olan antibiyotiklerle tedavi edildiğiniz sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ve inatçı ishal geliştiyse,
• Böbrek hastalığınız varsa,
INFEX MR'ı dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İNFEX MR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

INFEX MR'ın barsaklardan emilimini artırmak için, besinlerle birlikte alınması yararlı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamilelerde sefpodoksim proksetilin güvenliliği tam olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında INFEX MR kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İNFEX MR içinde bulunan etkin madde anne sütüne geçer. Emzirme sırasında İNFEX MR kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

INFEX MR sersemlik hissine yol açabilir. Bu durumda araç ve makine kullanma beceriniz etkilenebilir. Bu ilacı aldığınızda, sizde de bu gibi belirtiler meydana gelirse araç ve makine kullanmayınız.

İNFEX MR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

INFEX MR soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları birlikte kullanırken dikkatli olunuz ve doktorunuza danışınız.
- Antasidler (hazımsızlık ve mide barsak sistemindeki yaraların tedavisinde kullanılır)
- Ranitidin veya simetidin gibi ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Idrar söktürücü tabletler veya enjektabl ilaçlar (diüretikler)
- Aminoglikozid antibiyotikleri (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- Probenesid (Böbrek hasarı tedavisinde kullanılan sidofovir ile birlikte kullanıldığında)
- Varfarin gibi kumarin antikoagülanları (kan inceltici olarak kullanılır)
- Doğum kontrol hapları olarak kullanılan östroj enler
Antasidler ve ülser ilaçları, INFEX MR film kaplı tablet alındıktan 2-3 saat sonra alınmalıdır.
INFEX MR kullanırken yapılan bazı kan ve idrar testlerinde (pozitif Coombs testi ve spesifik olmayan redükleyici ajanlarla yapılan idrar glukoz tayinleri) yanlış pozitif neticeler alınabilir.Bu testleri yaptıracaksanız, aldığınız ilaç konusunda hekiminizi bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İNFEX MR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacınızı her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız.
İNFEX MR film kaplı tablet günde bir kez alınmalıdır. Erişkinler için genellikle önerilen doz aşağıdadır:
Akut sinüzit: Günlük doz 400 mg Alt solunum yolu enfeksiyonları:
Akut bronşit: Günlük doz: 400 mg
Hafif enfeksiyonlarda 200 mg/gün sefpodoksim yeterli olabilir.
Bakteriyel pnömoni (zatüre = akciğer iltihabı): Günlük doz: 400 mg Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) alevlenmeleri:
Günlük doz: 400 mg İdrar yolları enfeksiyonları:
Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonu:
Günlük doz: 400 mg
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları:
Günlük doz: 400 mg

Uygulama yolu ve metodu:

• İNFEX MR ağızdan alınır.
• Film kaplı tablet bir bardak su yardımıyla, bütün olarak yutulur.
• En iyi şekilde emilebilmesi için, film kaplı tabletler yemeklerle beraber alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

13 yaş ve üstü çocuklarda erişkin dozları kullanılır. 13 yaş altı çocuklarda daha düşük dozda sefpodoksim içeren uygun bir formülasyon kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda böbrek yetmezliği sorunu bulunmuyorsa doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek probleminiz varsa ilacın dozunun azaltılması gerekir. Doktorunuzla görüşünüz.
INFEX MR böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Ciddi böbrek yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir. Doktorunuz bu durumda dozu azaltabilir veya tedaviye ara verebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer İNFEK MR 'ın etkisinin çok güçlü v^-ya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İNFEX MR kullandıysanız

İNFEX MR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İNFEX MR'ı kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun saati gelene kadar bekleyiniz ve sonra normal sıklıkta almayı sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İNFEX MR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

INFEX MR tedavisini doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız, enfeksiyon belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi INFEX MR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFEX MR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlanması
• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme olması
• Vücutta yaygın kaşıntıyla birlikte deride kızarıklık ve döküntüler olması
• Dudaklar, gözler, ağız, burun veya cinsel organın çevresindeki cildin su toplaması ve kanama olması ile birlikte ateş ve soğuk algınlığı benzeri durumun oluşması (Stevens-Johnson sendromu adı verilen bir tablo olabilir)
• Ateş, titreme, kas ağrısı ve genel bir keyifsizlik hali ile birlikte ciltte içi su dolu kabarcıklar oluşması ve deride büyük alanların soyularak dökülmesi (Bu duruma toksik epidermal nekroliz denir)
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ortası soluk renkte çevresi pembe veya kırmızı renkte olan, içi su dolu, kaşıntılı deri döküntülerinin oluşması (Bu duruma eritema multiforme denir)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin INFEX MR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli ve inatçı ishal
• Aşırı halsizlikle birlikte gözlerde ve deride sararma olması (sarılık)
• Özellikle uzun süreli kullanımda aşırı halsizlik ve daha sık enfeksiyona yakalanma Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı,
• Kusma,
• Karın ağrısı,
• Baş ağrısı,
• Sersemlik hissi,
• Baş dönmesi,
• Kulak çınlaması,
• Bitkinlik,
• Uyuşma, karıncalanma hissi,
• Toplu iğne başı şeklinde cilt kanamaları,
• Laboratuvar testlerinde kanda karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeyinde artış.
Bunlar INFEX MR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İNFEX MR'ın saklanması

İNFEX MR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İNFEX MR 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz,

İNFEX MR 'ı

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi :Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/6
Güngören / İSTANBUL
Tel : 0 212 481 40 98
Faks : 0 212 481 40 98
e-mail: [email protected]

Üretim yeri:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 06.03.2013 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İnfex MR 400 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Sefpodoksim proksetil

Atc Kodu: J01DD13

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.