Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aminocardol 100 mg tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Ksantinler » Aminofilin

KULLANMA TALİMATI AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg teofilin etilendiamin içerir.

• Yardımcı maddeler:

Magnezyum stearat, sükroz, talk, kakao tozu, kolloidal
alüminyum hidroksit, mısır nişastası

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. AMINOCARDOL nedir ve ne için kullanılır?


2. AMINOCARDOL 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AMINOCARDOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AMINOCARDOL'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. AMINOCARDOL nedir ve ne için kullanılır?

• AMINOCARDOL etkin madde olarak her bir tablette 100 mg teofilin etilendiamin içerir.
• AMINOCARDOL ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
• AMINOCARDOL 20 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.
• AMINOCARDOL, astım, kronşit bronşit (akciğere giden hava yollarının müzmin iltihabı) ve amfizeme (akciğerlerdeki hava keseciklerinin aşırı genişlemesi) bağlı bronş darlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi ve gece ortaya çıkan nefes darlığında kullanılır.

2. AMINOCARDOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AMINOCARDOL'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Teofilin, diğer ksantinler veya AMINOCARDOL'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
• Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,
• Porfiri(kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,
• Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa AMINOCARDOL kullanmayınız.

AMINOCARDOL'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Kalp, böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,
• Kanda oksij en azlığı veya yüksek tansiyonunuz varsa,
• Vücudunuzda tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa,
• Sigara kullanıyorsanız,
• Nöbet geçirmişseniz,
• Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diabet), kalp veya dolaşım bozukluğunuz ve epilepsiniz (nöbet) varsa, AMINOCARDOL'ü dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AMINOCARDOL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

AMINOCARDOL'u yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile birlikte alınması etkisini değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMINOCARDOL'u doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AMINOCARDOL'u doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

AMINOCARDOL'un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

AMINOCARDOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AMINOCARDOL sükroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:
• Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
• İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
• Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
• Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
• Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HlVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
Sarı kantaron (St. John's wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız, İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız, Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AMINOCARDOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece yetişkinler için normal doz günde 2-3 defa 1-2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletlerinizi yeterli miktarda sıvı ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

16 yaşın altındaki çocuklarda dozun vücut ağırlığına ve yaşa göre düzenlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.

Eğer AMINOCARDOL 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AMINOCARDOL kullandıysanız

AMINOCARDOL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AMINOCARDOL kullandıysanız acilen bir hastaneye başvurunuz. Aşırı doz alan kişilerde mide ağrısı, kendini hasta hissetme ya da kusma, ayrıca kalp atışlarında hızlanma ya da düzensizlik, aşırı huzursuzluk hissi ya da nöbet görülebilmektedir. Bu belirtiler doz aşımını takip eden 12 saat içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Sağlık müdahalesi için doktorunuza başvurduğunuzda bu kullanma talimatını ve kapsüllerin kalanını da doktorunuza göstermek için yanınızda bulundurunuz.

AMINOCARDOL'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


AMINOCARDOL'ü almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

AMINOCARDOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AMINOCARDOL'ü muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AMINOCARDOL'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AMINOCARDOL'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deride kızarıklık, kaşıntı, solunum zorluğu, göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AMINOCARDOL'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Havale
• Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı
• Düşük tansiyon
• Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
• Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
• Bulantı, kusma, midede yanma
• İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
• Kasların aşırı gerginliği
Bunlar AMINOCARDOL'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. AMINOCARDOL'un saklanması

AMINOCARDOL 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMINOCARDOL 'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AMINOCARDOL'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOVARTIS Ürünleri 34912 Kurtköy - İstanbul

Üretim yeri:

Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile NOVARTIS Ürünleri
34912 Kurtköy - İstanbul

Bu kullanma talimatı --/--/-- tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aminocardol 100 mg tablet

Etken Maddesi: Teofilin etilendiamin (aminofilin)

Atc Kodu: R03DA05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aminocardol 100 mg tablet-KT
 • Aminocardol 100 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Aminocardol 100 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.