Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ferrozinc kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları

KULLANMA TALİMATI

FERROZINC Kapsül, 20 kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her 1 kapsül; 79.87 mg demir (demir fumarat halinde), 25 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde), 0.4 mg folik asit, 25 mg vitamin C içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz, nişasta, koloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, jelatin, azorubin (E 122) ve titanyum dioksit (E 171) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1- FERROZINC nedir ve ne için kullanılır?


2-FERROZINC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3-FERROZINC nasıl kullanılır?


4-Olası yan etkiler nelerdir?


5-FERROZINC 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1 -FERROZINCnedir ve ne için kullanılır?

FERROZİNC; demir fumarat, çinko sülfat monohidrat, folik asit ve vitamin C içeren ve ağızdan kullanılan bir kapsüldür.
Her kutuda toplam 20 kapsül içeren 2 adet blister bulunur.
FERROZİNC, değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliği anemisinde, makrositer beslenme anemisi, hemorajilerin neden olduğu anemilerde, gebelikte, emziren annelerde, gizli demir yetersizliğinde, demir eksikliği anemisinde görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

2 - FERROZINC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FERROZINC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa;
• Kurşun anemisi veya akdeniz anemisi hastalığınız varsa;
• Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz (B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;
• Düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;
• HIV enfeksiyonunuz varsa;
• Demir eksikliğiniz klinik olarak kesinleştirilmemişse;

FERROZINC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
Çocuğunuzda demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık varsa doktora danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.
Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FERROZINC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Çay, kahve, süt, peynir, yumurta demir ve çinko emilimini azaltacağından birlikte kullanmayınız. FERROZİNC'i yukarıdaki besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

FERROZİNC süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur

FERROZINC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse FERROZİNC'i almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERROZİNC aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır;
• Mide asidini azaltan antiasit ilaçlar (magnezyum trisilikat ve karbonat)
• Bazı ağrı kesici ilaçlar (salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazon)
• Bazı iltihap önleyici ilaçlar (tetrasiklin ve sulfonamid)
• Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan oral altın bileşikleri)
• Bazı psikoleptik ve antiepileptik ilaçlar (barbitüratlar)
• Bazı antineoplastik ilaçlar (sitostatikler)
Eğer florokinolon içeren ilaç kullanıyorsanız ve günde 2 kez kapsül kullanmanız gerkiyorsa Ferrozinc' i yemeklerden en az 2 saat sonra kullanınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3 - FERROZİNC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda FERROZİNC' i aşağıdaki gibi kullanınız:
• Gebelik ve emzirme gibi demir ve folik asit ihtiyacının arttığı durumlarda ve hafif demir eksikliğine bağlı kansızlıklarda: günde 1 kez 1 kapsül kullanınız.
• Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda: günde 2 kez 1 kapsül kullanınız.
• Yapılan kan tahlilinde, doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar aynı dozda kullanmaya devam ediniz. Daha sonra 2 ay süreyle günde 1 kapsül kullanınız.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

FERROZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.
• Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılabilir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda Kullanım:

FERROZİNC'in yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERROZİNC'i böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer FERROZİNC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla FERROZINC kullandıysanız:

FERROZİNC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kapsülün aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme (hipotansiyon).
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (3/4 kapsül/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' ni arayınız.

FERROZINC 'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

FERROZINC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERROZİNC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERROZINC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Yüz, dil, boğazda şişme
• Nefes darlığı, hırıltılı soluma
• Kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı
• Kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı, deri döküntüleri
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin FERROZİNC'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Katran renkli dışkı yada dışkıda açık renkli kan olması
• Şiddetli mide ağrısı ile beraber kusma olması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

İshal Bulantı
Karında mide bölgesinde ağrı Mide yanması Midede şişkinlik Kabızlık Kusma
Dışkı renginin koyulaşması Dişlerin koyu renk boyanması
Bunlar FERROZİNC'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5 - FERROZINC'in Saklanması

FERROZİNC

'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce FERROZİNC'i kullanınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERROZİNC'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 456 65 70 Pbx
Faks: 0216 456 65 79
e-mail:

info@b erko .com.tr


Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.
Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon: 0 216 592 33 00
Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı..................tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Ferrozinc kapsül

Etken Maddesi: Demir , Çinko, Folik asit, Vitamin C

Atc Kodu: A11JB

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ferrozinc kapsül-KT
 • Ferrozinc kapsül-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ferrozinc 20 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.