Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mediaven Fort 30 mg tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Vazoprotektifler » Antivariköz Tedavi

KULLANMA TALİMATI

MEDIAVEN® FORTE 30 mg Tablet Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde:

Her bir tablet 30 mg Naftazon içerir.

Yardımcı maddeler:

Dibazik kalsiyum fosfat, Mikrokristalize selüloz, Mısır nişastası, Sodyum karboksimetil, Talk, Kolloidal silikon dioksid, Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


MEDIAVEN®FORTE nedir ve ne için kullanılır?


MEDIAVEN®FORTE'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


MEDIAVEN®FORTE nasıl kullanılır?


Olası yan etkiler nelerdir?


MEDIAVEN®FORTE'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1.MEDIAVEN®FORTEnedir ve ne için kullanılır?

MEDIAVEN®, naftazon içermektedir. Bu madde varislere karşı kullanılan ilaçlar grubuna aittir.
Her kutuda her biri 10 tablet içeren 3 blister ile toplam 30 tablet veya her biri 10 tablet içeren 10 blister ile toplam 100 tablet bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.
Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
^ Kronik toplardamar yetmezliği (varis ve varis öncesi belirtiler, ağır bacak ve gece
ödemi), ^ Hemoroid,
^ Yüzeysel toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (süperfisiyal tromboflebit),

2.MEDIAVEN®FORTE'ukullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerMEDIAVEN®FORTE'uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
^ İlacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız, ^ Akut pankreas iltihabı mevcutsa.

MEDIAVEN®FORTE'uaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliği durumu varsa.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEDIAVEN®FORTE'unyiyecek ve içecek ile kullanılması

MEDIAVEN® yemek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MEDIAVEN® FORTE'un gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Naftazon'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da MEDIAVEN® tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve MEDIAVEN® tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

MEDIAVEN®FORTE'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MEDIA
bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MEDIAVEN®FORTEnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise, 1 ay boyunca, günde 1 kez 1 tablet şeklinde kullanılır. Gereğinde kullanım süresi uzatılır.
®
MEDIAVEN® FORTE 'un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi

Uygulama yolu ve metodu:

MEDIAVEN ® FORTE, ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar su ile yutulur.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ileri derecede dikkat ile kullanılmalıdır. Aynı şekilde, böbrek yetersizliğinin Naftazon'un farmakokinetik parametrelerine etkisi bilinmediği için böbrek fonksiyonları yetersiz hastalarda da dikkatli olunmalıdır

Eğer MEDIA VEN ® FORTE 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla MEDIAVEN ®FORTE kullandıysanız:

Deneysel çalışmalar, Naftazon'un non-toksik olduğunu göstermiştir. Kullanımda bulunan 10 ve 30mg tablet formları ile yapılan yüksek doz çalışmalarda da herhangi bir toksik etkiye rastlanmamıştır. İnsanlarda bugüne kadar bildirilen bir yüksek doz raporu yoktur.

MEDIAVEN ® FORTE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MEDIAVEN®FORTE'ukullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MEDIAVEN®FORTEile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MEDIAVE kişilerde yan etkiler olabilir.
-Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.
-Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla
-Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla
-Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla
-Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla
-Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Seyrek görülen yan etkiler:
Mide bağırsak şikayetleri (midenin hemen üzerindeki bölgede ağrı şeklinde), baş ağrısı, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, cilt reaksiyonları raporlanmıştır.
Bunlar MEDIAVEN® FORTE'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Tüm ilaçlar gibi, MEDIAVEN ® FORTE 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

5.MEDIAVEN®FORTE'unsaklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraMEDIAVEN® FORTE'u kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

Drosspharm AG, İsviçre adına, Heinz Haupt Pharma GmbH & Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Mediaven Fort 30 mg tablet

Etken Maddesi: naftazon

Atc Kodu: C05B

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Mediaven Fort 30 mg tablet-KT
 • Mediaven Fort 30 mg tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Mediaven Fort 30 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.