Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ürikoliz 300mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Gut Hastalığı İlaçları » Gut İlaçları » Ürik Asit Üretimini Engelleyen/Kontrol Eden İlaçlar » Allopurinol

KULLANMA TALİMATI

ÜRİKOLİZ 300 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin Madde:

Her tablet 300 mg allopurinol içerir.

• Yardımcı Maddeler:

Mikrokristal selüloz, selüloz toz, povidon K-25, polietilen glikol 4000, krospovidon, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ÜRİKOLİZ nedir ve ne için kullanılır?


2. ÜRİKOLİZ'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ÜRİKOLİZ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ÜRİKOLİZ'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. ÜRİKOLİZ nedir ve ne için kullanılır?

ÜRİKOLİZ, antigut ilaçlar grubundan bir etkin madde olan allopurinol içerir.
ÜRİKOLİZ, 300 mg allopurinol içeren 50 veya 100 tablet halinde kullanıma sunulmuştur.,
ÜRİKOLİZ, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:
• Gut tedavisinde kullanılır. Gut hastalığında vücut ürik asit olarak adlandırılan bir maddeyi çok fazla üretir. Ürik asit eklemlerde ve tendonlarda kristal olarak birikerek iltihaba neden olur. Bu iltihaplanma eklem çevresindeki dokuda şişliğe ve hafif bir dokunmayla dahi acı veren hassasiyete sebebiyet verir. Eklemler hareket ettirildiğinde ise şiddetli ağrıya neden olur.
• Vücutta ürik asit birikminin görüldüğü diğer durumların önlenmesinde kullanılır. Bu durumlar böbrek taşı ve böbrek problemlerinde olabilir ya da kanser tedavisi sırasında görülebilir.

2. ÜRİKOLİZ'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ÜRİKOLİZ'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Daha önce allopurinole veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen ciddi bir
alerjiniz varsa

ÜRİKOLİZ'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Böbrek ya da karaciğer probleminiz var ise doktorunuz size daha düşük bir doz veya her gün
kullanmak yerine daha seyrek kullanmanızı önerebilir ve sizi daha yakından takip edecektir.
• Kalp ya da yüksek kan basıncı probleminiz var ise,
• Gut atağı geçirmekteyseniz,
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ÜRİKOLİZ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ÜRİKOLİZ'in alınmasında yiyecek ve içeceklerin bir önemi yoktur. Ancak gut hastalığında doktorunuzun önerdiği diyete uymanız önemlidir.
Alkol allopurinolün etkinliğini azaltır.
C vitamininin çok miktarda tüketimi idrar asiditesinin artmasına ve böbrek taşı oluşumunda artışa neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ÜRİKOLİZ'in hamilelerde kullanımının güvenli olduğuna dair kanıtlar yetersizdir.
Bu yüzden, gebelik döneminde sadece daha güvenli bir alternatif yoksa ve anne veya çocuk üzerinde gut hastalığının riski daha fazla ise kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Allopurinol ve aktif metaboliti oksipurinol anne sütü ile atılmaktadır. Ancak, emzirilen çocuk üzerindeki etkileri ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Bu yüzden, emzirme sırasında doktor tavsiyesi olmadan kullanımı önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

Allopurinol alan hastalarda uyuşukluk, baş dönmesi ve kas hareketlerinde koordinasyon bozukluğu görülebildiği için, araç ve makine kullanmadan önce ilacın olası etkileri tecrübe edilmelidir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Ürikolizi kullanmadan önce doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz;
• Aspirin,
• Teofilin (astım ve nefes alma problemlerinde kullanılan bir ilaç),
• Epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Antibiyotikler,
• Didanozin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar,
• Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Kalp hastalıkları veya yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ACE inhibitöleri ve idrar söktürücüler gibi ilaçlar,
• Varfarin gibi kan sulandırıcı (antikoagülan) olarak kullanılan ilaçlar,
• Gut tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ÜRİKOLİZ nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ÜRİKOLİZ'i doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız bir nokta varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Genel kullanım dozu günlük 100 ila 900 mg arasındadır. Tedavi genellikle günlük 100 ila 300 mg arası bir dozda başlatılır.

Uygulama yolu ve metodu:

• Yeterli miktar sıvı ile ağızdan alınır.
• Yemekle birlikte ya da yemeklerden hemen sonra alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardaki sekonder hiperürisemilerde; 6-10 yaş için günde 300 mg verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılıkla birlikte azalan böbrek fonksiyonları göz önüne alınarak, doktorunuz tarafından doz azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalı ve gerekirse doz azaltılmalıdır.
Böbrek yetmezliğinde doktorunuz tarafından doz azaltılmalıdır.

Eğer ÜRİKOLİZ'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜRİKOLİZ kullandıysanız:

Allopurinol ile aşırı doz alımı veya akut zehirlenmeler bildirilmemiştir.
Zehirlenme tedavisinde özel bir antidotu yoktur.
Aşırı doz alımıyla ilgili klinik deneyim mevcut değildir.
Allopurinol ve metaboliti oksipurinol diyalizle uzaklaştırılabilir. Ancak diyalizin zehirlenme tedavisindeki yararı bilinmemektedir.

ÜRİKOLİZ'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ÜRİKOLİZ'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Hatırladığınızda bundan sonraki doza çok az zaman kalmadıysa hemen unuttuğunuz dozu alınız.

ÜRİKOLİZ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan ilacı kullanmayı kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ÜRİKOLİZ'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÜRİKOLİZ'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deride yaygın döküntü ve kaşıntılar, dudaklarda ve ağızda acı ya da apse,
• El ve ayaklarda şişlik (ödem)
• Nefes almada zorluk, göğüs sıkışması, bayılma.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜRİKOLİZ'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eklemlerde ağrı veya koltuk altı, kasık ya da boyunda ağrılı şişlik,
• Gözlerde ve ciltte sararma (sarılık),
• Karaciğer ya da böbrek problemleri,
• Bazen kanlı olarak da gerçekleşebilen kusma ve bulantı,
• Cildiniz üzerindeki herhangi bir değişiklik (kabarma, su toplama gibi)
• Ateş ve üşüme, kaslarda ağrı ve genel bir iyi hissetmeme hali,
• Dudaklarda, gözlerde, ağızda, burunda veya genital organlarda kanama,
• Normalden daha kolay şekilde oluşan morluklar, boğaz ağrısı veya diğer iltihaplanma belirtileri olduğunda derhal doktorunuza haber verin. Bazen ÜRİKOLİZ kan ve lenf sisteminizi etkileyebilir. Bu etkiler genel olarak karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda görülür.
• Yüksek ateş,
• İdrarda kan,
• Kanda yüksek kolestrol seviyesi (hiperlipidemi),
• Güçsüzlük, hissizlik, ayakta duramama hali, kasları hareket ettirememe hissi veya bilinç kaybı
• Görme bozuklukları,
• Göğüste ağrı, yüksek kan basıncı veya düşük kalp atım hızı,
• Tat almada değişiklik,
• Katarakt,
• Konvulsiyon (kasların istemsiz olarak şiddetli kasılması) gibi akut (ani) ataklar,
• Depresyon,
• Başta ayak bileklerinde olmak üzere su tutulumuna bağlı şişme (ödem),
• Susama, yorgunluk ve kilo kaybı. Bunlar diyabet (şeker hastalığı) belirtileri olabilir. Doktorunuz kan şekerinizi ölçmek isteyebilir.
• Kanlı dışkı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı, uyuşukluk, baş dönmesi
• Sindirim şikayetleri, dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler
• Erkeğin cinsel fonksiyonlarında azalma, göğüslerde büyüme
• Saç dökülmesi, saç renginde açılma
Bunlar ÜRİKOLİZ'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ÜRİKOLİZ'in saklanması

ÜRİKOLİZ'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ÜRİKOLİZ'i kullanmayınız.


25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız ve nemden uzak tutunuz.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ÜRİKOLİZ'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Sandoz İlaç San. Ve Tic. A. Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad. N: 2 34750 Kadıköy - İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


(gün.ay ve yıl)


İlaç Bilgileri

Ürikoliz 300mg Tablet

Etken Maddesi: Allopurinol

Atc Kodu: M04AA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ürikoliz 300mg Tablet-KT
 • Ürikoliz 300mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.