Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dicol Jel %1 Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Diklofenak

KULLANMA TALİMATI DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

• Yardımcı maddeler:

Karbopol, cetiol B2, cetiol LC, propilen glikol, izopropil alkol, dietilamin, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğ^er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DİCOL nedir ve ne için kullanılır?


2. DİCOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DİCOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİCOL'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DİCOL nedir ve ne için kullanılır?

• DİCOL , etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
• DİCOL, topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak
adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• DİCOL, 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
• DİCOL,
o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, o Yumuşak doku iltihaplanmalarında, o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2. DİCOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİCOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Diklofenaka veya DİCOL'ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç, aspirin) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltılı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• DİCOL'ü açık yaralara ya da hasar görmüş hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.

DİCOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• DİCOL yalnızca harici kullanım içindir. Agız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
• DİCOL'ün gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİCOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:

DİCOL'ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

DİCOL'ü özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• DİCOL'ü kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

• DİCOL'ün araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DİCOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCOL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİCOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeti

şş

ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
DİCOL'ü günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram DİCOL (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2'lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.
DİCOL'ü doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz degilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

DİCOL'ün çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda DİCOL'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİCOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCOL® kullandıysanız:

DİCOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİCOL'ü kullanmayı unutursanız:

Eğer DİCOL'ün bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİCOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DİCOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da gögüste sıkışma hissi (astım)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİCOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cilt hastalıgı (iltihaplanma, ekzema)
• Döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Işığa hassasiyet
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar DİCOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. DİCOL'ün saklanması

DİCOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİCOL'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİCOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Üretim yeri:


MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul Tel: (0216) 306 62 60 (5 hat)
Fax: (0216) 353 94 26

Bu kullanma talimatı (gün ay ve yıl) onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Dicol Jel %1

Etken Maddesi: Diklofenak Sodyum

Atc Kodu: M02AA15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Dicol Jel %1-KT
 • Dicol Jel %1-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Dicol Jel %1 50 Gr
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.