Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Procto-Glyvenol Supozituvar Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Vazoprotektifler » Hemoroid (basur) Tedavisi İçin Kremler » Diğer Basur İlaçları » Tribenosid

KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır.

• Etkin madde:

Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir.

• Yardımcı maddeler:

Supozituvar kütlesi D, Supozituvar kütlesi 35

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. PROCTO-GLYVENOL nedir ve ne için kullanılır?


2. PROCTO-GL YVENOL 'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PROCTO-GL YVENOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PROCTO-GL YVENOL 'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. PROCTO-GLYVENOL nedir ve ne için kullanılır?

• PROCTO-GLYVENOL etkin madde olarak “tribenosid” ve “lidokain” içeren supozituvar formunda bir ilaçtır. PROCTO-GLYVENOL supozituvar, sarımsı-beyaz renkli, torpido şekilli çatlaksız kaygan, yumuşak olmayan görünümdedir.
• PROCTO-GLYVENOL, “topikal kullanılan diğer antihemoroidaller” adı verilen hemoroidlerin tedavisinde kullanılan ilaçları içeren bir gruba dahildir.
• PROCTO-GLYVENOL supozituvar, 10 supozituvar içeren orijinal kutusunda kullanıma sunulmaktadır.
• PROCTO-GLYVENOL, dış ve iç hemoroidlerin (rektal/anal bölgede ağrı, kaşıntı ve acıya neden olan damar şişliği) tedavisinde kullanılır.
• PROCTO-GLYVENOL'ün etkin maddelerinden biri olan tribenosid, küçük kan damarlarındaki iltihaplanmanın ve ağrıya neden olan maddelerin oluşmasının engellenmesinde bölgesel etki gösterir. Diğer etkin madde olan lidokain ise hemoroidlerden kaynaklanan kaşıntı, acı ve ağrının hızla hafiflemesini sağlayan bir lokal anesteziktir.

2. PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROCTO-GLYVENOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Tribenosid, lidokain veya PROCTO-GLYVENOL'ün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

PROCTO-GLYVENOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa
PROCTO-GLYVENOL ile tedaviniz sırasında anal bölgenin temizliğine dikkat ediniz. Yeteri kadar egzersiz yapınız ve dışkının yumuşak kalmasını sağlayacak herhangi bir önlem alınız. Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da tıkanıklık (oklüzyon) olduğunda uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROCTO-GLYVENOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROCTO-GLYVENOL'ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Hamile iseniz hamileliğinizin ilk 3 ayı boyunca PROCTO-GLYVENOL kullanmayınız.
• Hamileliğin 4. ayından itibaren, doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozu aşmadığınız sürece PROCTO-GLYVENOL kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozu aşmadığınız sürece PROCTO-GLYVENOL kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

PROCTO-GLYVENOL'ün araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

PROCTO-GLYVENOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PROCTO-GLYVENOL'ün içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PROCTO-GLYVENOL için herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PROCTO-GLYVENOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız:
PROCTO-GLYVENOL'ü hemoroid belirtileri kaybolana kadar sabah ve akşam 1 supozituvar kullanmalısınız. Belirtiler azaldığında doz günde 1 supozituvar olacak şekilde azaltılabilir.
PROCTO-GLYVENOL'ü belirtiler ortadan kalkana kadar kullanınız. Belirtiler bir haftadan uzun süre devam ederse doktorunuza danışınız.
Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PROCTO-GLYVENOL haricen, rektal yoldan bölgesel olarak uygulanır.
• PROCTO-GLYVENOL'ü yutmayınız.
• Gözler ile temasından kaçınınız.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

PROCTO-GLYVENOL'ü doktorunuza danışmadan çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

PROCTO-GLYVENOL'ün yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

PROCTO-GLYVENOL, ağır karaciğer hasarı olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer PROCTO-GLYVENOL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PROCTO-GLYVENOL kullandıysanız:

PROCTO-GLYVENOL ile doz aşımına rastlanmamıştır.
Eğer PROCTO-GLYVENOL kaza ile yutarsanız derhal doktorunuza danışınız.

PROCTO-GLYVENOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmayı unutursanız:

Eğer PROCTO-GLYVENOL'ün bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında uygulayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROCTO-GLYVENOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
PROCTO-GLYVENOL genellikle iyi tolere edilmektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (yutma güçlüğüne neden olabilir)
• Nefes almada güçlük
• Ciltte şiddetli kaşıntı
• Kalp atışında düzensizlikler
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROCTO-GLYVENOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama yerinde ya da bu bölgenin dışında,
• Yanma,
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar PROCTO-GLYVENOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PROCTO-GLYVENOL'ün saklanması

PROCTO-GLYVENOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROCTO-GLYVENOL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

PROCTO-GLYVENOL'ü

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No:219
34510 Esenyurt / İSTANBUL

Üretici :

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı.....................tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Procto-Glyvenol Supozituvar

Etken Maddesi: tribenosid/lidokain

Atc Kodu: C05AX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Procto-Glyvenol Supozituvar-KT
 • Procto-Glyvenol Supozituvar-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.