Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vastarel 20mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Diğer Kalp İlaçları » Trimetazidin

VASTAREL 20 mg Film Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etkin Madde:

Her bir film kaplı tablet 20 mg Trimetazidin dihidroklorür içermektedir.

Yardımcı Maddeler:

Mısır nişastası, Mannitol, Polividon, Magnezyum stearat, Talk, Titanyum dioksit, Gliserol, Sunset sarı FCF lake, Cochineal kırmızı A lake, Metilhidroksipropilselüloz, Macrogol 6000.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:

1. VASTAREL nedir ve ne için kullanılır?


2. VASTAREL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VASTAREL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VASTAREL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. VASTAREL nedir ve ne için kullanılır?

• VASTAREL film kaplı tablet, 60 tabletten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır. VASTAREL,
• Göğüs ağrısı (angina pektoris) krizlerinin önlenmesinde,
• Dolaşım kaynaklı olan görsel bozuklukların tedavisinde yardımcı ilaç olarak,
• Baş dönmesi, kulak çınlaması, vızıltı ve ıslık sesi gibi çevre ile ilgili olmayan seslerin duyulmasının tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanılmaktadır.

2. VASTAREL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VASTAREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye veya VASTAREL'in içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).

VASTAREL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Emzirmede.
• Bu ilaç anjina krizlerinin oluşumunu engellemede etkilidir. Başlamış olan anjina krizlerinde iyileştirici bir tedavi değildir.
• Stabil olmayan anjina pektoris hastalığında başlangıç tedavisi değildir.
• Kalp krizi (miyokart infarktüs) tedavisi için uygun değildir.
• Anjina krizi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedaviniz gözden geçirilip tahlil yaptırmanız gerekebilir ve tedaviniz değiştirilebilir.
• Trimetazidin Parkinson hastalığı belirtilerine sebep olabilir veya bu belirtileri kötüleştirebilir (titreme, hareket zorluğu, kol ve bacaklarda katılık). Bu durum, özellikle de yaşlı hastalarda doktora rapor edilmelidir ve araştırılmalıdır.
• Kan basıncındaki düşüş veya denge kaybına bağlı olarak düşmeler gerçekleşebilir (bakınız bölüm 5. Olası yan etkiler nelerdir?).
• Bu tıbbi ürün boyar madde olarak sunset sarısı FCF S (E119) ve cochineal kırmızı A (E 124) içerdiğinden alerjik riski oluşabilir.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın”

VASTAREL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


VASTAREL'in hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VASTAREL'in emzirirken kullanılması tavsiye edilmez..

Araç ve makine kullanımı

VASTAREL'in araç veya makina kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda almışsanız -hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VASTAREL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

VASTAREL doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır.
Bir tablet (20 mg) günde üç kez, yemek ile birlikte alınır.

Uygulama yolu ve metodu

VASTAREL ağızdan kullanım içindir.
Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.
Tabletleri çiğnemeyiniz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz VASTAREL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 3 aylık tedaviden sonra tedavinin yararı yeniden değerlendirilmeli, tedaviden cevap alınmama durumunda ilaca devam edilmemelidir.

Eğer VASTAREL 'in etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VASTAREL kullandıysanız

VASTAREL'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.VASTAREL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

VASTAREL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yoktur

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi,

VASTAREL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler oluşabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Yaygın: baş dönmesi, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, ciltte döküntü, kaşıntı, kurdeşen, yorgunluk.
Seyrek: Özellikle antihipertansif tedavi gören yaşlı hastalarda ayaktayken kan basıncındaki düşme sonucu oluşan bayılma, baş dönmesi veya düşme. Çarpıntı, düzensiz veya hızlı kalp atışı ateş basması.
Çok seyrek: Titreme, katılık, hareket zorluğu ve dengesizlik gibi Parkinson semptomlarının kötüleşmesi; Bu semptomlar tedavinin kesilmesyile kaybolur.
Bilinmiyor: uyku bozuklukları (uykusuzluk, uyuklama), kabızlık (konstipasyon), alerjik reaksiyon sebebiyle oluşan yüzün ve boğazın aniden şişmesi (anjiyoödem), ateşlenme ve tüm vücudun kabarması (akut genelleştirilmiş eksantematik püstüloz). Bu etkiler ilacı kullandıktan sonra birkaç saat ile birkaç gün içinde görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .


5. VASTAREL'in saklanması

VASTAREL'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 300C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASTAREL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


LES LABORATOIRES SERVERI - FRANSA lisansı ile Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23-24 34398 Maslak, İstanbul Tel: 0212 329 14 00 Faks: 0212 290 20 30

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., Esenyurt, İstanbul

Bu kullanma talimatı 23.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Vastarel 20mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Trimetazidin dihidroklorür

Atc Kodu: C01EB15

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Vastarel 20 Mg 60 Tablet
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.