Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lacryvisc steril oftalmik jel Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Diğer Göz İlaçları » Göz İle İlgili Diğer İlaçlar » Suni Gözyaşı

KULLANMA TALİMATI LACRYVISC® Steril Oftalmik Jel,10 gGöze uygulanır.

•Etkin madde:

10 g'da 30 mg karbomer

•Yardımcı maddeler:

sorbitol, benzalkonyum klorür, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?


2.LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.LACRYVISC nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.LACRYVISC'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1.LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıda ıslatılmasından kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.
LACRYVISC, suni gözyaşları olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.
LACRYVISC, 10 g'lık lamine bir tüpte sunulan, hafif şeffaf viskoz bir jeldir.

2.LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
•Kontakt lens gözünüzde iken

LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•Başka ilaçlar da kullanıyorsamz. Lütfen 'Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı' bölümünü okuyunuz.
•Kontakt lens kullanıyorsanız. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC kullanılmamalıdır.
•Gözünüzde ağrı, görüş değişiklikleri, gözünüzde tahriş, geçmeyen bir kızarıklık meydana gelirse, ve durumunuz kötüleşir veya 3 günden uzun süre devam ederse, kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

LACRYVISC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LACRYVISC göze sürülerek kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LACRYVISC'in hamilelik süresince kullanımına ilişkin herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, ürün farmakolojik olarak etkin bir madde içermediğinden, cenin üzerinde tehlikeli bir etki beklenilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


LACRYVISC'in emzirme süresince kullanımına ilişkin herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, ürün farmakolojik olarak etkin bir madde içermediğinden, çocuk üzerinde tehlikeli bir etki beklenilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Diğer göz jellerinde olduğu gibi, jel gözün yüzeyi üzerinde tamamen yayılana kadar geçici olarak görüşünüz bozulmuş olabilir. Bu etki geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LACRYVISC'in içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

LACRYVISC'in içindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) lenslerin rengini bozabilir ve göz tahrişine neden olabilir. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC'i kullanmayınız. LACRYVISC'i kullanmadan önce kontak lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer birden fazla göz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında en az 5 dakikalık bir ara olmalıdır. Göz pomadları ve jelleri en son uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LACRYVISC nasıl kullanılır? ¦ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LACRYVISC'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
Genellikle günde dört kez veya doktorun önerdiği kadar bir miktar jel, hasta göz(ler)e uygulanır.
LACRYVISC'i yalnızca gözlerinize kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

1.

LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınız.

2.

Ellerinizi yıkayınız.

3.

Tüpün kapağını açınız.

4.

Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.

5.

Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir "kese" oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Pomad buraya sürülecektir.

6.

Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

7.

Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Pomada mikrop bulaşabilir.

8.

Pomad şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız.

9.

LACRYVISC'i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve pomadın gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC'in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.

10.

Eğer pomadı iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

11.

Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.
Eğer jeli gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

¦ Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

¦ Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LACRYVISC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığı sürece doz aşımı mümkün değildir. Tüm tüpün yutulması durumunda bile herhangi bir istenmeyen etki görülmeyecektir.

LACRYVISC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LACRYVISC'i kullanmayı unutursanız:

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LACRYVISC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşulabilecek etkiler

Tedaviyi sonlandırmanız durumunda, kuru göz belirtileri tekrar oluşabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LACRYVISC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Göz hastalıkları

Yaygın: bulanık görme, gözde rahatsızlık, kızarıklık, ağrı veya kaşıntı, gözde anormal hassasiyet, gözyaşında artış, göz kapağı kenarında çapaklanma
Yaygın olmayan: kuru göz, gözde akıntı, gözde şişme veya tahriş, göz kapağı iltihabı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: burun akıntısı, deri iltihabı, gözün etrafında şişme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LACRYVISC'in saklanması

LACRYVISC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACRYVISC'i kullanmayınız.

Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
Açıldığı tarih:
25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Tüp ilk kez açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi:Üretici:

s.a. ALCON Couvreur n.v. Rijksweg 14 2870 Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı 22.08.2011tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lacryvisc steril oftalmik jel

Etken Maddesi: Karbomer-Benzalkonyum klorür

Atc Kodu: S01XA20

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.