Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Magnorm 365 mg effervesan tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Magnezyum » Magnezyum Oksit

KULLANMA TALİMATI MAGNORM 365 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin madde:


Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613,20 mg magnezyum oksit içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sitrik asit anhidrus, sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, povidon K30, sodyum sakarin, sorbitol (E420), politilen glikol, aerosil 200, gün batımı sarısı (E110), portakal aroması, kayısı aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MAGNORM nedir ve ne için kullanılır?


2. MAGNORM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MAGNORM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAGNORM'un saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. MAGNORM nedir ve ne için kullanılır?

MAGNORM efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.
Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
MAGNORM içerisinde 30 efervesan tablet, silikajelli kapakla kapatılmış, polipropilen tüpte ambalajlanmıştır.
MAGNORM,
• Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
• Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
• Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
• Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
• Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
• Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
• Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)
durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. MAGNORM'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAGNORM'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer MAGNORM'un içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

MAGNORM'u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
• Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
• Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin
kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
• Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
• Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNORM'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAGNORM, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAGNORM'u hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAGNORM'u, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

MAGNORM'un araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGNORM'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı


Bir efervesan tablet 100,81 mg (4,39 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Gün batımı sarısı (E110) uyarısı


Boyar madde olarak kullanılan gün batımı sarısı (E110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Sorbitol uyarısı


Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar MAGNORM ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
• Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
• Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
• Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
• Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
• Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
• Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
• Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz


3. MAGNORM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.
Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

MAGNORM, ağızdan kullanım içindir.
1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 ml) suda eriterek bekletmeden içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ^-1 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGNORM kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer MAGNORM'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNORM kullandıysanız:

MAGNORM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAGNORM'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAGNORM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNORM'u doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNORM'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNORM'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
• Solunum depresyonu
• Koma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGNORM'a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düşük tansiyon
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
• Depresyon
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Kramp
• Yorgunluk hissi
• Zayıflık
• Zihin karışıklığı
Bunlar MAGNORM'un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAGNORM'un Saklanması

MAGNORM'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGNORM'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNORM'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/2
Güngören / İSTANBUL
Telefon : (0212) 481 20 95
Faks : (0212) 482 20 95
e-mail : info@vitalisilac.com.tr

Üretim Yeri:


Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : (0 264) 295 75 00
Faks : (0 264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 08.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Magnorm 365 mg effervesan tablet

Etken Maddesi: Magnezyum oksit

Atc Kodu: A12CC10

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.