Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Magvital 365 mg saşe Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Magnezyum

KULLANMA TALİMATI MAGVİTAL 365 mg saşe Ağız yolu ile alınır.

•Etkin madde:


Her bir saşe 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sitrik asit anhidrus, sitrik asit anhidrus (powder), sodyum hidrojen karbonat, potasyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat anhidrus, limon aroması, sodyum siklamat, sodyum klorür, sodyum sakkarin, polivinilpirolidon

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MAGVİTAL nedir ve ne için kullanılır?


2. MAGVİTAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MAGVİTAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MAGVİTAL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. MAGVİTAL nedir ve ne için kullanılır?

MAGVİTAL saşe etkin madde olarak magnezyum karbonat ve magnezyum oksit içerir.
Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
MAGVİTAL içerisinde 30 saşe PE / Alüminyum / Kuşe kağıt ambalajda ambalajlanmıştır.
MAGVİTAL,
• Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
• Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
• Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
• Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
• Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
• Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
• Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)
durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. MAGVİTAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAGVİTAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer MAGVİTAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa,

MAGVITAL'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
• Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
• Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin
kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
• Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
• Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGVİTAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAGVİTAL, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAGVİTAL'i hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MAGVİTAL'i, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

MAGVİTAL'in araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGVİTAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarı


Bir saşe 43,46 mg (1,89 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Potasyum uyarısı


Bir saşe 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında potasyum içermez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar MAGVİTAL ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
• Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
• Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
• Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
• Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
• Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
• Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
• Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi
etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
• Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz


3. MAGVİTAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 saşedir.
Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:

MAGVİTAL, ağızdan kullanım içindir.
1 saşe'yi 75 ml (yarım su bardağı) suda eriterek yemekle birlikte alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı:

6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ^-1 saşedir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGVİTAL kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer MAGVİTAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGVİTAL kullandıysanız:

MAGVİTAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MAGVİTAL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MAGVİTAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGVİTAL'İ doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGVİTAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGVİTAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
• Solunum depresyonu
• Koma
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGVİTAL'e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Düşük tansiyon
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
• Depresyon
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Kramp
• Yorgunluk hissi
• Zayıflık
• Zihin karışıklığı
Bunlar MAGVİTAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatmda bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MAGVİTAL'in Saklanması

MAGVİTAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGVİTAL 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGVİTAL'i kullanmayınız.
Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat Sahibi:Tozkoparan Mahallesi
Eski Çırpıcı Çıkmazı Sokak No: 1/405
Güngören/İSTANBUL
Ülkesi: Türkiye
Telefon: (0 212) 481 67 38
Faks: (0 212) 481 67 38
e-mail: info@optoilac.com.tr

Üretim Yeri:Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1. OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel: (0 264) 295 75 00 Faks: (0 264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 08.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Magvital 365 mg saşe

Etken Maddesi: Magnezyum karbonat, Magnezyum oksit

Atc Kodu: A12CC

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Magvital 365 mg saşe-KT
 • Magvital 365 mg saşe-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Magvital 365 Mg 30 Saşe
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.