Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nizoral %2 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antifungaller » Topikal Antifungaller » Imidazole derivatives » Ketokanazol

NIZORAL %2 Krem Deri üzerine uygulanarak kullanılır.

• Etkin madde:

Ketokonazol.
NIZORAL %2 Krem her bir gramında 20 miligram ketokonazol içerir.

• Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, stearil alkol, setil alkol, sorbitan monostearat, polisorbat 60, izopropil miristat, sodyum sülfit anhidrid, polisorbat 80, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. NIZORAL nedir ve ne için kullanılır?


2. NIZORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NIZORAL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NIZORAL' in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. NIZORAL nedir ve ne için kullanılır?

• NIZORAL Krem, deri üzerine yerel olarak uygulanacak krem formundadır.
NIZORAL Krem, 30 gram krem içeren aluminyum tüpler içinde piyasaya sunulmaktadır.
• NIZORAL Krem' in etkin maddesi olan ketokonazol, imidazol türevi sistemik antimikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.
Ketokonazol mantar hücresi duvarının yapısını bozarak, mantar hücresinin ölümüne yol açar.
Mantarlar, içinde yaşadığımız çevrede yaygın olarak bulunan mikroorganizmalardır. Vücut yüzeyinde veya iç organlarda yerleşerek çok değişik türlerde mantar

Sayfa 1 / 6

enfeksiyonlarına yol açarlar. Oluşan enfeksiyon hastalığının belirtileri, maruz kalan bölgeye ya da organa göre değişebilmektedir.
NIZORAL Krem aşağıdaki mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılmaktadır:
- Derinin dermatofit adı verilen mantarlara bağlı enfeksiyonu:
- Tinea corporis (vücut mantarı)
- Tinea cruris (kasık mantarı)
- Tinea manus (el mantarı)
- Tinea pedis (ayak mantarı / atlet ayağı)
- Derinin candida adı verilen mantarlara bağlı enfeksiyonu (deri kandidozu)
- Tinea (pityriyazis) versikolor
- Seboreik dermatit (kepeklenme)

2. NIZORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NIZORAL' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
- Ketokonazole veya NIZORAL Krem' in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

NIZORAL' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;
- Uzun süredir harici steroid tedavisi görüyorsanız, sabahları hafif etkili bir steroid uygulamasına devam edilmesi ve NIZORAL Krem' in akşamları uygulanması; steroid tedavisinin ise 2-3 haftalık bir dönemde kademeli olarak kesilmesi önerilir.
Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi çok iyi yıkayınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NIZORAL Krem ile hamilelikte çalışma yapılmamıştır. Hamilelikte NIZORAL Krem kullanımıyla ilişkili bilinen bir risk yoktur. Ancak hamilelikte doktor tarafından gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


NIZORAL Krem ile emzirme döneminde çalışma yapılmamıştır. Emzirme döneminde NIZORAL Krem kullanımıyla ilişkili bilinen bir risk yoktur.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

NIZORAL' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NIZORAL Krem'in içeriğinde bulunan propilen glikol, ciltte tahrişe neden olabilir. Setil alkol ve stearil alkol yerel deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatit (egzama)) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Krem, merhem ya da losyonlarda bulunan kortikosteroidler (kortizon tipi ilaçlar).
Eğer bu tür bir ilaç kullanıyorsanız, NIZORAL Krem ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz. NIZORAL Krem kullanmaya hemen başladıysanız bir sonraki güne kadar kortikosteroid kullanmayı kesmeyiniz. Cildiniz kızarıp kaşınarak reaksiyon gösterebilir.
Tedavinize aşağıdaki gibi devam ediniz:
• 1 hafta süre ile kortikosteroidi sabah, NIZORAL' i akşam kullanınız
• Daha sonra kortikosteroidi 2 ya da 3 günde bir sabah, NIZORAL' i sonraki 1 ila 2 hafta akşam uygulayınız
• Bundan sonra kortikosteroid kullanmayı kesiniz ve hala gerekliyse NIZORAL kullanmaya devam ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NIZORAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NIZORAL Krem' i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.
NIZORAL Krem deriye uygulama için hazırlanmıştır, gözde kullanım için uygun değildir. Doktorunuz başka türlü önermediği takdirde:

Deri kandidozu, tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis ve tinea (pityriasis)versicolor:

NIZORAL Krem'in hastalıklı bölge üzerine ve yakın çevresine günde bir kez uygulanması önerilir.

Seboreik dermatit:

NIZORAL Krem, enfeksiyonun ağırlığına bağlı olarak hastalıklı (enfekte) bölge üzerine günde bir ya da iki kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

NIZORAL Krem hastalıklı bölge ve yakın çevresi üzerine uygulanır. Hastalıklı bölge yıkanır ve iyice kurulanır. Nizoral Krem parmak uçlarıyla nazikçe bölgeye ve çevresine uygulanır. Uygulama sonrasında eller iyice yıkanır. Mikropların vücudun başka bölgelerine yada başka insanlara bulaşmasını engellemek için bu nokta çok önemlidir.
Kullandığınız havlu ve benzeri malzemeleri ayrı tutunuz. Bu sayede başka insanları enfekte etmeyi engelleyebilirsiniz. Enfekte bölgeyle temas eden giysilerinizi sıklıkla değiştirmeniz kendi kendinizi yeniden enfekte etmenizi engelleyecektir.

Uygulama süresi:

Doktorunuz başka türlü önermediği takdirde, ilacınızı aşağıda hastalıklara göre verilen sürelerde kullanmalısınız:
Tedaviye yeterli bir süre, en azından tüm belirtilerin tamamen kaybolmasından birkaç gün sonrasına kadar devam edilmelidir. 4 haftalık tedaviye rağmen herhangi bir düzelme sağlanmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz hastalığı yeniden değerlendirecektir. Enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırmak ve yeniden enfeksiyonu önlemek için genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
Ortalama tedavi süresi, tinea versicolor'da 2-3 hafta, derinin kandida enfeksiyonlarında 2-3 hafta, tinea cruris'te 2-4 hafta, tinea corporis'te 3-4 hafta, tinea pedis'te 4-6 haftadır.
Seboreik dermatitte tedavi süresi ortalama 2-4 haftadır. Seboreik dermatitin idame tedavisinde haftada bir ya da iki kez uygulanır.

Özel kullanım durumları:

NIZORAL Krem'in özel kullanım durumu yoktur.

Eğer NIZORAL' in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NIZORAL kullandıysanız

NIZORAL Krem' i aşırı veya reçetelenenden daha sık uyguladıysanız, bu yanma hissi, kızarıklık veya şişliğe neden olabilir. Bu durumda sorunu ortadan kaldırmak için Nizoral kullanmayı bırakınız. NIZORAL Krem' i yutmayınız. Eğer NIZORAL Krem' i yanlışlıkla yutarsanız doktorunuza bildiriniz.

NIZORAL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


NIZORAL kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NIZORAL Krem' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NIZORAL Krem' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, ağız ve boğazda şişme, kurdeşen ile birlikte nefes darlığı şeklinde şiddetli alerjik reaksiyonlar. NIZORAL Krem ile bu türlü bir reaksiyon görülmemiş olmakla birlikte, her ilaçta olduğu gibi görülmesi mümkündür.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin NIZORAL Krem' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

NIZORAL Krem'in şimdiye kadar ciddi bir yan etkisi görülmemiştir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

NIZORAL Krem tedavisi sırasında seyrek olarak uygulama bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi görülmüştür.
Nadiren, NIZORAL Krem'e ya da bileşiminde bulunan sodyum sülfit veya propilen glikole bağlı olarak, kontakt dermatit (egzama) gibi yerel alerjik deri reaksiyonları görülebilir.
Aşağıdaki yan etki NIZORAL Krem piyasaya verildikten sonra çok seyrek olarak bildirilmiştir (10,000 kişide 1'den az):
-Kurdeşen
Bunlar NIZORAL' in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NIZORAL' in saklanması

NIZORAL Krem' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


15-30 °C arasında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NIZORAL Krem' i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NIZORAL Krem' i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık - Beykoz / İstanbul Tel: 0216 538 20 00
Faks: 0216 538 23 69

Üretim yeri:


Janssen Pharmaceutica N.V., Belçika lisansı ile;
Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Nizoral %2 Krem

Etken Maddesi: Ketokonazol

Atc Kodu: D01AC08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Nizoral %2 Krem Kullanma Talimatı
 • Nizoral %2 Krem Kullanma Talimatı
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Nizoral % 2 30 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.