Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Elocon krem %1 Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

KULLANMA TALİMATI ELOCON Krem %0.1 Deriye sürülerek kullanılır.

•Etkin madde:

Mometazon furoat.

•Yardımcı maddeler:

Heksilen glikol, propilen glikol stearat, stearil alkol ve steret-20, titanyum dioksit, alüminyum oktenil süksinat nişastası, beyaz vaks, vazelin, fosforik asit, saf su.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük

doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:


1. ELOCON nedir ve ne için kullanılır?


2. ELOCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ELOCON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ELOCON 'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ELOCON nedir ve ne için kullanılır?

ELOCON beyazımsı, pürüzsüz krem olup, 30 gram krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.
ELOCON, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
ELOCON; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

2. ELOCON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELOCON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
- Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
- Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
- Suçiçeği
- Uçuk
- Göz çevresindeki deri hastalıklarında
- Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
- Akne
- Ağız etrafında dermatit
- Genital kaşıntı
- Bebeklerde pişik
- Zona
- Diğer deri enfeksiyonları
- Yaygın plak tipi psoriazis

ELOCON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, ELOCON kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
- Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
- Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
- Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


ELOCON kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ELOCON araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

ELOCON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ELOCON deride lokal reaksiyonlara (örn., kontakt dermatit) yol açabilen stearil alkol ve ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ELOCON 'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ELOCON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.
ELOCON'u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz. Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.
ELOCON'u yüzünüze 5 günden fazla sürmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ELOCON'u hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Özel kullanım durumları

Çocuklarda kullanım:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Eğer ELOCON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ELOCON kullandıysanız

ELOCON Krem'i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

ELOCON'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ELOCON kullanmayı unutursanız:

Eğer ELOCON kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

ELOCON'u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, kremi kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar kremi kullanma sıklığınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ELOCON da, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek;

- His kaybı
- Kaşıntı

-

Deri incelmesi

Çok seyrek;

- Abse
- Yanma

-

Hastalığın şiddetlenmesi

-

Ciltte kuruluk

-

Kızarıklık

-

Nasır oluşumu
- Sivilcedir.
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma
(hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz

.

5. ELOCON'un saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

ELOCON 'u 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELOCON 'u kullanmayınız.


İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:


Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Esentepe-İstanbul

Üretim Yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı .../../... tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Elocon krem %1

Etken Maddesi: Mometazon furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Elocon krem %1-KT
 • Elocon krem %1-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Elocon %0,1 30 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.