Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lasix ampul 250mg Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » High-Ceiling Diüretik İlaçlar » Sülfonamidler » Furosemid

KULLANMA TALİMATI

LASİX® 250 mg ampul

Damar içine veya kas içine uygulanır

•Etkin madde:

Her bir ampul 250 mg furosemid içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit, mannitol, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1.LASİX nedir ve ne için kullanılır?


2.LASİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.LASİX nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.LASİX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. LASİX nedir ve ne için kullanılır?

LASİX, kas veya damar içine uygulanan, 250 mg furosemid etkin maddesini içeren 25 ml'lik ampul formundadır. 5 ampul içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca tablet formu da bulunmaktadır.
LASİX idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.
LASİX hızlı bir şekilde vücudunuzdaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Tablet formunun alınamadığı durumlarda veya vücudunuzda çok fazla miktarda su varsa kullanılır. LASİX genelde kalbinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin ve akciğerlerinizin etrafında çok fazla miktarda su olduğunda kullanılır.
LASİX normalde olduğundan daha fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Eğer vücudunuzdaki fazla su ortadan kaldırılmazsa, böbrekleriniz, kalbiniz, akciğerleriniz ve kan damarlarınız daha fazla çaba sarf edebilir.

2. LASİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LASİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
•İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa. Alerjik reaksiyonun belirtileri; döküntü, yutkunma veya nefes alıp-vermede problemler, dilin, yüzün ve boğazın şişmesidir.
•Sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
•Doktorunuz size böbrek yetmezliğiniz olduğunu söylemişse. Böbrek yetmezliğinin bazı türlerinde bu ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Buna doktorunuz karar verecektir.
•Ciddi karaciğer problemleriniz varsa
•Doktorunuz size kan hacminizde bir azalma olduğunu söylemişse,
•İdrar çıkışınız yoksa
•Kanınızdaki potasyum ve sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa (kan testlerinde görülür)
•Bebeğinizi emziriyorsanız
Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa LASİX kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, LASİX kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LASİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
•İdrar çıkışında zorluk çekiyorsanız
•65 yaş ve üzerindeyseniz
•Risperidon adlı bir antipsikotik ilaç kullanıyorsanız
•Kan protein değerlerinizde düşüklük varsa (hipoproteinemi). Bu durum kan testlerinde ortaya çıkar.
•Şiddetli mide, sırt veya uyluk ağrısıyla seyreden akut porfiri sendromundan muzdaripseniz. Kol ve bacaklarda güçsüzlükle beraber kusma, bulantı veya kabızlık da gözlenebilir.
•Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa
•Şeker hastasıysanız
•Ayağı kalktığınızda başınız dönüyorsa veya tansiyonunuz düşüyorsa
•Prostat problemleriniz varsa
•Gut hastalığınız varsa
•Sersemlik hissi veya dehidratasyonunuz (vücuttaki su miktarında azalma) varsa. Bu durum hastalık, ishal ve çok sık idrara çıkmak nedeniyle fazla miktarda su kaybı meydana gelirse oluşabilir. Bozuk yiyecek ve içeceklerde buna neden olabilir.
•Glukoz testi yaptıracaksanız
•Prematüre bir bebekte kullanılacaksa, böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir.
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi birinin sizde olduğundan emin değilseniz, LASİX kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

LASİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LASİX ampul, damar içine veya kas içine zerk edilerek (enjeksiyon yoluyla) kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz LASİX'i kullanmayınız. Eğer hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamilelik şüpheniz varsa bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer LASİX kullanırsanız bebeğinizi emzirmeyiniz. LASİX az miktarda anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.
Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce tavsiye için doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

LASİX kullandıktan sonra kendinizi sersemlemiş veya kötü hissedebilirsiniz. Eğer bu durum oluşursa araç veya makine kullanmayınız.

LASİX'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

LASİX'in içeriğinde sodyum ve mannitol bulunur. Ancak gerek kullanım yolu, gerekse de miktarları yönünden özel bir uyarı gerektirmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi başka bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu durum bitkisel ilaçlarda dahil olmak üzere reçetesiz alınan ilaçları da içerir. Çünkü LASİX diğer ilaçların işleyişini etkileyebilir. Aynı zamanda diğer ilaçlarda LASİX'in işleyişini engelleyebilir.
Özellikle eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söylemelisiniz.

Aşağıdaki ilaçlar LASİX'in işleyişini etkileyebilir ve onun yan etkilerini arttırabilirler

•ACE inhibitörleri denilen ilaç grubu (ramipril, enalapril, perindopril), anjiyotensin reseptör antagonistleri denilen ilaç grubu (losartan, kandesartan, irbesartan). Doktorunuz ilaçlarınızın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir veya bu ilaçları kullanmayı bırakmanızı söyleyebilir.
•Yüksek tansiyon ve kalp problemleri için kullanılan ilaçlar. Doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir.
•Cerrahi müdahale sırasında kaslarınızı rahatlatmak için kullanılan genel anestezik ilaçlar.
•Şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar. LASİX kullanırken bu ilaçlar etki göstermeyebilirler
•Teofilin-hırıltılı veya zor nefes alıp-verme problemlerinde kullanılır.
•Fenitoin - sara hastalığının tedavisinde kullanılır. Bu ilaç LASİX'in etkisini azaltabilir.

Aşağıdaki ilaçlar LASİX ile birlikte kullanıldığında yan etkileri artabilir

•Lityum- psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yan etkileri önlemek için doktorunuz lityumun dozunu değiştirebilir veya kanınızdaki lityumun miktarını kontrol edebilir.
Sisplatin - kanser tedavisinde kullanılır.
Digoksin- kalp problemlerinde kullanılır. Doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir.
Non steroid anti enflamatuar ilaçlar (NSAID)- aspirin, ketoprofen, ibuprofen ve indometazin gibi ağrı ve iltihap giderici olarak kullanılırlar. Karbamazepin- sara hastalığının tedavisinde kullanılır. Aminoglutethimid- meme kanserinin tedavisinde kullanılır. Siklosporin- organ nakli sonrası doku reddi için kullanılır.
Metotreksat- bağırsak hastalıkları, deri ve eklem kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Karbenoksolon- mide-bağırsak hastalıklarında kullanılır. Reboxetine- depresyon tedavisinde kullanılır. Amphoteresin B- mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kortikosteroidler- iltihap giderici olarak kullanılır. Meyan kökü- genellikle öksürük tedavisinde kullanılır. Probenecid- diğer HIV /AIDS ilaçları ile birlikte kullanılır.
Gentamisin, amikasin, neomisin, netilmisin, topramisin, vankomisin veya yüksek doz sefalosporinler gibi enjeksiyonluk ilaçlar.
Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler.
Laksatif (kabızlık giderici) ilaçlar, eğer uzun bir süre için kullanılacaksa, Astım ilaçları; salbutamol, formoterol, terbutalin sülfat, salmeterol gibi yüksek dozda kullanıldığında
•Diğer diüretikler- Doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LASİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Akut böbrek yetmezliği:


Tedaviye başlamadan önce şoktaki, hipovolemik ve hipotansiyonlu hastalarda bu mevcut tablolar, uygun girişimlerle düzeltilmelidir. Ayrıca belirgin bir şekilde bozulmuş serum elektrolit ve asit-baz dengesi de öncelikle düzeltilmelidir.
Eğer yavaş IV enjeksiyonla verilen günlük 40 mg furosemid diürezi arttırmıyorsa, Lasix 250 mg ile tedavi endikedir. Bir perfüzatörle gün boyunca 50-100 mg furosemid/saat olarak uygulanabilir. Günlük doz yeterli diüreze bağlıdır, fakat maksimum doz 1500 mg/gün'ü geçmemelidir.

Sıvı retansiyonlu ve hipertansiyonlu dializ öncesi dönemdeki kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom:


Natriüretik cevabı böbrek yetmezliğinin derecesi, sodyum dengesi gibi pek çok faktör belirlediğinden ve bu nedenle her vakada kesin olarak önceden görülemeyeceğinden doğru dozaj, dozun derece derece arttırılması ile hesaplanmalıdır. Cevabın çabuk görülmesinden dolayı doz 1/2 veya 1 saatlik aralarla arttırılabilir. İnfüzyon için önerilen başlangıç dozu 0.1 mg/dakika'dır. Kronik böbrek yetmezliğindeki hastalarda diürez yavaş oluştuğundan doz, hastaların günde yaklaşık 2 kg vücut ağırlığı (280mmol Na+) kaybedeceği şekilde ayarlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

LASİX

250 infüzyon solüsyonu genellikle bir perfüzatör ile uygulanır. Eğer gerekirse LASİX infüzyon solüsyonu izotonik salin solüsyonu ile sulandırılabilir. İnfüzyon hızı dakikada 4 mg'ı aşmamalıdır.
Böbrek yetmezliği ilerlemiş olan hastalarda (serum kreatinini > 5 mg/dl) infüzyon hızı dakikada 2.5 mg'ı aşmamalıdır.
Hazırlanan infüzyon solüsyonunun pH'sının zayıf alkaliden nötre kadar olması için gerekli özen gösterilmelidir. Asit solüsyonlar kullanılmamalıdır, çünkü aktif maddenin çökmesine neden olabilir.
Hazırlanan solüsyon mümkün olan en kısa zamanda kullanılmalıdır. İnfüzyon solüsyonu başka ilaçlarla birlikte verilmemelidir.
Genellikle tedavi sırasında sıvı ve elektrolit dengesinin yakın takibi önerilmektedir. Serum kreatinin ve üresi, plazma elektrolitleri, özellikle de potasyum, kalsiyum, klorür ve bikarbonat miktarları muntazam bir şekilde kontrol edilmelidir.
Karbonhidrat metabolizması izlenmelidir.
Tedavinin süresi, hekimin hastalığın durumu ve ciddiyetine göre vereceği karara bağlıdır.

Değişik yaş grupları: Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Eğer LASİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LASİX kullandıysanız

Doktorunuz veya hemşirenizin bu ilacı gerekenden daha fazla uygulaması olası değildir. Doktorunuz ve hemşireniz sizdeki gelişmeleri takip edecek ve aldığınız ilacı kontrol edecektir. Eğer aldığınız ilacın dozundan emin değilseniz daima sorunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LASİX kullanırsanız, zihin bulanıklığı, dikkat dağınıklığı, tepki verme ve duygu eksikliği gösterebilirsiniz. Bunların yanı sıra sersemlik, ışığa karşı hassasiyet, bayılma (düşük kan basıncı sebebiyle), dalgalanmalı kalp atışları, kas zayıflığı veya krampları ve kan pıhtıları da (belirtileri etkilenmiş bölgede ağrı ve şişkinliktir) görülebilir. Ayrıca böbrekleriniz ve kanınızla ilgilide problemler de yaşayabilirsiniz.

LASİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LASİX'i kullanmayı unutursanız

Doktorunuz veya hemşireniz ilacı almanız gereken zamanla ilgili size bilgi verecektir. Size anlatıldığı şekilde yaptığınız takdirde ilacı almamanız olası değildir. Yine de ilacı kullanmayı unutursanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşun.

Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.


LASİX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size söylemediği takdirde ilacınızı almayı bırakmayın.

Kan testleri

Doktorunuz kanınızdaki bazı tuzların seviyesini kontrol etmek ve düzeltmek için size kan testleri yapacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LASİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LASİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Eğer alerjik bir reaksiyonunuz varsa. Belirtileri; böbreklerde iltihap (nefrit), bileklerin şişmesi veya yüksek kan basıncı, deri döküntüsü, ciltteki renk değişiklikleri, derideki ciddi kabarcıklar, normalden daha fazla güneşe hassasiyet, yüksek sıcaklık (ateş) ve kaşıntı olabilir.
•Ciddi alerjik reaksiyonlar. Belirtileri; zor nefes alıp-verme, soğuk nemli bir cilt, cilt renginin solgunlaşması, kalp atışlarının hızlanması olabilir.
•Şiddetli karın ve sırt ağrısı. Bunlar pankreatitin (pankreas iltihabı) belirtileri olabilir.
•Daha kolay çürük oluşması, enfeksiyonlara daha sık yakalanma, normalden daha fazla yorgun ve bitkin hissetme. LASİX kan hücrelerinin sayısını etkileyebilir. Bu da ciddi kan problemlerine neden olur.
•Susuzluk artışı, baş ağrısı, sersemlik hissi, baygınlık, zihin bulanıklığı, kas veya eklem ağrısı veya zayıflığı, krampları, spazmları, mide bozukluğu veya dalgalanmalı kalp atışları.Bunlar dehidratasyonun veya normal vücut kimyasallarının değişmesinin belirtileri olabilir. Ciddi dehidratasyon kanın pıhtılaşmasına veya gut hastalığına neden olabilir.
•İdrar renginde koyulaşma, göz ve ciltte sararma. Bunlar bir karaciğer probleminin belirtileri olabilir. Daha önce karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda karaciğer ensefalopatisi denilen ciddi bir karaciğer problemine neden olabilir. Bunun belirtileri unutkanlık, krizler, mod (duygu durumu) değişikliği ve komadır.
•Kan damarlarınızın iltihaplanması (vaskülit). Bulgular arasında ateş, iştahta azalma, kilo kaybı, ağrı ve sancılar bulunur.
•Böbreklerde yüksek miktarda kalsiyumun olduğu böbrek hastalığından muzdaripseniz. Bu durum nefrokalsinozis bulgusu olabilir.
•İdrarda kan veya karın veya kasıklarda ağrı. Bunlar böbrek taşı bulgusu olabilir (nefrolitiazis).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kulaklarda çınlama (tinnitus). Özellikle daha önce böbrek rahatsızlığı olan hastaları daha fazla etkiler.
•Ciltte ürperti veya uyuşukluk
•Heyecanlanmak veya sinirlenmek gibi küçük mod değişiklikleri
•Birden bire ayağa kalkıldığında baş dönmesi veya sersemlik hissi: Konsantrasyon kaybı, reaksiyonlarda yavaşlama, uykulu ve bitkin hissetme, görme yetisinde problemler, ağız kuruluğu. Bunlar kan basıncının düşmesinin nedeni olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•Bulantı, genel olarak iyi hissetmeme, ishal, kusma ve kabızlık
•Mesane ve prostat problemi olan kişilerde idrar yaparken ağrı meydana gelebilir. Bu, yapılan idrar miktarının artması sonucu oluşur.
•Eğer şeker hastasıysanız, kandaki şeker seviyenizin kontrol edilebilirliği azalabilir.
•İdrar çıkışı normalden daha fazla olur. İlacı aldıktan sonraki 1-2 saat için bu normaldir.
•Enjeksiyon yerinde ağrı. Bu durum kas içine yapılan uygulamalarda görülür.

Kan testleri:

LASİX karaciğer enzimlerinin seviyelerini veya vücut yağları olarak bilinen kolesterol ve trigliserit seviyelerini değiştirebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz^.


5. LASİX'in saklanması

LASİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LASİX'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.Ş. İlaç Fabrikası İstanbul

Üretim yeri:

PharmaVision San. ve Tic. A.Ş. 34010 Topkapı - İstanbul

Bu kullanma talimatı.........tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Lasix ampul 250mg

Etken Maddesi: Furosemid

Atc Kodu: C03CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lasix ampul 250mg-KT
 • Lasix ampul 250mg-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Lasix ampul 250mg
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.