Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Moreserc 24 mg Tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Diğer Sinir Sistemi İlaçları » Başdönmesi İlaçları » Baş Dönmesi İlaçları » Betahistin

MORESERC* 24 mg Tablet Ağızdan alınır

Etkin madde

: Herbir tablette, 24 mg betahistin dihidroklorür

Yardımcı maddeler :

Mikrokristalize selüloz, mannitol. sitrik asit
aııhidrat,hidroksipropil selüloz,kolloidal anliidrat silika ve talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


1. MORESERÖ nedir ve ne için kullanılır ?


2. MORESERC^ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MORESERC^ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MORESERC^ 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MORESERC "^ nedir ve ne için kullanılır?

MORESERC beyaz, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler olarak sunulmuştur. Alüminyum blister içinde 30 ve 100 tablet olarak ambalajlanmıştır.
MORESERC® etkin madde olarak betahistin dihidroklorür içerir.
Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.
- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri
- İşitme kaybı veya işitme zorluğu
- Kulak çınlaması
İç kulakla ilgili baş dönmesinin belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. MORESERC i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MORESERC®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Betahistin dihidroklorüre veya MORESERC®'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarhhğınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

MORESERC®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) veya bronşiyal astım hastası iseniz MORESERC® ile tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.
Midede ülser hikayeniz varsa tedavinizde gerekli önlemler alınmalıdır.

MORESERC®'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

MORESERC®'i, yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kesinlikle gerekmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

\laci kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MORESERC®'in etkin maddesinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araştırmalar MORESERC® in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.
(S) ^

MORESERC in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün mannitol içerse de dozu nedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MORESERC®'in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi hır ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


~>


3. MORESERC* nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• MORESERC®'in yetişkinler için doz günde 2 defa 1 tablettir.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz MORESERC®'in dozunu size göre amlayacaktır.
¦ Hastalığınızdaki iyileşme sadece bir kaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin bir kaç ayından sonra elde edilebilir.
• Hastalık başladığı andan itibaren yapılan tedavinin hastalığın ilerlemesini ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybını önlediğine dair bulgular mevcuttur.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

¦ MORESERC® ağızdan kullanım içindir.
¦ Tabletler öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanımı

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından. MORESERC® in. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

' Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde

MORKSERC®

dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda

MORESERC®

dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

E^er MORESERC^ in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kullanmanız gerekenden fazla MORESERC *^ kullandıysanız:

MORESERC^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Bir kaç doz aşımı (728 mg'a kadar) vakasında hafiften orta dereceye değişen şiddette belirtiler rapor edilmiştii'. 728 mg dozda havale rapor edilmiştir.
Tüm vakalarda iyileşme tam olmuştur. Aşırı doz tedavisi standart destek tedavi yöntemlerini içermektedir.

MORESERC^ i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MORESERC* ile tedavi sonlandınldığıncla oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda. MORESERC® ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MORESERC®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir olarak, deri aşuı duyarlık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.
Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.

Bunlar MORESERC*' in hafif yan etkileridir.

Eger hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. lVIORESERC*'in saklanması

"t? *
MORESERC

i çocukların göremeyeceği, erişemiyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Orjinal ambalajı içerisinde ve kuru bir yerde, 25'C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MORESERCf^ 'i kullanmayınız.


Üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz MORESERC®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

HELBA İlaç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti., ÖVEÇLER
13 i9.Sok. No: 5/2 ÇANKAYA / ANKARA

Üretici:

Merkez Laboratuarı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çamlık mahallesi Sini Çelik Bulvarı Ayça Sokak No:4 34788 Çekmeköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ...08.08... /...2011.. tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Moreserc 24 mg Tablet

Etken Maddesi: betahistin dihidroklorür

Atc Kodu: N07CA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Moreserc 24 mg Tablet KT
 • Moreserc 24 mg Tablet KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.