Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Remoxil 1g Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

KULLANMA TALİMATI

REMOXİL® Ig Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

1000 mg amoksisilin baza eşdeğer 1205.32 mg amoksisilin trihidrat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Avicel PH 102, magnezyum stearat, Ac-Di-Sol, Talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. REMOKİL nedir ve ne için kullanılır?


2. REMOKİL H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. REMOKİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. REMOKİL Hn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. REMOXİL nedir ve ne için kullanılır?

REMOXİL bakteri denilen mikroorganizmalann oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.
REMOXİL tablet 1000 mg amoksisilin içerir ve beyaz veya krem - beyaz renkli, bir yüzü çentikli oblong, bikonveks tablet görünümündedir. Her kutuda 16 tablet bulunur.
REMOXİL, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklannın tedavisinde kullanılmaktadır:
Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yollan enfeksiyonlarında,
Bronşit, zatürre gibi alt solunum yollan ve akciğer enfeksiyonlannda,
İdrar kesesi (mesane), böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlannda,
Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanallan, prostat iltihabı ve kann içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda,
Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında,
Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrarının önlenmesi amacı ile bu hastalığa etkili bir veya iki ilaç ile birlikte,
Bakterilerin neden olduğu kalp iç zan enfeksiyonlarında.
Karın zan iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullamlabilir.

2. R£MOXİLU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REMOXIL'in dahil olduğu penisilin grubu antibiyotikler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül olabilen aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık Öyküsü olan ve/veya birçok maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde daha sık görülür. Tedavi sırasında alerjik bir reaksiyon geliştiğitakdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır._

REMOXİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Amoksisilin'e veya REMOXİL'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

REMOXİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Sefalosporinlere karşı aleijisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir. REMOXİL tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
REMOXİL'e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir),
Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri üe sizi izleyecektir).
idrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullamrken yeterli miktarda sıvı almalısınız),
Frengi (bel soğukluğu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa Böbrek yetmezliğiniz varsa.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışımz.

REMOXİL'in yiyecek ve içecek ile kütlanılması:

REMOXİL, aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


REMOXİL tablet, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

#


R£MOXİL tablet, östrojen içeren doğum kontrol haplannın etkinliğini azaltabilir. İlacı kullamrken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmamz gerekebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullamiması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

REMOXİL'in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

R£MOXİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

REMOXİL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığımz yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.
^ Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg'dan daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan
kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Gut hastalığında kullamlan allopürinol kullanılmamalı
• Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı
• Östrojen içeren doğum kontrol ilaçlan (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)
• Probenesid kullanılmamalı
• Aynca REMOXİL bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. REMOXİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz alacağınız doz miktannı ve REMOXİL ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg REMOXİL alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solımum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg REMOXİL almanız gerekir.
Bel soğukluğu enfeksiyonlannda 3g tek doz alınması Önerilir.
Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.
Riskli hastalarda kalp iç zan enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g alınır.
Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz. Bulgulannız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

REMOXİL, ağız yoluyla alınır.
Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.
Tabletleri düzenli aralıklara ve günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz.

• Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanım

Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar)
Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırhğımn kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanım

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

• özel kullanım durumları;

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

Eğer REMOXİL 'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla REMOXİL kullandıysanız:

REMOKİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


^ Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek
iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir.
Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

REMOXİL'i kullanmayı unutursanız

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz REMOXİL dozunuzu alımz. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


R£MOXİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan Pi£MOXİL almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmalann gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığımz gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine beden olacaktır.

^ 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, REMOXİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa REMOXİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkiler çok seyrek (10.000 hastadan azında) görülür:
• Aleıjik reaksiyonların bulgulan mevcutsa: deride kaşıntı, döküntü, yüzde, dudaklarda, dilde veya vücutta şişme ya da nefes almada güçlük. Bu durum nadiren ciddileşebilir ve ölüme neden olabilir.
• Deri altı yüzeyde döküntü, veya toplu iğne başı gibi düz, yuvarlak noktalanmalar veya deride çürük gelişimi. Bu durum, alerjik bir reaksiyon sonucunda kan daman
duvarlannın iltihaplanması nedeni ile olabilir. Eklem ağrısma ve böbrek problemlerine yol açabilir.
• REMOXİL aldıktan 7-10 gün sonra serum hastalığına benzer reaksiyon denilen
gecikmiş bir alerjik reaksiyon gelişebilir: Döküntüler, ateş, eklem ağnian ve özellikle koltuk altı bölgedeki lenf düğümlerinin şişmesi gibi bulgular verebilir.
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlannda kaşıntılı, kırmızımsı mor lekeler, deride
kabank kurdeşen benzeri şişkin bölgeler, ağız, göz ve özel bölgede hassasiyet, ateş ve yorgunluk belirtileri eritema multiforme hastalığı nedeni ile olabilir.
• Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir
veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, deri renginiz değişir, deri altında düzensiz kabarıklıklar belirirse, ağrı ve kaşıntı gelişirse bu buğular farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklannm belirtileri olabilir.
• Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlamrsa veya boğaz ağrısı, ateş gibi enfeksiyon bulgulan gelişirse
• Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa
• Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma,
sanlık gibi bulgularınız varsa, idrannız koyu çıkıyorsa, dışkınızın rengi beyaz ise, şiddetli ishaliniz varsa veya kanamalarınız oluyorsa bu bulgular karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluklar olduğunun göstergesi olabilir.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmamza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın döküntü ve kaşıntınız varsa (Bu istenmeyen etki yaygın olmayan şekilde görülür yani 100 insandan birini etkiler)
• Akut böbrek yetmezliği ve interstisyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri,
idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular, olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa (Bu yan etki çok seyrek görülür yani 10.000 kişiden birini etkiler)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Yaygın görülen yani 10 kişiden birinden fazlasını etkileyenler:
• İshal
• Hafif döküntüler
• Bulantı
Yaygın olmayan, yani 100 kişiden birinden fazlasında görülen etki:
• Kusma,
Çok seyrek görülen yani 10.000 kişiden birinden azında görülen etkiler:
Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıklan Sinirlilik, kaygı, davranış değişiklikleri, aşın hareketlilik.
Nöbet geçirilmesi.
Baş dönmesi.
Uykusuzluk,
Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme
Dişlerde renklenme (özellikle süspansiyon formlarında ve çocuk hastalarda daha sıktır)
İdrarda kristal görülmesi (kum dökme)
Kan pıhtılaşmasında gecikme veya kırmızı kürelerin parçalanmasında hızlanma Bunlar REMOXİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. REMOXİL'm saklanması

REMOXİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

REMOKİL 'i ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.


: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. Davutpaşa Cad* No. 12 Topkapı/ İstanbul

Ruhsat Sahibi


Üretim Yeri: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. Davutpaşa Cad, No. 12 Topkapı/ İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Remoxil 1g Tablet

Etken Maddesi: Amoksisilin trihidrat

Atc Kodu: J01CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Remoxil 1g Tablet-KÜB
 • Remoxil 1g Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Remoxil 1 Gr 16 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.