Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Remoxil 500mg Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Amoksisilin

KULLANMA TALİMATI

REMOXİL® 500 mg Tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

500 mg amoksisilin baza eşdeğer 602.66 mg amoksisilin trihidrat içerir.

•Yardımcı maddeler:

Avicel PH 102, magnezyum stearat, Ac-Di-Sol, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. REMOKİL nedir ve ne için kullanılır?


2. REMOKİL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. REMOKİL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. REMOKİL *in saklanması


mBaşlıkları yer almaktadır,

1. REMOXİL nedir ve ne için kullanılır?

REMOXİL bakteri denilen mikroorganizmalann oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlannı bozarak ölümlerine neden olur.
REMOXİL tablet 500 mg amoksisilin içerir ve beyaz veya krem-beyaz renkli, iki yüzü çentikli oblong, bikonveks tablet. Her kutuda 16 tablet bulunur.
REMOXİL, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastahklannm tedavisinde kullanılmaktadır:
• Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında,
• Bronşit, zatürre gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında,
• İdrar kesesi (mesane), böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında,
• Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanallan, prostat iltihabı ve karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda,
• Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında,
• Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrarının önlenmesi amacı ile bu hastalığa etkili bir veya iki ilaç ile birlikte,
• Bakterilerin neden olduğu kalp iç zan enfeksiyonlarında,
• Kann zan iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullanılabilir.

2. REMOXİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REMOXİL'in dahil olduğu penisilin grubu antibiyotikler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül olabilen aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılık öyküsü olan ve/veya birçok maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde daha sık görülür. Tedavi sırasında alerjik bir reaksiyon geliştiğitakdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır._

REMOXİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Amoksisilin'e veya REMOXİL'in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,

REMOXİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir. REMOXİL tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
REMOXİL'e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
Enfeksiyoz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir).
Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir),
• idrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı almalısınız),
• Frengi (bel soğukluğu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa
• Böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen
doktorunuza danışınız.

REMOXİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

REMOXIL, aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


REMOXİL tablet, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.
REMOXİL tablet, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

REMOXİL'in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

REMOXİLMn içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

REMOXİL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.
Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg'dan daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum İçermediği kabul edilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Gut hastalığında kullanılan allopürinol kullanılmamalı
• Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı
• Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)
• Probenesid kullanılmamalı
• Aynca REMOXİL bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. REMOXİL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve REMOXİL ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg REMOXİL alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg REMOXİL almanız gerekir.
Bel soğukluğu enfeksiyonlarında 3g tek doz alınması önerilir.
Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.
Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g alınır.
Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz. Bulgulanmz geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

REMOXİL, ağız yoluyla alınır.
Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.
Tabletleri düzenli aralıklara ve günün aym saatlerinde almaya özen gösteriniz.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım

Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullamlır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar)
Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

Yaşlılarda kullanım

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

• özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

Eğer REMOXİL 'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla REMOXİL kullandıysanız:

REMOKİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Ytiksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağh interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek W iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir.
Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

REMOXİL'i kullanmayı unutursanız

Bir sonraki doz zamam yakın değilse, hatırlar hatırlamaz REMOXİL dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız,


REMOXİL ile tedavi sonlandırddığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan REMOXİL almayı aniden kesmeyirüz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığmız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgulanmzın devam etmesine beden olacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, REMOXİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa REMOXİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkiler çok seyrek (10.000 hastadan azında) görülür:
• Aleıjik reaksiyonlann bulgulan mevcutsa: deride kaşıntı, döküntü, yüzde, dudaklarda, dilde veya vücutta şişme ya da nefes almada güçlük. Bu durum nadiren ciddileşebilir ve ölüme neden olabilir.
• Deri altı yüzeyde döküntü, veya toplu iğne başı gibi düz, yuvarlak noktalanmalar veya deride çürük gelişimi. Bu durum, aleıjik bir reaksiyon sonucunda kan daman
duvarlarının iltihaplanması nedeni ile olabilir. Eklem ağrısına ve böbrek problemlerine yol açabilir.
• REMOXİL aldıktan 7-10 gün sonra serum hastalığına benzer reaksiyon denilen gecikmiş bir aleıjik reaksiyon gelişebilir: Döküntüler, ateş, eklem ağrılan ve özellikle koltuk altı bölgedeki lenf düğümlerinin şişmesi gibi bulgular verebilir.
• Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarmda kaşıntılı, kırmızımsı mor lekeler, deride kabarık kurdeşen benzeri şişkin bölgeler, ağız, göz ve özel bölgede hassasiyet, ateş ve yorgunluk belirtileri eritema multiforme hastalığı nedeni ile olabilir.
• Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, deri renginiz değişir, deri altında düzensiz kabanklıklar belirirse, ağn ve kaşıntı gelişirse bu buğular farklı tipteki ciddi aleıjik deri hastalıklanmn belirtileri olabilir.
• Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa veya boğaz ağnsı, ateş gibi enfeksiyon bulgulan gelişirse
• Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa
• Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sanlık gibi bulgularınız varsa, idrannız koyu çıkıyorsa, dışkımzm rengi beyaz ise, şiddetli ishaliniz varsa veya kanamalannız oluyorsa bu bulgular karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluklar olduğunun göstergesi olabilir.
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Yaygın döküntü ve kaşıntımz varsa (Bu istenmeyen etki yaygın olmayan şekilde görülür yani 100 insandan birini etkiler)
• Akut böbrek yetmezHği ve interstisyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri, idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular, olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa (Bu yan etki çok seyrek görülür yani 10.000 kişiden birini etkiler)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Yaygm görülen yani 10 kişiden birinden fazlasım etkileyenler:
• İshal
• Hafif döküntüler
• Bulantı
Yaygm olmayan, yani 100 kişiden birinden fazlasında görülen etki:
• Kusma,
Çok seyrek görülen yani 10,000 kişiden birinden azında görülen etkiler:
Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları Sinirlilik, kaygı, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik.
Nöbet geçirilmesi,
Baş dönmesi.
Uykusuzluk,
Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme
Dişlerde renklenme (özellikle süspansiyon formlarında ve çocuk hastalarda daha sıktır)
İdrarda kristal görülmesi (kum dökme)
Kan pıhtılaşmasında gecikme veya kırmızı kürelerin parçalanmasında hızlanma Bunlar REMOXİL'in hafif yan etkileridir.

mEğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. R£MOXİL'in saklanması

REMOKİLçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

REMOKİLambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi


Üretim Yerim: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 Topkapı/ İstanbul
: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. Davutpaşa Cad. No. 12 Topkapı/ İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Remoxil 500mg Tablet

Etken Maddesi: Amoksisilin trihidrat

Atc Kodu: J01CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Remoxil 500mg Tablet-KT
 • Remoxil 500mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Remoxil 500 Mg 16 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.