Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İsordil 10 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler » Organik Nitratlar » İsosorbit Dinitrat

KULLANMA TALİMATI

İSORDİL 10 mg tablet Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Laktozdaki %25 triturasyonu 40 mg izosorbid dinitrat içerir.

•Yardımcı maddeler:

Mannitol, rafine şeker, magnezyum stearat, mısır nişastası

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını .saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.İSORDİL nedir ve ne için kullanılır?


2.İSORDİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.İSORDİL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.İSORDİL'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. İSORDİL nedir ve ne için kullanılır ?

İSORDİL, damar genişletici organik nitratlar ismi verilen ve kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubuna dahil olan izosorbid dinitrat içeren damar genişletici bir ilaçtır.
İSORDİL tablet yuvarlak, düz kenarlı, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde "Ayerst" baskısı bulunan beyaz renkli tablet şeklindedir ve ambalajın içinde 50 tablet bulunur.
İSORDİL, kan damarlarını gevşeterek kalbin iş gücünü azaltır ve kalbin kanı daha kolay pompalamasına yardımcı olur. Ayrıca kalbin gereksinim duyduğu oksijen miktarı da azalmış olur. Kalbi besleyen kan damarlarını da genişlettği için kalbe sunulan kan ve oksijen miktarı da artar.
İSORDİL 10 mg tablet,
• Koroner kalp hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pektoris) önlenmesinde,
• Kalbin kanı pompalama gücünün azaldığı bir hastalık olan kalp yetmezliğinde diğer ilaçlar [glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörler (damar genişleticiler)] ile birlikte kullanılır.

2. İSORDİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İSORDİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :
•İzosorbid dinitrat veya İSORDİL'in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
•Nitrat içeren diğer ürünlere karşı alerjiniz varsa
•Kan basıncınız çok düşükse
•Kanamanız varsa
•Aşırı su kaybettiyseniz (kusma veya ishal nedeni ile olabilir)
•Kafanıza şiddetli darbe aldıysanız veya kafa içi basıncınızı artıracak bir hastalığınız varsa (beyin tümörü, beyin kanaması gibi)
•Ağır kansızlığınız varsa
•Göz tansiyonunuz yüksekse (glokom)
•Yeni kalp krizi geçirdiyseniz
•Sertleşme kusuru için vardenafil,tadalafil veya sildenafil içeren bir ilaç kullanıyorsanız
•Kalp kasınızda kalınlaşma ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa
•Kalbi saran zarlar arasında sıvı toplanmış ve kalbinizi sıkıştırıyorsa

İSORDİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer :
•Ciddi karaciğer ve böbrek problemleriniz varsa
•Tiroidiniz (guatr beziniz) az çalışıyorsa
•Yetersiz ve kötü beslenmekteyseniz
•Vücut sıcaklığınız aşırı düşükse
•Kalp kapakçıklarınızda (mitral ve aort) darlık varsa
"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız".

İSORDİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etkisi artabilir.

Hamilelik:

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik sırasında doktorunuz mutlaka gerekli görmedikçe İSORDİL kullanmayınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme:

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İSORDİL kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Başağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gelişebilir. Bu olaylar araç ve makine kullanımınızı etkileyebileceğinden, İSORDİL kullanırken araç ve makine kullanmayınız.

İSORDİL'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İSORDİL'in içeriğinde mannitol bulunur. Bu madde yüksek dozlarda alınırsa dışkılamanızda yumuşama meydana getirebilir.
İSORDİL'in içeriğinde şeker bulunur. Şeker hastalığınız (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•Bazı ilaçlar İSORDİL'in kan düzeyini artırarak veya azalatarak etkisini değiştirebilirler.
•Erkeklerde sertleşme kusuru için kullanılan ilaçlar, İSORDİL tedavisinden en az 24 saat sonra alınmalıdır. BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.
•Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya damarları genişleten ilaçlar ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etki güçlenir.
•Şizofreni ve depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçları ile birlikte kullanıldığında kan basıncını düşürücü etki artar.
•Damar büzücü etkileri olan bazı ilaçların (migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve şok durumlarında kullanılan adrenalin gibi) kan basıncını yükseltici etkilerini artırabilir.
•Böbrek yetmezliği nedeni ile kan temizleme makinasına (hemodiyaliz) giren hastalar İSORDİL'i diyalizden sonra almalı veya 10-20 mg'lık ek doz almalıdır

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İSORDİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İSORDİL'i tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız çok önemlidir. Gerektiği şekilde almazsanız, giderek ilacınızın etkisi azalır ve yarar görmeme olasılığınız artar.
İSORDİL'i kalbinize yeterli kan gitmediği için gelişen göğüs ağrınızın tedavisi için kullanıyorsanız genellikle 5-20 mg İSORDİL ile tedaviye başlanır ve günde 4 kez (6 saatte bir) 10-40 mg alınır.
İSORDİL'i kalbin popalama gücünün tedavisi için kullanıyorsanız, günde 3-4 kez 20 mg ile tedaviye başlanıp doktorunuzun önerisine göre doz günde toplam 120-160 mg olacak şekilde artırılır.
İSORDİL'in sürekli kullanımında etkisinin azalmaması için aldığınız iki doz arasında 14 saat veya daha fazla zaman bırakmalısınız (örneğin; İSORDİL'i günde 3 kez kullanıyorsanız ilk dozu sabah 8.00'de, ikinci dozu 14.00'de ve son dozu 18.00'de alınız; böylece akşam son aldığınız doz ile bir sonraki sabah alacağınız ilk doz arasındaki zaman 14 saat olacaktır) .

Uygulama yolu ve metodu :

• İSORDİL bir miktar sıvı ile yutularak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda önerilen en düşük dozla tedaviye başlanıp yavaş yavaş doz artırılır.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Eğer İSORDİL'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İSORDİL kullandıysanız:

İSORDİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İSORDİL aşırı dozda alındığında kan basıncında ani düşme; inatçı ve şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozuklukları, deride kızarıklık ve terleme (daha sonra soğuma ve morarma), bulantı ve kusma (bazen kanlı ishal), bayılma, solunum sayısında artma, solunum güçlüğü, kalp atımlarında yavaşlama, kalp atımlarında düzensizlik, kasılma nöbetleri, koma ve ölüm görülebilir. Alyuvarlarınızda parçalanma ve kansızlık gelişebilir.
İSORDİL'i aşırı dozda kullanmışsanız hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

İSORDİL'i kullanmayı unutursanız

İSORDİL'i almayı unutursanız, normal alma zamanına yakınsa alabilirsiniz. İSORDİL'in normal alınma zamanınızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki tableti almalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İSORDİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kalbin yeterli oksijen alamamasına bağlı gelişen göğüs ağrısının tedavisi için İSORDİL kullanıyorsanız ve tedavinizi aniden keserseniz bu tür göğüs ağrısı ataklarında artış görülebilir. O nedenle ilacınızı aniden değil yavaş yavaş azaltarak kesmelisiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İSORDİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İSORDİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kan basıncınızda aşırı düşme olursa (buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, kalp atımlarında hızlanma, kalbe ve beyne giden kan akımında azalma, göğüs ağrısı, kalp krizi ve inme gibi bulgular olabilir. Şok ve bayılma meydana gelebilir.).
•Nefes almada zorlanma meydana getirebilecek ciddi alerji bulguları gelişirse
•Ani başlayan morarma ve oksijensizlik bulguları gelişirse (methemoglobinemi)
•Ağızda, yüzde ve dilde şişme (anjioödem) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İSORDİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Kansızlık
•Derinizde geniş soyulma alanları
•Görmenizde bulanıklık
•Renginizin solması, soğuk terleme
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Baş ağrısı, baş dönmesi
•Huzursuzluk,
•Karın ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu,
•Dışkı veya idrar kaçırma
•Kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık
•Özellikle bacaklarınızda şişlik
•Sıcak basması
Bunlar İSORDİL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

_5/6_

İSORDİL 10 mg tablet

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. İSORDİL'in saklanması

İSORDİL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İSORDİL'i oda sıcaklığında, orijinal ambalajında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

İSORDİL 'i kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

AYERST LABORATORIES INC.U.S.A lisansı ile Actavis İlaçları A.Ş.
Gültepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat İş Merkezi No: 2 B Blok Kat: 1-7-8 Levent/İstanbul

Üretim Yeri :

Actavis İlaçları A.Ş.
Büyükdere Caddesi No : 205 Levent -34394 / İstanbul

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(GG/AA/YYYY)

İlaç Bilgileri

İsordil 10 Mg Tablet

Etken Maddesi: İzosorbid dinitrat

Atc Kodu: C01DA08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • İsordil 10 Mg Tablet-KT
 • İsordil 10 Mg Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Isordil 10 Mg 50 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.