Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kytrill 1 mg film tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

KULLANMA TALİMATI

KYTRIL 1 mg film tablet Ağızdan (yutularak) alınır.

•Etkin madde:

Bir tablet 1 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

•Yardımcı maddeler:E171,

makrogol 400, polisorbat 80 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?


2.KYTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.KYTRIL nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.KYTRIL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?

•KYTRIL "5-HT3 reseptör antagonistleri" veya "anti-emetikler" olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
•KYTRIL kanser kemoterapisi veya radyoterapisi gibi medikal tedavilerden kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde kullanılmaktadır.

2. KYTRIL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KYTRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
•Granisetron veya KYTRIL'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
•Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron'u içeren diğer "5-HT3 reseptör antagonisti" ilaçlarına karşı alerjik iseniz KYTRIL'i kullanmayınız.

KYTRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa KYTRIL'i dikkatli kullanınız.
•12 yaşın altındaki çocuklarda KYTRIL kullanımı önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


•Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•KYTRIL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle KYTRIL tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
•Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KYTRIL'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

KYTRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kytril bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız v^-ya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


•Özellikle eğer deksametazon (steroid bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaç kanser tedavisinde veya artritte kullanılmaktadır.

3. KYTRIL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KYTRIL'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Genel kullanım dozu şu şekildedir:

•

Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 1 mg tablet ve 12 saat sonrasında tekrar 1 adet 1 mg tablet
veya

•

Sizi kötü veya hasta hissettiren medikal tedavinin başlangıcından bir saat veya daha kısa süre önce 1 adet 2 mg tablet.

Uygulama yolu ve metodu:

•

Ağızdan alınmalıdır.

•

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)

•Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:Yaşlılarda kullanım:

Özel kullanımı yoktur.

•Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

Eğer KYTRIL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KYTRIL'i kullanmayı unutursanız

•Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KYTRIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KYTRIL tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KYTRIL kullanımı da yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler her hastada görülmeyebilir. Eğer aşağıdaki problemi farkederseniz, hemen bir doktora başvurunuz:
•Alerjik reaksiyonlar (anaflaksi). Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
KYTRIL kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:
Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir
•Baş ağrısı
•Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
Yaygın: 100 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
•Uyku problemleri (uykusuzluk)
•Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
•İshal
Yaygın olmayan: 1.000 hastadan 1 ila 10 tanesini etkileyebilir
•Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
•Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
•Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler

Bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmemiş olan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.KYTRIL'in saklanması

KYTRIL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KYTRIL'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi :

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi Eski Büyükdere Asfaltı No: 13/A 34398 Maslak-İstanbul

Üretici:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. CH 4070 Basel, İsviçre

Bu kullanma talimatı../../.. tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Kytrill 1 mg film tablet

Etken Maddesi: Granisetron

Atc Kodu: A04AA02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Kytrill 1 mg film tablet-KT
 • Kytrill 1 mg film tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Kytrill 1 mg film tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.