Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Doxafin 5 mg Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Desloratadin

DOXAFİN 5 mg FİLM TABLET

Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Desloratadin 5 mg

• Yardımcı maddeler:

Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz (PH 102), talk, hipromelloz, laktoz monohidrat, triasetin, titanyum dioksit (E 171), FDC mavi No:2 alüminyum lak (E 132), sarı demir oksit (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ila^ve sorular^ınız olursa, lüt^fen dokl^or^unuza veya ecza^cın^ı^a danışınız.


• Bu ilaç kişisel olar^ak sizin için r^eçet^e edilmiş tir^, başkalar^ına v^er^me^ini^.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, dokt^or^a v^ey^a hast^aney^e git^t^iğin^i^de dokt^or^unuza bu ilacı kullandığınızı sö^le^iniz.


• Bu t^alimat^t^a yazılanlara a^nen uyunuz. İlaç hakkında si^e öner^ilen do^un dışında yüksek veya d^üşük doz kullanmadınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DOKAFİN nedir ve ne için kullanılır?


2. DOKAFİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerek^enler


3. DOXAFİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DOXAFİN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. DOXAFİN nedir ve ne için kullanılır?

DOXAFİN 5 mg film tabletler, 20 veya 30 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır. DOXAFİN, uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
DOXAFİN alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarma gibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji) giderir.
DOXAFİN ayrıca, ürtiker ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.
Bu belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

2. DOXAFİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DOXAFİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
- Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

DOXAFİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DOXAFİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DOXAFİN aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamile iseniz, DOXAFİN kullanmayınız.

Tedav^iniz sır^asında hamile olduğunuzu lar^k ederseniz, hemen dokl^orunu^a veya ecza^cın^ı^a danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız DOXAFİN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, DOXAFİN'in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok seyrek de olsa DOXAFİN, bazı hastalarda uyku hali oluşturabilir. Bu durum sizin araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

DOXAFİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde
bulundurulmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

DOXAFİN 'in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza v^ey^a eczacınıza bunlar hakkında bilgi ileriniz.


3. DOXAFİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar : Günde bir kez bir tablet alınız. Tableti suyla, besinlerle beraber veya ayrı alınız.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar süreyle DOXAFİN almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tableti bütün olarak aç ya da tok karma bir bardak su ile yutunuz. Doktorunuzun belirttiği süre boyunca tabletleri almaya devam ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DOXAFİN sadece erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

DOXAFİN'in etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliği kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde DOXAFİN dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer DOKAFİN'in etkisinin çok güçlü ve^a ^a^ıf olduğuna dair bir izleniminiz va^r ise dokl^or^unuz veya ecza^cın^ız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DOXAFİN aldıysanız

DOXAFİN'i yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili ciddi sorunlar beklenmemektedir.

DOXAFİN'den kullanmanız gereken^den fazlasını kullanmışsanız bir doktor v^ey^a ecz^a^cı ile konuşunuz.


DOXAFİN'i almayı unutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozlardı dengelemek için çift doz a^lma^yınız^.


DOXAFİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOXAFİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yetişkinlerde yan etkiler plaseboyla (tedavi edici özelliği olmayan bir ilaç türü) benzerdir. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve baş ağrısı plaseboya göre daha sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ergenlerde baş ağrısı en sık bildirilen yan etkidir.

Yaygın:

Bitkinlik,

Yaygın olmay^an:

Ağız kuruluğu, baş ağrısı.

Bunlar DOXAFİN'in hafif yan etkileridir.


Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü) , hayal görme, inme, artan vücut hareketiyle huzursuzluk, çarpıntı, kalp atışının hızlanması, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, karaciğerde iltihap, baş dönmesi, fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu, mide ağrısı, bulantı (hastalık hissi), kusma, ishal, uykusuzluk, uyku hali, kas ağrısı, şişkinlik,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktor^unuzu ya da ecza^cın^ızı bilgilendiriniz.


5. DOXAFİN'in saklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların g^öremey^eceği, er^işe^e^eceği y^erler^de v^e or^ijinal ambalajında sakladınız.


Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki v^ey^a kar^t^ondaki son kullanma t^arihinden sonr^a DOXAFİN'i kullanmadınız.


Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz kullanmayınız ve eczacınıza bildiriniz.

Ruhsat sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece-İstanbul

Tel:

0212 692 92 92

Faks:

0212 697 00 24

İmal yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 27/07/2011 tar^ihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Doxafin 5 mg Tablet

Etken Maddesi: Desloratidin

Atc Kodu: R06AX27

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.