Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

ASCORAN 500/250 mg efervesan tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » NONNARKOTİK ANALJEZİKLER » Salisilik Asit ve Türevleri » Asetilsalisilik Asit ve Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI ASCORAN 500/250 mg Efervesan Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde(ler):

500 mg asetilsalisilik asit, 250 mg askorbik asit.

•Yardımcı madde (ler):

Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), asesülfam potasyum, aspartam (E 951), limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ASCORAN nedir ve ne için kullanılır?


2. ASCORAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ASCORAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ASCORAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ASCORAN nedir ve ne için kullanılır?

Her bir ASCORAN efervesan tablet 500 mg asetilsalisilik asit, 250 mg askorbik asit içermektedir.
ASCORAN ağrı kesici (analjezik), ateş düşürücü (antipiretik) ve iltihap giderici (antiinflamatuvar) özelliklere sahiptir.
ASCORAN 20 ve 30 efervesan tablet Silikajelli kapak / Plastik tüp ve karton kutu ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.
ASCORAN, Soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş, baş ağrısı, diş ağrısı, bel ağrısı, nevralji, siyatik, migren ve adet sancısı gibi ağrılarla, romatizmal ağrılar gibi iltihaplı (inflamatuvar) hastalıklarda kullanılır.

2. ASCORAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ASCORAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• İlacın etkin veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığı (alerjiniz) varsa,
• Salisilatlara ve diğer steroid olmayan antiinflamatuar karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
• Hemofili hastasıysanız veya kan pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir hastalığınız varsa
• Gebeliğin son üç ayında
• Ciddi böbrek problemleriniz varsa
• Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
• Kan sulandırıcı ve kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaç (antikoagülan, örn heparin, kumarin türevi vb.) kullanıyorsanız,
• Mide ülseriniz varsa veya geçmişte olduysa
• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (kırmızı kan hücre sayısının az olmasına yol açan kalıtsal bir hastalık) olanlarda
• İdrarınızdaki oksalik asit seviyesi yüksekse (hiperoksalüri)

ASCORAN'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Karaciğer problemleriniz varsa,
• Böbrek probleminiz varsa,
• Hipertansiyonunuz varsa,
• Astımı, alerjik hastalıklarınız, varsa,
• Su kaybınız varsa,
• Böbrek taşınız varsa,
• Hemodiyaliz hastasıysanız ve yüksek dozda askorbik asit kullanmanız gerekiyorsa,
• 16 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASCORAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASCORAN, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebeliğin son üç ayında ASCORAN kullanılmamalıdır.
Gebeliğin ilk altı ayında eğer ASCORAN kullanılması gerekiyorsa, doktorunuz düşük doz ve kısa süre ile ASCORAN tedavisi uygulayabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız, ASCORAN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Bilinen etkisi yoktur.

ASCORAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASCORAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 14,58 mmol (335,37 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Potasyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (39 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasen “potasyum içermez”.
Sorbitol uyarısı
Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Aspartam uyarısı
Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASCORAN ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
• Steroid yapıda olmayan antiromatizmal ilaçlar
• Metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar örn. heparin, varfarin)
• Steroidler
• Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin (idrar söktürücü ilaçlar)
• Ürikozürik ilaçlar (idrarla ürik asit atılımını arttıran ilaçlar)
• Şeker hastalarında kullanımında, insülin veya ağızdan kullanılan kan şekerini düşüren ilaçlarının dozunun ayarlanması gerekebilir.
• Alüminyum, magnezyum içeren antasitler (hazımsızlık için)
• Askorbik asit ile bazik ilaçların (örneğin; amfetamin), trisiklik antidepresanların birlikte kullanılması tedavi amaçlı etkiyi azaltır.
• Estrojenlerle (kadınların adet döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormon)
• Vitamin B12
• Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan)
• Askorbik asit etanolün vücuttan atılışını artırır.
• Varfarin (kanın pıhtı oluşturma işlevini azaltan ilaçlar)
• Vitamin C demir absorbsiyonunu artırdığından, yüksek dozda demir yüklenmesine neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ASCORAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ASCORAN'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, yetişkinlerde günde 3 defa 1-2 efervesan tablet kullanılmalıdır Romatizmal hastalıklarda, doz hekim tavsiyesi ile günde 4 defa 2 tablete çıkarılabilir.
• Önerilen doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

ASCORAN efervesan tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
ASCORAN, bir bardak suda eritilip bekletilmeden içilmelidir.
ASCORAN, yemeklerden sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için önerilen doz günde kullanılır.

Çocuklarda kullanımı:

9-15 yaş arası çocuklar: günde 2 veya 3 defa 1 tablet verilebilir.
Çocuklarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek/karaciğer fonksiyon yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer ASCORAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ASCORAN kullandıysanız:

ASCORAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını almışsanız ve kendinizi iyi hissetseniz dahi derhal tıbbi destek alınız, çünkü karaciğeriniz için ciddi zarar riski taşımaktadır.

ASCORAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ASCORAN'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ASCORAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ASCORAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ASCORAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyon. Belirtiler arasında döküntü, eklem ağrısı yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) yer alır.
• Çok nadiren özellikle kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon ve beraberinde kan sulandırıcı tedavi alan hastalarda beyin kanaması riskinde artış görülebilir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASCORAN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çok nadiren delinmeye kadar varabilen mide-bağırsak ülseri
• Nadiren demir eksikliği anemisine yol açabilecek mide-bağırsak kanaması (kan kusma, siyah renkli dışkı kanamanın belirtisi olabilir)
• Kanama riskinde artış (Diş eti kanaması, burun kanaması, cilt altında kan birikmesi gibi belirtiler verebilir)
• Karaciğer enzimlerinde artış
• Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, duymada bozukluk ve zihinsel bulanıklık. (Bunlar doz aşımının belirtisi olabilir).
• Böbrek taşı
• İdrarınızdaki oksalik asit seviyesinin yükselmesi(hiperoksalüri)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Mide rahatsızlığı
• Diyare
Bunlar ASCORAN'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ASCORAN'ın Saklanması

ASCORAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

250C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASCORAN'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASCORAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi
B Blok No:88/6
Bakırköy, İstanbul
Tel: 0 212 481 79 52
Faks: 0 212 481 79 52
e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA Tel : (0264) 295 75 00
Faks : (0264) 291 51 98

Bu kullanma talimatı 26.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

ASCORAN 500/250 mg efervesan tablet

Etken Maddesi: Asetilsalisilik asit, askorbik asit.

Atc Kodu: N02BA51

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.