Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

DİCLOMEC SR 75 MG TABLET Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Diklofenak

DİCLOMEC SR 75 mg tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Her bir tablet 75 mg diklofenak sodyum içerir.

Yardımcı Maddeler:

HPMC K15M-2208, laktoz monohidrat, avicel PH 101, talk, aerosil 200, PVP K-30, magnezyum stearat, HPMC E-5, titanyum dioksit, PEG 400, sunset yeIlow lake, brilliant scarlett 4R lake, simetikon emülsiyon.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DİCLOMEC SR nedir ve ne için kullanılır?


2. DİCLOMEC SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DİCLOMEC SR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DİCL OMEC SR Un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

\.DİCLOMEC SR nedir ve ne için kullanılır?

• DİCLOMEC SR pembe renkli uzatılmış salimli tablet şeklinde sunulmaktadır.
• Her bir tablet 75 mg etkin madde (diklofenak sodyum) içerir.
• DİCLOMEC SR, ağn ve iltihap tedavisinde kullamlan "steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar" (NSAİİ'ler) isimli bir ilaç grubuna dahildir.
• 20 tabletlik ambalaj miktannda bulunmaktadır.
DİCLOMEC SR aşağıdaki rahatsızlıklann tedavisinde kullanılabilir:
- Romatizmanın iltihaplı ve dejeneratif şekillerinin alevlenmesi: eklemlerde ağn ve şekil bozukluğu (romatoid artrit), sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağniı ilerleyici romatizma (ankilozan spondilit), osteoartrit, omurlar arasındaki eklemlerin iltihabı (spondilartrit), omurganın (vertebral kolonun) ağrılı sendromlan, eklem dışı romatizma;
- Travma sonrası ve ameliyattan sonraki ağn ve şişlikler; örneğin diş veya ortopedik
ameliyatı takiben.
- Kadın hastalıklannda ağniı ve/veya iltihap durumlan; örneğin ağniı adet dönemleri veya
adneksit.
DİCLOMEC SR, ağn ve şişlik gibi iltihap belirtilerini hafifletir, aynca ateşi düşürür. İltihap ya da ateşin nedenleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
DİCLOMEC SR' m nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorulannız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

2. DİCLOMEC SR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz. Bu bilgiler bu kullanma talimatında yer alan genel bilgilerden farklı olabilir

DİCLOMEC SR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Diklofenak'a ya da DİCLOMEC SR' m bu kullanma talimatının başında listelenen diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,
• İltihap ya da ağn tedavisinde kullanılan ilaçlan (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra bir aleıjik reaksiyon geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda "steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar" (NSAİİ'ler)a şiddetli, nadiren ölümcül olabilen, anafılaksi adı verilen dilde şişme, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve ciltte döküntülerin eşlik edebildiği tablonun oluşabildiği bildirilmiştir. Aleıjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
• Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağniann tedavisinde,
• Mide ya da barsak ülseriniz varsa,
• Mide-barsak kanalında kanamanız varsa, böyle durumlarda ortaya çıkan belirtiler arasında kanlı ya da siyah dışkılama da yer alabilir,
• Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,
• Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,
• Hamilelik döneminin son üç ayındaysanız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse DİCLOMEC SR'ı kullanmadan önce bunu doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacın sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

DİCLOMEC SR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• DİCLOMEC'i başka iltihap giderici ilaçlarla (asetilsalisilik asit/aspirin, kortikosteroidler, "kan sulandıncılar" ve SSRI'lar dahil) eş zamanlı olarak alıyorsanız (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı").
• Astımmız ya da saman nezleniz (mevsimsel aleıjik nezle) varsa.
• Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide- barsak sorunları
geçirdiyseniz ya da geçmişte iltihap giderici ilaçlar aldıktan sonra mide rahatsızlığı ya da
mide yanması olduysa.
• Kolon iltihabı (ülseratif kolit) ya da barsak sistemi iltihabı (Crohn hastalığı) varsa.
• Kalple ilgili sorunlannız ya da hipertansiyonunuz varsa ya da daha önce olduysa.
• Karaciğer ya da böbrekle ilgili sorunlannız varsa.
• Susuz kalmış olma olasılığınız varsa (örneğin hastalık, ishal, büyük bir ameliyat öncesi ya da sonrası).
• Ayaklannız şişiyorsa.
• Kanama bozukluğunuz ya da kanla ilgili başka bozukluklannız varsa (porfiri adında nadir bir karaciğer sorunu dahil olmak üzere).
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
• DİCLOMEC SR, bir enfeksiyonun belirtilerini (örneğin baş ağnsı, yüksek ateş) hafifletebilir ve dolayısıyla enfeksiyonun saptanmasını ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kendinizi iyi hissetmiyor ve doktora görünme ihtiyacı duyuyorsanız, DİCLOMEC SR kullandığınızı doktorunuza söylemeyi unutmayınız.
• Çok nadir durumlarda, diğer iltihap giderici ilaçlar gibi DİCLOMEC SR da şiddetli aleıjik reaksiyonlara (örneğin döküntü) neden olabilir. Bu nedenle, bu tür reaksiyonlar meydana geldiği takdirde derhal doktorunuza haber veriniz.

DİCLOMEC SR'ın yiyecek ve içecek ile kullanımı

• DİCLOMEC SR bir bardak su ya da başka bir sıvıyla yutulmalıdır.
• DİCLOMEC SR' m öğünler esnasında kullanılması önerilmektedir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde DİCLOMEC SR'ı kullanmamalısınız.
Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi DİCLOMEC SR da hamilelik döneminin son üç ayında kullanılmamalıdır, çünkü doğmamış çocuğunuza zarar verebilir ya da doğum sırasında sorunlara neden olabilir.
DİCLOMEC SR hamile kalınmasını güçleştirebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma konusunda sorunlannız varsa, gerekli olmadıkça DİCLOMEC SR'ı kullanmamalısınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.
DİCLOMEC SR alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

Araç ve makine kullanımı

DİCLOMEC SR kullanan hastalarda nadir olarak görme bozukluklan, sersemlik ya da uyku hali gibi yan etkiler görülebilir. Bu tür etkilerini fark ederseniz, araç ve makine kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka aktivitelerde bulunmamalısınız. Bu tür bir etkiyle karşılaştığınız takdirde bunu mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

DİCLOMEC SR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCLOMEC SR laktoz içerir. Doktorunuz bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğunu söylediyse bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.
DİCLOMEC SR içerdiği boyar maddeler sebebiyle aleijik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir;
• Lityum ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRFlar); (bazı depresyon tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar).
Digoksin (kalp sorunlan için kullanılan bir ilaç).
Diüretikler (idrar miktannı artırmak için kullanılan ilaçlar).
ACE inhibitörleri ya da beta-blokerler (yüksek kan basıncının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaç sınıflan).
Diğer iltihap giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit/aspirin ya da ibuprofen gibi) Kortikosteroidler (vücudun enflamasyondan etkilenen bölgelerinde rahatlama sağlamak için kullanılan ilaçlar).
"Kan sulandıncılar" (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar).
Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin hariç).
Metotreksat (bazı kanser ya da artrit türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç).
Siklosporin (özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç) ve takrolimus (organ nakli sonrası doku reddini önlemede kullanılan bir ilaç).
Enfeksiyona karşı kullanılan bazı ilaçlar (kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar). Sülfınpirazon (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve vorikanozol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan bir ilaç)
• Fenitoin( kasılma nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİCLOMEC SR nasıl kullanılır?

Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatle uyunuz. Önerilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen dozu aşmayınız. Ağnnızı kontrol edebilen en düşük dozu kullanmanız ve DİCLOMEC SR' ı gerektiğinden uzun süre almamanız önemlidir.
Doktorunuz tam olarak kaç tane DİCLOMEC SR alacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

Erişkinlerde:


Erişkinlere tedavinin başında günlük doz olarak genellikle 75-150 mg, 75 mg'lık iki tablet olarak verilir. Hafif şiddetteki vakalarda ve uzun süreli tedavilerde, günde 75-100 mg genellikle yeterli olmaktadır. DİCLOMEC SR günde bir veya iki kez alınır. Günde 150 mg'ı aşmayınız.
Semptomlar geceleri ya da sabahlan en belirgin şekilde ortaya çıktığından, DİCLOMEC SR tercihen akşamlan alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu :

• DİCLOMEC SR, bir bardak suyla veya başka bir sıvıyla birlikte bütün olarak yutulmalıdır. DİCLOMEC SR'm yemek sırasında alınması önerilir. Tabletleri bölmeyiniz veya çiğnemeyiniz.
Doktorunuzun talimatına tam olarak uyunuz. DİCLOMEC SR'ı birkaç haftadan daha fazla süredir kullanıyorsanız, gözden kaçan yan etkiler olabileceğinden düzenli kontroller için doktorunuza danışmalısmız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

DİCLOMEC SR, dozu nedeniyle çocuklara ve ergenlere (18 yaş altı) verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar DİCLOMEC SR'm etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, yaşlılar doktor talimatlanna uymaya özellikle dikkat etmeli ve semptomlann hafifletilmesi için gereken minimum miktarda tablet kullanmalıdır. Yaşlı hastalann istenmeyen etkileri derhal doktorlanna bildirmeleri son derece önemlidir.

Eğer DİCLOMEC SR 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLOMEC SR kullandıysanız

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla tablet aldıysanız, derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

DİCLOMEC SR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİCLOMEC SR'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınızda vakit geçirmeden bu dozu alınız. Ancak bu süre bir sonraki dozunuzun saatine yakınsa, sadece bir sonraki tableti zamanında almanız yeterli olacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİCLOMEC SR'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın görülen yan etkiler (100 hastada lO'unu etkileyen):

• Baş ağnsı,
• Sersemlik hissi,
• Bulantı,
• Kusma,
• İshal,
• Sindirim güçlüğü,
• Kann ağnsı, gaz,
• İştah kaybı,
• Karaciğer fonksiyonunda değişiklik (örneğin transaminaz düzeyleri),
• Deri döküntüsü.

Seyrek yan etkiler (10.000 hastada 1 ila lO'unda görülen)

• Olağandışı kanama ya da morarma.
• Yüksek ateş ya da sürekli boğaz ağnsı.
• Yüzün, dudaklann, ağzın, dilin ya da boğazın şişmesiyle ortaya çıkan aleıjik
reaksiyon (buna çoğunlukla döküntü ve kaşıntı eşlik eder). Bu reaksiyon yutma
güçlüğüne, hipotansiyona (düşük kan basıncı) ve baygınlığa neden olabilir. Hınitı ve göğiiste sıkışma hissi (astım belirtileri).
• Göğüs ağnsı (kalp krizi belirtileri).
• Ani ve şiddetli baş ağnsı, bulantı, sersemlik, uyuşukluk, konuşamama ya da
konuşma güçlüğü, paraliz (serebral atak belirtileri).
• Boynun sertleşmesi (viral menenjit belirtisi).
• Kasılmalar (havale geçirme)
• Hipertansiyon (yüksek kan basıncı).
• Deri renginin kırmızı ya da mor olması (damar iltihabının olası belirtileri); kabarcıklı
deri döküntüleri; dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklann oluşması; pullanma
ya da soyulmayla birlikte görülen deri iltihabı.
• Şiddetli mide ağnsı, kanlı ya da siyah dışkılama. Kan kusma.
• Derinin ya da gözlerin sararması (hepatit belirtileri).
idrarda kan, idrarda aşın miktarda protein, idrar çıkışının ciddi şekilde azalması (böbrek bozukluklannın belirtileri).
Uyku hali,
Mide ağrısı,
Kollann, ellerin, bacaklann ve ayaklann şişmesi (ödem).

Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastadan l'den az görülen)

Uyum bozukluğu.
Depresyon,
Uyuma güçlüğü,
Kâbus görme.
Alınganlık,
Psikotik bozukluk.
Ellerde ya da ayaklarda kanncalanma ya da uyuşukluk.
Bellek zayıflaması,
Anksiyete,
Titreme,
T at alma duyusunda bozulma.
Görme ya da işitme bozukluklan,
Kabızlık,
Ağızda yaralar,
Özofagus (besinleri boğazdan mideye taşıyan boru) ülseri.
Çarpıntı,
Saç dökülmesi,
Kızanklık,
Deride şişme ve su toplama (güneşe duyarlılığın artması nedeniyle).
Bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


DİCLOMEC SR'ı birkaç haftadan uzun süre kullandığınız takdirde, fark etmediğiniz istenmeyen etkilerin meydana gelmediğinden emin olmak için mutlaka düzenli olarak doktorunuza kontrole gidiniz.

5. DİCLOMEC SR'ın saklanması

DİCLOMEC SR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız .
Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİCLOMEC SR' ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak/Sanyer/İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3 Esenyurt/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 18.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

DİCLOMEC SR 75 MG TABLET

Etken Maddesi: DİKLOFENAK SODYUM

Atc Kodu: M01AB05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.