Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Virmol 250mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozidler ve Nükleotidler » Famsiklovir

VİRMOL 250 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

• Etkin madde:

Her bir film tablet 250 mg famsiklovir içerir.

•Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, krospovidon, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E 171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. VİRMOL nedir ve ne için kullanılır?


2. VİRMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VİRMOL nasü kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5 VİRMOL *ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

L VİRMOL nedir ve ne için kullanılır?

VİRMOL tabletler, beyazdan hemen hemen beyaza yakm renkte, yuvarlak, bikonveks, her iki tarafı düz film kaplı tabletler şeklindedir.
VİRMOL, 21 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
VİRMOL aşağıda tanımlanan birçok viral enfeksiyonun tedavisinde kullanılan antiviral bir ilaçtır. Enfeksiyon oluşturan virüsün üremesini durdurur. Enfeksiyonda virüs çok erken
ürediğinden dolayı, ilk belirtiler görüldükten sonra mümkün olan en kısa süre içinde VİRMOL'e başlanması ile tedavide en iyi sonuç elde edilecektir.
VİRMOL, herpes zoster (Zona) tedavisinde kullanılır. Herpes zoster, Varicella zoster adlı virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur (Suçiçeğine neden olan virüsün aynısı). VİRMOL, virüsün vücuda yayılımını durdurur, dolayısıyla iyileşme daha hızlı gerçekleşir. Aynı zamanda, kabarcıkların ve döküntülerin iyileşmesinden sonra bazen ortaya çıkabilen ağrıyı da azaltır.
VİRMOL, aynı zamanda akut (yeni başlayan) ve yinelenen genital (üreme sistemi ile ilgili) herpes tedavisinde ve erişkinlerde yinelenen genital herpes enfeksiyonlarının baskılanmasmda kullanılır. Genital herpes, herpes simplex virüs tip 1 veya 2' nin neden olduğu ve normalde cinsel temasla yayılan viral bir enfeksiyondur. Genital organlarda ağrılı olabilen kabarcıklar ve yanma ya da kaşıntıya neden olur. Sık sık genital herpes enfeksiyonu geçiren kişiler bu atakların durdurulmasına yardımcı olması amacıyla VİRMOL kullanabilirler.
VİRMOL viral enfeksiyonu iyileştirmese de, semptomların süresinin kısalmasına yardımcı olur ve enfeksiyonun daha hızlı iyileşmesine olanak sağlar.
VİRMOL kullanımı sizin, herpes virüsünü başkalarına bulaştırmanızı engellemez. VİRMOL'ün nasıl etki gösterdiği ya da size neden reçete edildiği konusunda sorularınız varsa doktorunuza danışınız.

2. VİRMOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VİRMOL, size yalnızca bir doktor tarafından reçete edilmelidir. Doktorunuzun verdiği tüm talimatlara dikkatle uyunuz. Bunlar kullanma talimatındaki genel bilgilerden farklı olabilir.

VİRMOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
Famsiklovire, VİRMOL'ün içerdiği yardımcı maddelere veya pensiklovire (vücudunuz tarafından famsiklovirden oluşturulan bir bileşik ve diğer bazı ilaçların bileşenidir) karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz (Eğer aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.).

VİRMOL'ü, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa. Doktorunuz, kullanacağınız VİRMOL do2aınu düşürmeye karar verebilir.
• Vücudunuzun bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarınız varsa.
• Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa.
VİRMOL'ü genital herpesin tedavisi veya baskılanması için alıyorsanız veya geçmişte genital herpes geçirdiyseniz, kondom kullanımını da kapsayan “daha güvenli cinsel ilişki” kurmanız gerekmektedir. Enfeksiyonu başkalarına geçirmenizi önlemek açısından bu önemlidir. Herpes belirtileri veya semptomunuz varsa, tedavinize başlamış olsanız bile cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VİRMOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

VİRMOL'ü gıdalarla birlikte veya tek başına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunu2^ söyleyiniz. VİRMOL, kesinlikle gerekli görülmedikçe hamilelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik döneminde VİRMOL kullanımının muhtemel risklerini sizinle görüşecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Durumunuzun yarar-zarar oranına göre emzirme döneminde VİRMOL kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuz size bildirecektir.

Araç ve makine kullanımı

VİRMOL, baş dönmesi, uyku hali veya zihin kanşıklığma (konfüzyon) neden olabilir. VİRMOL kullanırken bu belirtilerden herhangi birisi olursa, araç veya makine kullanmaktan kaçınınız.

VİRMOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VİRMOL film tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere (laktoz) karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz
VİRMOL her bir film kaplı tabletinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:
• Probenesid (gutla ilişkili kandaki yüksek ürik asit düzeylerini tedavi etmek ve penisilin tipi antibiyotiklerin kandaki düzeylerini yükseltmek için kullanılır) ya da böbreklerinizi etkileyebilecek herhangi başka bir ilaç.
• Raloksifen (Osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VİRMOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.
• Günlük doz ve tedavi süresi sizdeki viral enfeksiyonun tipine bağlı olacaktır.
Doktorunuz doğru dozu verecektir. Herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza danışabilirsiniz.
• Herpes zoster, herpes labialis ve genital herpes tedavisinde en iyi sonucun alınabilmesi için, ilaca ilk işaret ve belirtilerin görülmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde başlanmalıdır.
• Eğer böbreklerinizde sorun varsa, doktorunuz size düşük doz VİRMOL vermeye karar verebilir. Böbrek sorununuz varsa ya da daha önce yaşadıysanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Bağışıklık sistemi normal olan hastalar Herpes Zoster (Zona)

Herpes zoster'in döküntü ve kabarcıkların ortaya çıktığı evresinin tedavisi için önerilen farklı dozlar vardır. Doktorunuz size ne kadar VİRMOL almanız gerektiğini söyleyecektir.
Önerilen doz yedi gün boyunca günde üç kere 500 mg'dır. Bu rejim postherpetik nevralji (PHN) (herpes zoster lezyonları iyileştikten sonra ortaya çıkan şiddetli ağrı) süresini azaltır. Önerilen doz, ayrıca yedi gün boyunca, günde 3 kez 250 mg ya da günde 2 kez 500 mg ya da günde l kez 750 mg olabilir.

Genital herpesGenital herpesin ilk nöbeti


Genital herpesin

ilk ortaya çıkışmdaYinelenen genital herpesin epizodik (dönemsel) tedavisi


Genital herpesin yinelenmesi halinde doz, bir gün içinde günde iki kez kullanılan 1000 mg ya da 5 gün boyunca günde 2 kez 125 mg'dır.

Yenilenen genital herpesin baskılanması


Genital herpesin baskılanması için günde 2 kez 250 mg almanız gereklidir. Doktorunuz tabletleri almaya ne kadar devam etmeniz gerektiğini size söyleyecektir.

Bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalar Herpes zoster (zona)

Önerilen doz, 10 gün boyunca günde 3 kez 500 mg'dır.

Genital herpes

Yinelenen genital herpesin epizodik (dönemsel) tedavisi


İmmün sistem savunması zayıflamış hastalarda nükseden genital herpes ataklan için tavsiye edilen doz, 7 gün boyunca günde 2 kez 500 mg'hk tablettir.

Yinelenen genital herpesin baskılanması


Doz, günde 2 kez 500 mg'a yükseltilebilir. Doktorunuz tabletleri almaya ne kadar devam etmeniz gerektiğini size söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Erken işaret ve belirtilerin (kabarcıklar, yanma ve ağrı) görülmesinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde ilk dozu alınız. VİRMOL'ü her zaman doktorunuzun size verdiği talimata uygun şekilde alınız.
• Her tableti bir bardak su ile yutunuz.
• VİRMOL gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım(<18 yaş):

VİRMOL'ün çocuklarda kullanımı normalde tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanım(>65 yaş):

VİRMOL, yaşlılara verilebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Pensiklovirin [famsiklovirin vücutta dönüştüğü aktif madde] vücuttan temizlenmesinin azalması, kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) temizlenmesiyle ölçülen böbrek fonksiyonunun bozulmasıyla ilişkili olduğundan, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına özellikle dikkat etmek gerekir. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ölçmek isteyebilir ve test sonuçlarınıza göre ne kadar VİRMOL kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için bilgi mevcut değildir.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz VİRMOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer VİRMOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VİRMOL kullandıysanız:

Size söylenenden daha fazla sayıda tablet aldıysanız ya da başka biri kazayla sizin ilacınızı fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza ya da hastaneye başvurunuz. Başvurunuzda tablet kutunuzu da gösteriniz.
Çok fazla VİRMOL almak böbrekleri etkileyebilir. Böbrek problemleri olan kişilerde, VİRMOL'ün dozu doğru şekilde düşürülmediyse nadiren böbrek yetmezliğine neden olabilir.

VİRMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VİRMOL'ü kullanmayı unutursanız:

Bir VİRMOL dozunu almayı unutursanız hatırladığınız anda almanız gerekir. Bir sonraki dozunuzu planlandığı gibi alınız. Fakat 1 saatten daha kısa bir zaman aralığında iki doz birden almayınız. Böyle bir durumda kaçırdığınız dozu atlamanız gerekir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VİRMOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. VİRMOL'ün neden olduğu yan etkiler genellikle hafif ve orta şiddettedir.
Tüm ilaçlar gibi, VİRMOL herkeste olmasa da. yan etkilere yol açabilir.
Yan etkiler Aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır;
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bu yan etkilerin çoğu, seyrek veya yaygın olmayan etkilerdir (her 10.000 hastadan 1 ila 100 kişiyi etkiler):
• Deride ve/veya dudak, göz, ağız, geniz yolu ya da genital organlara ait mukoz membranlarda şiddetli şekilde su toplaması (ciddi deri reaksiyonu belirtileri).
• Deride açıklanamayan morarma, kırmızımsı ya da morumsu benekler ya da burun kanaması (kandaki trombosit sayısının azaldığını gösteren belirtiler).
• Deri yüzeyi altında şişlik (örn. yüzde, göz etrafinda, göz kapağında, boğazda şişlik).
• Deride ve/veya gözlerde sararma (sanlık belirtileri)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygm ^0 hastanm en az Tinde görülebilir):
• Baş ağrısı
Yaygm (10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir):
• Baş dönmesi
• Kusma
• Hasta hissetme (Mide bulantısı)
• Anormal karaciğer fonksiyon testi sonuçlan
• Döküntü
• Kaşıntı
Yaygm olmayan (100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir):
• Zihin karışıklığı (konfuzyon) (genellikle yaşlı bireylerde)
• Sersemlik (genellikle yaşlı bireylerde)
• Kaşıntılı döküntü (ürtiker)
Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir):
• Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri görme veya duyma)
Bunlar VİRMOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VİRMOL'ün saklanması

VİRMOL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

VİRMOL 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VİRMOL'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, VİRMOL'ü kullanmayınız.
Mentis ilaç San. Tic. Ltd. Şti.
Florya Asfaltı, Florya İş Merkezi

Ruhsat Sahibi

,

BBlokNo:88/6
Bakırköy / İSTANBUL
Tel: O 212 481 79 52
Fax:0 212 481 79 52
e-mail: [email protected]

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 14.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Virmol 250mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Famsiklovir

Atc Kodu: J05AB09

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.