Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

WİNCEF 90 mg/5 mL Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Seftibuten

WİNCEF 90 mg/5 mL Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml'sinde 90 mg seftibuten (18 mg/ml) seftibuten bulunur

• Yardımcı madde (ler):

Sakkaroz, sitrik asit, trisodyum sitrat, sodyum benzoat, ksantan zamkı, aerosil 200, magnezyum stearat, aroma olarak çilek ve krem karamel aroması bulunmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. WİNCEF nedir ve ne için kullanılır?


2. WİNCEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. WİNCEF nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. WİNCEF'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. WİNCEF nedir ve ne için kullanılır?

WİNCEF'in etkin maddesi seftibuten, ağızdan alınan, yarı-sentetik, üçüncü kuşak sefalosporin antibiyotiktir.
WİNCEF Oral Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz (90 mg/5 ml), çocuk kilitli plastik kapaklı, işaret çizgisi bulunan 100 ml'lik bal rengi şişe, 5 ml'lik ölçü kaşığı ve kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.
WİNCEF (seftibuten) belirli bakteri çeşitlerinin neden olduğu solunum yolu, kulak ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. WİNCEF, doktorunuzun size söyleyeceği şekilde, erişkinlerde ve altı aylıktan daha büyük çocuklarda kullanılabilir.

2. WİNCEF' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler WİNCEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- seftibutene veya WİNCEF'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
- sefalosporin veya penisilin grubu herhangi bir antibiyotik kullanırken, kurdeşen, hırıltılı veya diğer solunum zorlukları gibi alışılmadık ya da şiddetli alerjik reaksiyon geliştiyse.

WİNCEF'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
- hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
- ilaç, besinler veya koruyucu maddeler dahil herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa ya da astım hastasıysanız,
- daha önce böbrek hastalığı veya şiddetli mide ya da bağırsak hastalıkları geçirmişseniz,
- şeker (diyabet) hastasıysanız, doktorunuza söyleyiniz.
- alerjik (hapşırma, solunum zorluğu, hırıltı veya deri döküntüsü gibi) bir reaksiyon gelişirse,
- şiddetli kusma veya ishal gelişirse,
- hastalığınızın belirtileri birkaç gün içerisinde geçmez ya da kötüleşirse hemen doktorunuza söyleyiniz veya tıbbi yardım alınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


WİNCEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

WİNCEF oral süspansiyon yemekten bir ya da iki saat önce veya sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

WİNCEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

WİNCEF oral süspansiyon şeker (sakkaroz) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi urunu almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Mide asidini düşüren bir ilaçlar,
• Doğum kontrol hapları,
• Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
• Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
Demir içeren ilaç veya vitaminler,
• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)
kullanıyorsanız WİNCEF kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. WİNCEF nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

WİNCEF'i her zaman, doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla kontrol etmelisiniz.
Erişkinlerde genellikle kullanılan günlük doz, 400 mg seftibutendir.
Vücut ağırlığı 45 kg'dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar WİNCEF'i erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir.
Bazı enfeksiyonlarda doktorunuz sizi bu ilacı, arada 12 saat bulunacak şekilde sabahları ve akşamları günde 2 defa 200 mg dozunda kullanmanız için yönlendirebilir.
Birkaç gün sonra kendinizi iyi hissetseniz dahi, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için WİNCEF'i doktorunuz tarafından reçete edilen tedavi süresince almaya devam ediniz. Önerilen dozu aşmayınız.
WİNCEF yalnızca sizin mevcut enfeksiyonunuz için reçete edilmiştir. İlacınızı başkasına vermeyiniz veya doktorunuz tarafından önerilmediği sürece başka bir enfeksiyonun tedavisinde kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

İlacınızı her gün aynı saatte aldığınıza emin olunuz ve hiçbir dozu atlamayınız.
Süspansiyonun mililitre (mL) olarak ifade edilen dozu çocuklarda, vücut ağırlığına göre hesaplanacaktır. Süspansiyonla birlikte verilen ve üzerinde 1.25 mL, 2.5 mL ve 5 mL işaretleri bulunan ölçü kaşığını kullanınız.
Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız.
Dozun doğru bir şekilde alınabilmesi için şişe ile birlikte verilen ölçü kaşığı kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Vücut ağırlığı 45 kg'dan fazla ya da 10 yaşından büyük çocuklar WİNCEF'i erişkinlerde olduğu gibi günde 400 mg dozunda alabilir. Daha küçük çocuklarda doktor verilecek dozu ayarlayacaktır.
Süspansiyonun mililitre (mL) olarak ifade edilen dozu çocuklarda, vücut ağırlığına göre hesaplanacaktır. Süspansiyonla birlikte verilen ve üzerinde 1.25 mL, 2.5 mL ve 5 mL işaretleri bulunan ölçü kaşığını kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Çocuklarda kullanıldığından herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

Eğer WİNCEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla WİNCEF kullandıysanız:

WİNCEF'in kazara aşırı dozda alınmasından sonra herhangi bir ciddi sorun görülmemiştir.

WİNCEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


WİNCEF'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Eğer almanız gereken dozu almadığınızı zamanında fark ederseniz, o dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

WİNCEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Geçerli değil.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, WİNCEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ciddi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir reaksiyon yasarsanız doktorunuza danışınız.

Aşağıdakilerden biri olursa, WİNCEF'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Orta ila ileri derecede ishal,
• Nöbet
• Anormal laboratuvar sonuçları
• Göğüs sıkışması ve solunum zorluğu dahil, acil tedavi gerektirebilen alerjik reaksiyonlar,
• Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda ve/veya boğazda görülen (solunum ve yutma zorluklarına neden olan) şiddetli şişlikler
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin WİNCEF'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ellerin ve ayakların şişmesi,
• Kurdeşen,
• Derinin güneş ışığına karşı duyarlı olması,
• Şiddetli deri döküntüsü,
• Kızarma,
• Kaşıntı,
• İğne batması veya karıncalanma hissi,
• Deride kabarcıklar oluşması veya derinin soyulması,
• Mide krampları ve kanlı ishal,
• Enfeksiyonlar,
• Böbrek fonksiyonunun (bazen şiddetli bir şekilde) azalması,
• Kansızlık ve kanama.
• İdrarda protein veya şeker oranı artışı,
• Bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalması,
• Alyuvar sayısının azalması gibi kan ve idrar testi sonuçlarında anormal değerler Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı,
• İshal,
• Baş ağrısı,
• Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve lenf bezlerinin şişmesiyle karakterize edilen alerjik reaksiyonlar
• Hazımsızlık veya kendini tok hissetmek,
• Mide yanması,
• Kusma,
• Mide ağrısı
• Baş dönmesi
Bunlar WİNCEF'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. WİNCEF'in saklanması

WİNCEF'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 0C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında (2-8°C) etkisini kaybetmeden 14 gün saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra WİNCEF 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Celtis İlaç San. Ve Tic. A Ş.
Tozkoparan Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2/6 Güngören/İST Ülkesi: Türkiye Telefon: 0212-481 40 98 Faks: 0212-481 40 98 e-mail:

info@celtisilac.com.trÜretim Yeri:

Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 13.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

WİNCEF 90 mg/5 mL Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

Etken Maddesi: Seftibuten

Atc Kodu: J01DD14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.