Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sempriban 150 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » İbandronik Asit

SEMPRİBAN 150 mg film tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

150 mg ibandronik asile eşdeğer miktarda ibandronik asit, monosodyum tuzu, monohidrat içerir.

• Yardımcı maddeler:


Ludipress (Laktoz, Kollidon 30, Kollidon CL), Magnezyum Stearat., Opadry® II 85F18422 Beyaz (PEG, Titanyum Dioksit, Talk ve PVA karışımı)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave .sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç ki.fi.sel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı .sırasında, doktora veya ha.staneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında :


7.SEMPRİBAN nedir ve ne için kullanılır?


2. SEMPRIBAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SEMPRİBAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. SEMPRİBAN'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

• SEMPRİBAN bisfosfonatlar olarak bilinen ilaç grubunun bir üyesidir. Hormon içermez.
• SEMPRİBAN, 3 film kaplı tabletlik ambalaj boyutlannda temin edilebilir. Tabletler beyaz, oblong bikonveks şeklindedir.
• SEMPRİBAN size, kırık riskinizde artış olduğundan, osteoporoz tedavisi amacıyla reçete edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, omurga kırıkları riskinde bir düşüş olduğu gösterilmiştir fakat kalça kırıkları ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Osteoporoz. menopoz sonrasında kadınlarda yaygın olan, kemiklerdeki incelme ve zayıflamadır. Menopozda kadın yumurtalıkları, iskelet yapısını sağlıklı tutmaya yardımcı olan kadınlık hormonu östrojenin üretimine son verir.
Bir kadın ne kadar erken menopoza girerse, osteoporozda kırık riski de o kadar artar. Kırık riskini artırabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir:
-beslenme düzeninde yeterince kalsiyum ve D vitamini bulunmaması -sigara veya çok fazla alkol tüketimi
-yeterince yürümeme veya ağırlık kaldırma egzersizi yapmama -ailede osteoporoz öyküsü
Osteoporozu olan birçok insanda semptom görülmez. Semptom görülmüyorsa, bu rahatsızlığın sizde olup olmadığını bilemeyebilirsiniz. Ancak, osteoporoz, düşmeniz veya kendinizi yaralamanız halinde kemiklerinizin kırılma olasılığını artırır. 50 yaş sonrası kemik kırılması osteoporoz belirtisi olabilir. Osteoporoz ayrıca sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluğa neden olabilir.
SEMPRİBAN, osteoporoz nedeniyle oluşan kemik kaybını önler ve kemiğin yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla SEMPRİBAN kemiğin kırılma olasılığını azaltır.
Sağlıklı bir yaşam biçimi tedavinizden en yüksek faydayı sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı yaşam biçimine kalsiyum ve D vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme düzeni, yürüme veya başka herhangi bir ağırlık kaldırma egzersizi yapma, sigara ve çok fazla alkol kullanmama dâhildir.

Oral bifosfanat (SEMPRİBAN'm da içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığınız varsa SEMPRİBAN ve benzer yolla etkili diğer ilaçların (oral bifosfanatların) kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

SEMPRİBANaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

• İbandronik aside veya SEMPRİBAN'daki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz varsa.
• Kandaki kalsiyum düzeyiniz düşükse veya düşük olabileceğini düşünüyorsanız.
Lütfen doktorunuza danışınız.
• En az 60 dakika ayakta duramıyorsanız veya dik oturamıyorsanız.
• Yemek borusu darlığı veya yutkunma güçlüğü gibi, yemek borusunun boşalmasını geciktiren yemek borusu problemleriniz varsa

SEMPRİBAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

• Bazı kişilerin, SEMPRİBAN alırken özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Doktorunuzla konuşarak aşağıdaki durumların size etkisini kontrol ediniz:
-Herhangi bir mineral metabolizma bozukluğunuz varsa (D vitamini eksikliği gibi). -Böbrekleriniz normal fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa.
-Üst sindirim sistemi problemleriniz varsa
• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş ameliyatı geçirecekseniz, diş hekiminize SEMPRİBAN tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza konuşunuz.

SEMPRİBAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Su hariç, yiyecek ve içeceklerle birlikte SEMPRİBAN almayınız. Yiyeceklerle birlikte alındığında, SEMPRİBAN daha az etkilidir

(Bkz. 3.nasıl kullanılır).


Hamilelilik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damdınız.


Hamileyseniz SEMPRİBAN !<ullanmaymız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız SEMPRİBAN kuiianmaymız.
Emzirirken SEMPRİBAN kullanmak için ilacı kesmeniz gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

SEMPRİBAN araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

SEMPRİBAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu
söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda


kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


• Kalsiyum, magnezyum, demir veya alüminyum içeren takviyeler alıyorsanız doktorunuza belirtiniz.
• Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSAIDMer) mide ve bağırsakları tahriş edebilir. Bisfosfonatlar (SEMPRİBAN gibi) da mide ve bağırsakları tahriş edebilir. Dolayısıyla, SEMPRİBAN alırken ağrı kesici veya antienflamatuvar ilaçlar alıyorsanız özellikle dikkatli olunuz (İbuprofen, diklofenak sodyum ve naproksen içeren NSAIDMer).
• Aylık SEMPRİBAN tabletinizi yuttuktan sonra, hazımsızlık tabletleri veya ilaçları, kalsiyum takviyeleri veya vitaminler dahil başka herhangi bir ilaç almadan önce 1 saat bekleyiniz.

3.SEMPRIBAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• SEMPRİBAN'ı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız bir konu varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Alışılmış SEMPRİBAN dozu ayda bir kez bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Ayda bir kullandığınız tabletin alınması
Bu talimatların dikkatlice izlenmesi önemlidir. Bu talimatlar SEMPRİBAN tabletinizin midenize hızla ulaşmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur; böylece SEMPRİBAN'm tahrişe yol açma olasılığı azalmaktadır.
-Bir adet SEMPRİBAN 150 mg tableti ayda bir alınız.
- Ay içinde kolay hatırlanacak bir gün belirleyiniz. SEMPRİBAN tabletinizi almak için aynı tarihi (her ayın Ti gibi) veya aynı günü (her ayın ilk Pazar günü gibi) seçebilirsiniz. Düzeninize en iyi uyan tarihi seçiniz.
- SEMPRİBAN tabletinizi, içme suyu hariç bir şey yiyip içtikten en az 6 saat sonra alınız.
- SEMPRİBAN tabletinizi:
-sabah kalkar kalkmaz ve
-bir şey yemeden veya içmeden önce (aç karnına) alınız.
-Tabletinizi bir bardak içme suyu ile (en az 180 mİ) alınız. Tabletinizi maden suyu, meyve suyu veya başka içeceklerle birlikte almayınız.
-Tabletinizi bütün olarak yutunuz. Çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya ağzınızda eritmeyiniz.
-Tabletinizi aldıktan sonraki bir saat (60 dakika) içinde
-uzanmayınız; dik durmazsanız (ayakta veya otururken), bazı ilaçlar yemek borunuza geri sızabilir.
-bir şey içmeyiniz (ihtiyaç duymanız iıalinde içme suyu hariç)
-başka ilaçlar almayınız
-bir şey yemeyiniz


-Bir saat bekledikten sonra günün ilk yiyeceğini ve içeceğini alabilirsiniz. Bir şeyler yedikten sonra isterseniz uzanabilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz başka herhangi bir ilacı alabilirsiniz.
Tabletinizi yatarken veya sabah yataktan kalkmadan önce almayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşın altındaki hastalara SEMPRİBAN vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz varsa SEMPRİBAN kullanırken dikkatli olunmalıdır. Doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir doz ayarlaması bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz SEMPRİBAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ite konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SEMPRİBAN kullandıysanız

SEMPRİBAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kul Ummuşsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Yanlışlıkla bir tabletten fazla aldıysanız, bir bardak süt için ve hemen doktorunuzla konuşunuz.
Kendinizi kusturmaya çalışmayınız ve uzanmayınız -bu SEMPRİBAN'm yemek borunuzu tahriş etmesine yol açabilir.

SEMPRİBAN kullanmayı unutursanız

Seçtiğiniz günün sabahında tabletinizi almayı unutursanız, tableti gün içinde ilerleyen saatlerde almayınız. Bunun yerine, aşağıdaki talimatları izleyin:
Planlanan sonraki dozunuzun ne zaman alınması gerekiyor?
• Planlanan bir sonraki dozunuza 7 günden fazla varsa (veya unuttuğunuz doz 3 haftadan daha az gecikmişse)
-hatırladığınız günün ertesi sabahı bir tablet alınız.
-ardından, tabletlerinizi takviminizde işaretlediğiniz planlı günlerde almaya devam ediniz.
• Planlanan sonraki dozunuza yalnızca 1 ila 7 gün varsa (veya unuttuğunuz doz 3 haftadan daha fazla gecikmişse)
-sonraki planlı dozunuzu almanız gereken zamana kadar bekleyiniz ve normal şekilde alınız.
-ardından, tabletlerinizi takviminizde işaretlediğiniz planlı günlerde almaya devam ediniz. Aynı hafta içerisinde asla iki SEMPRİBAN tableti almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz (her iki dozu birbirine yakın zamanda) almayınız.SEMPRİBAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size reçete ettiği sürece her ay SEMPRİBAN almaya devam etmeniz önemlidir. SEMPRİBAN yalnızca almaya devam ettiğiniz sürece osteoporozu tedavi edebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SEMPRİBAN*ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın; Yaygın:
Yaygın olmayan: Seyrek:
Çok seyrek:

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az. fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.
10000 hastanın birinden az görülebilir.
Yaygın:
Mide yanması ve mide ağrısı Hazımsızlık İshal Bulantı Döküntü Kas krambı
Kas ve eklemlerde ağrı Baş ağrısı
Bunlar ilk dozu almanızdan kısa süre sonra ortadan kaybolan kısa süreli, hafif grip benzeri semptomlardır (sızlama, ağrı, rahatsızlık hissi, yorgunluk).
Sizde bu etkiler görülürse, bir süre SEMPRİBAN aldıktan sonra genellikle ortadan kaybolacaktır. Dolayısıyla, bu ilacı almaya devam edebilmelisiniz. Bu etkiler rahatsız edici hale gelirse veya uzun süre devam ederse doktorunuza danışınız.
İlacınızı bu broşürde açıklandığı şekilde alarak genellikle önleyebiliyor olsanız da, SEMPRİBAN yemek borunuzu tahriş edebilir.
• Şiddetli göğüs ağrısı
• Yiyecek veya içecek alıınından sonra şiddetli ağrı
• Şiddetli bulantı veya kusma
Eğer yukarıdaki etkiler sizde görülürse derhal doktorunuza danışınız.
Yaygın olmayan:
• Baş dönmesi
• Sırt ağrısı
• Mide gazı
Seyrek:
• Yüzde, dudakta ve ağızda şişlik

Eğer hu kullanma talimatımla bahsi geçmeyen herhangi hir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SEMPRİBAN'ın saklanması

SEMPRİBAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEMPRİBAN 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEMPRİBAN'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel : (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretici:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (O 288)427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı 11.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Sempriban 150 mg Film Tablet

Etken Maddesi: İbandronat Sodyum Monohidrat

Atc Kodu: M05BA06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sempriban 150 mg Film Tablet KT
 • Sempriban 150 mg Film Tablet KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Sempriban 150 Mg 3 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.