Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mannitol %20 Sudaki Solüsyonu (Medifleks Torbada) Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler

KULLANMA TALİMATI

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU (MEDIFLEKS TORBADA)

Etkin madde:

Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

Yardımcı madde:

Steril enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2.% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

%20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU idrar söktürücü etkili mannitol adlı etkin maddeyi içerir ve

damar içi yoldan uygulanan

bir çözeltidir.
Bir grup hastalığa bağlı azalmış idrar miktarını arttırır ya da hiç olmayan idrarın oluşmasını sağlar. Artmış kafa içi basıncı ve göz içi basıncını azaltmak ya da böbreklerden atılan maddelerle olan zehirlenme durumlarında bu maddelerin böbreklerden atılımını teşvik etmek amacıyla da kullanılır.
% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU, 100, 150, 250 ve 500 ml'lik Medifleks torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.
İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

2. % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.
Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
-Kanınızın sıvı bölümünün yoğunluğunun zaten normalden yüksek olduğu durumlar (hiperozmolarite).
-Vücudunuz ağır bir şekilde susuz kalmışsa (şiddetli dehidratasyon).
-Uzun süredir hiç idrarınız yoksa.
-Ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa.
-Akciğerlerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ya da tüm vücudunuzda bol miktarda sıvı birikimi olmuşsa (şiddetli bir ödem durumu varsa).
-Kafa içi kanama geçiriyorsanız.
-Kan-beyin bariyeriniz bozulmuşsa.

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:
-Böbrek işlevlerinde bozukluk, böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliği;
-Kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği;
-Akciğer hastalığı;
-Şok durumu;
ya da böbreklerinize hasar verebilecek bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz size % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.
Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilecektir.
Bu ilaç size yalnızca torbası sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa uygulanacaktır.
Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca eş zamanlı olarak size kan transfüzyonu da yapılması gerekirse, % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU için kullanılanla aynı setten uygulanmayacaktır.

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.
Diğer idrar söktürücülerle birlikte kullanılması durumunda bu ilacın etkisi artabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda doz ayarlaması gerekebilir.
% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU vücuttan idrarla atılan bazı ilaçların (örn., lityum ve methotreksat) atılma hızlarını arttırabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda bu ilaçlara yeterli yanıt alınamayabilir.
Böbreklerde hasar oluşturabilecek nitelikteki bazı ilaçları kullanmakta olan hastalarda birlikte uygulanması, % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun sıvı dengesinde oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle kullanılmakta olan ilacın zararlı etkisinde artışa neden olabilir. Bu nedenle birlikte siklosporin adlı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanan hastalar bu zararlı etkiler açısından yakından izlenmelidir.
Ayrıca insanlarda görüldüğü konusunda kısıtlı bilgiler bulunmasına rağmen, % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:
-Aminoglikozid grubundan antibiyotiklerle olası etkileşimler: Bu ilaçların % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında işitme üzerindeki zararlı etkileri artabilir.
-Bazı kas gevşetici ilaçlarla (depolarizan nöromusküler bloker ilaçlar) olası etkileşimler: Bu ilaçların % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında etkilerinde artış görülebilir.
-Ağız yolundan kullanılan kanı sulandırıcı ilaçlarla (oral antikoagülanlar) olası etkileşimler: Birlikte kullanımda % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun vücuttaki suyu azaltıcı etkisine bağlı olarak kanda bulunan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunlukları artarak bu ilaçların etkileri azalabilir.
- Bir kalp ilacı olan digoksin ile olan etkileşimler: % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedaviden sonra kandaki potasyum düzeyleri azalırsa (hipokalemi) olursa bu ilaca bağlı zehirlenme riski bulunur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda böbrek işlevleri bozulmaya başlamış olabileceğinden, bu durum dozu belirlemeden önce dikkate alınır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa size öncelikle bir test dozu uygulanacak ve ancak bu dozdan sonra yeterli idrara çıkarsanız uygulamaya başlanacaktır.

Eğer % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU kullandıysanız:

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 ila 1.000 kişiden birinde görülebilenler):
-Vücudunuzun su ve iyon dengesindeki bozukluklar
-Tansiyonunuzun düşmesi (hipotansiyon)
-Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik, morarma (tromboflebit)
Seyrek görülenler (her 1.000 ila 10.000 kişiden birinde görülebilenler):
-Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme, solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı, baş dönmesi, bayılma hissi, aniden tansiyonun düşmesi gibi belirtilerle seyreden bir tür şok durumu (anafilaktik şok)
-Havale geçirme
-Kafa içi basınçta artış
-Kalp atımlarınızın ritminin bozulması, kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması
-Akciğerlerinizde su toplanması (akciğer ödemi)
-Kol ya da bacaklarınızda veya tüm vücudunuzda su toplanması (ödem)
-Tansiyonunuzun yükselmesi (hipertansiyon)
-Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
-Aşırı idrara çıkma, buna bağlı böbrek hastalığı (ozmotik nefroz)
-Alerjik reaksiyonlar
-Derinizde yer yer kabarıklıklar (kurdeşen)
-Baş ağrısı
-Baş dönmesi / sersemlik hali
-Görmede bulanıklık
-Kaslarınızda kramplar
-Ağızda kuruma, susama, bulantı, kusma
-Göğüs ağrısı
-Titreme, ateş, nezle hali
-İlacın uygulandığı bölgedeki derinin canlılığını yitirmesi (deri nekrozu)
Çok seyrek görülenler (her 10.000 kişiden birinden azında görülebilenler):
-Soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri)
-İdrarın vücudunuzda birikimi, ani başlayan bir böbrek yetmezliği.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nun saklanması

% 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız. Dondurmayınız.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış torbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.
Her bir torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra % 20 MANNİTOL SUDAKİ SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatı 07/07/2011 tarihinde onaylanmıştır.


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Torbada kalan havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış torbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1.Dış ambalajın sağlamlığım ve sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız.
2.Koruyucu dış ambalajı yırtarak açınız.
3.Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlam olup olmadığını sıkarak kontrol ediniz.
4.Torba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1.Torbayı asınız.
2.Uygulama ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
3.Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız. Çözeltinin set içinden geçirilerek hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:

Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle
geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında
geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme


1.İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.
3.Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır (Potasyum klorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın uygulama çıkışına, yukarı pozisyondayken hafifçe vurularak karışması sağlanır).

Dikkat:

İçine ek ilaç uygulanmış torbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme


1.Setin klempi kapatılır.
2.İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir.
3.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır.
4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir. Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
5.Torbayı eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

İlaç Bilgileri

Mannitol %20 Sudaki Solüsyonu (Medifleks Torbada)

Etken Maddesi: Mannitol ( )

Atc Kodu: B05B

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.