Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fluarix 0.5 mL Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Aşılar » AŞI KOMBİNASYONLARI » Influenza vaccines » Influenza, purified antigen

KULLANMA TALİMATI

FLUARIX0.5 mL IM/SC enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Kas içine veya derin cilt altına uygulanır.

GRİP AŞISI

(SPLİT VIRİON,İNAKTIF)

2011-2012 SEZONU SUŞLARI

•Etkin maddeler:


Her bir doz (0.5 ml) aşı split, inaktif virüs suşlannın aşağıdaki antijenlerini içermektedir*:
A/California/7/2009 (H1N1)-benzeri suş: A/California/7/2009 NYMC X-181.................15 mikrogram **
A/Perth/16/2009 (H3N2)-- benzeri suş: A/Victoria/210/2009 NYMC X-187...................15 mikrogram **
B/ Brisbane/60/2008- benzeri suş [varyantı: B/Brisbane/60/2008]...................................15 mikrogram **
• Sağlıklı tavuk sürülerinden elde edilen döllenmiş tavuk yumurtalarında üretilmiştir.
** Hemaglutinin
Bu aşı, 2011/2012 sezonu Dünya Sağlık Örgütü (Kuzey Yarımküre) önerileri ve AB kararına uygundur.

•Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür, disodyum fosfat dodekahidrat, potasyum dihidrojen fosfat, potasyum klorür, magnezyum klorür hekzahidrat, a-tokoferil hidrojen süksinat, polisorbat 80/oktoksinol 10 (Tween 80/Triton X-100) ve enjeksiyonluk su.

Bu aşıyı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç


duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu aşı kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu aşının kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUARIX nedir ve ne için kullanılır ?


2. FLUARIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FLUARIX nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. FLUARIX'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FLUARIX nedir ve ne için kullanılır ?

FLUARIX bir aşıdır.
FLUARIX tek dozluk ambalajda, kullanıma hazır enjektör içinde 0.5 mL'lik enjeksiyonluk süspansiyondur.
Bu aşı özellikle gribe bağlı komplikasyon riski yüksek kişileri gribe karşı korumada etkilidir.
Aşılanma özellikle, solunum sisteminde kronik hastalıkları olanlar, şeker hastaları, kalp hastaları, yaşlı hastalar ve enfeksiyona maruz kalma olasılığı olan bazı hasta grupları için çok önemlidir.
FLUARIX uygulandığında, vücudun doğal savunma sistemi grip enfeksiyonuna karşı kendi korumasını (antikorlar) oluşturacaktır. Aşının içeriğindeki hiçbir madde gribe neden olmaz.

Soğuk algınlığı ile gribin bazı belirtileri benzer olsa da, aşılanma sizi soğuk algınlığına karşı korumayacaktır.

Grip için kuluçka süresi birkaç gündür. Bu nedenle, aşılanmanızdan hemen önce veya sonra grip virüsüyle temas ederseniz, hastalanabilirsiniz.
FLUARIX, enjeksiyonu izleyen 2 ila 3 haftadan itibaren sizi veya çocuğunuzu grip enfeksiyonuna karşı koruyacaktır.
Grip hızla yayılabilen bir hastalıktır ve her sene değişebilen farklı tip virüsler hastalığa neden olur.
Bu nedenle, özellikle siz veya çocuğunuz risk altındaysanız, gribe karşı her sene aşılanmanız gerekebilir. Gribe yakalanma riskinin en fazla olduğu dönem Ekim ile Mart arasındaki aylardır. Eğer siz veya çocuğunuz sonbaharda aşılanmadıysanız, ilkbahara kadar aşılanmanız uygundur. Çünkü o zamana kadar gribe yakalanma riskiniz devam etmektedir.
Sizin için en uygun aşılanma zamanını doktorunuz veya eczacınız size tavsiye edecektir.

2. FLUARIX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FLUARIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizde veya çocuğunuzda:
• Aşının içerdiği maddelerden herhangi birine karşı veya aşının üretiminde kullanılan yumurta, tavuk proteini, formaldehit, gentamisin sülfat ve sodyum deoksikolat'a karşı alerjiniz varsa,
• Ateşle seyreden hastalık veya akut enfeksiyon geçiriyorsanız. Bu durumda iyileşme sonrasına kadar aşılanma ertelenmelidir.

FLUARIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz veya çocuğunuz aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz:
• Bağışıklık sisteminiz baskılanmış ise veya bağışıklık sisteminiz zayıfsa,
• Grip aşılanmasını takiben birkaç gün içinde, herhangi bir nedenle kan testi yapılması gerekirse, doktorunuza bildiriniz. Zira, test ve aşı uygulamaları aynı anda yapılan bazı hastalarda yanıltıcı kan testi sonuçları gözlemlenmiştir.
• Alerjik iseniz veya önceki aşı uygulamasını takiben vücudunuzda olağan dışı bir tepki oluşmuş ise,
Bu tür durumlarda doktorunuz size veya çocuğunuza aşı uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. FLUARIX, hiçbir zaman damar içi (intravenöz) yoldan uygulanmamalıdır.

FLUARIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kas içine veya derin cilt altına enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Bu ilacı kullanmdan önce doktorunuza v^^ya eczacınıza danışınız.


Bu aşı, yalnızca doktor tarafından gerekli görülmesi halinde hamile kadınlara uygulanmalıdır.
FLUARIX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Gerekli ise, aşının kullanımı gebeliğin 4. ayından itibaren düşünülebilir. Eğer hamilelerde, grip nedenli rahatsızlıkların görülme riski yüksek ise, gebeliğin dönemine bakılmaksızın aşının uygulanması önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

FLUARIX emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

Aşının araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

FLUARIX içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FLUARIX, sodyum (klorür, disodyum fosfat dodekahidrat), potasyum (klorür, dihidrojen fosfat) içermektedir.
FLUARIX 0.5 mL'lik dozunda 23 mg'dan daha az sodyum ve 39 mg'dan daha az potasyum içerir. Sodyum ve potasyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FLUARIX diğer aşılarla aynı zamanda uygulanabilir. Ancak, diğer aşılar ile aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır ve aşılama farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmalıdır. Eşzamanlı aşılamaların yan etkilerin şiddetini arttırabileceği dikkate alınmalıdır.
Kortikosteroidler, sitotoksik ilaçlar veya radyoterapi gibi bağışıklık sisteminizi baskılayıcı bir tedavi alıyorsanız bağışıklık yanıtınız azalabilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verini

z.

3. FLUARIX nasıl kullanılır ?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler: bir adet 0.5 mL'lik doz.
Doktorunuz yaş grubuna bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Kas içine (intramüsküler) veya derin cilt altına (subkutan) enjeksiyon ile kullanılır.
Aşının tam etkisinin oluşabilmesi için enjektörü kullanmadan önce dikkatlice çalkalayınız.
Aşıyı doktorunuz veya başka bir sağlık personeli uygulayacaktır. Uygulamadan önce aşının oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

36 ay üzeri çocuklarda: bir adet 0.5 mL'lik doz 6 ile 35 ay arasındaki çocuklarda: bir adet 0.25 mL'lik doz uygulanır.
6 aydan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Daha önceden gribe karşı aşılanmamış 9 yaş altı çocuklarda, ilk dozun uygulanmasından en az 4 hafta sonra ikinci bir doz uygulanmalıdır.
0.25 mL'lik dozun uygulanması (yalnızca çocuk kullanımı için): Çocuklar için 0.25 mL'lik doz uygulanacağı zaman, kullanıma hazır içi dolu enjektör dikey pozisyonda tutulmalı ve piston hacmin yarısı enjektörde kalacak şekilde itilmelidir. Kalan hacim enjekte edilmelidir.

Yaşlılarda kullanım:

bir adet 0.5 mL'lik doz
Grip aşısının uygulanmasında en önemli konu grip salgınının başlamamış olmasıdır. Grip salgınının başlamasından önceki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları aşının kullanımı için en uygun aylardır. Eğer sonbaharda aşılanmadıysanız, hala grip olma ihtimaliniz olduğu için, grip mevsiminin sonuna kadar (Nisan) aşılanabilirsiniz.

•Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer FLUARIX in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUARIX kullandıysanız:

FLUARIX'ten kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FLUARIX'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

FLUARIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

FLUARIX ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLUARIX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1,000 hastanın birinden az fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar Yaygın:

Aşı uygulama bölgesinde gözlemlenen lokal belirtiler:
• Kızarıklık,
• Şişlik,
• Ağrı,
• Aşı yerinde sertlik ve katılaşma.
Genel belirtiler:
• Ateş,
• Kırıklık,
• Ürperme,
• Halsiz

lik

.
Bu reaksiyonlar genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1- 2 gün içerisinde ortadan kaybolur.

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın:

• Baş Ağrısı
Bu reaksiyonlar genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1-2 gün içerisinde ortadan kaybolur.

Deri ve derin ciltaltı doku bozuklukları Yaygın:

• Terleme
Bu reaksiyonlar genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1-2 gün içerisinde ortadan kaybolur.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları Yaygın:

• Kas ağrıları,
• Eklem ağrıları.
Bu reaksiyonlar genellikle tedaviye gerek kalmaksızın 1-2 gün içerisinde ortadan kaybolur.
Pazarlama sonrası raporlanan yan etkiler:
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları Seyrek:
• Kanda, kan pulcuklarının sayısında geçici azalma; bu kan pulcuklarının miktarındaki azalma aşırı kanamaya veya ciltte morarmaya yol açabilir (geçici trombositopeni),
• Boyun, koltuk altı veya kasık bolgelerindeki bezlerde ortaya cıkan geçici şişkinlik (geçici lenfadenopati).
Bağışıklık sistemi bozuklukları Seyrek:
• Ender olarak şoka neden olan alerjik reaksiyonlar
• Ender olarak genellikle başta ve boyunda özellikle yüz, dudaklar, dil ve boğaz
bölgesinde veya vücudun diğer bir bölümünde oluşan alerjik ödeme (anjiyoodem) neden olan alerjik reaksiyonlar.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Sinir sistemi bozuklukları Seyrek:
• Sinir yolları üzerinde ağrı (nevralji),
• Dokunma, ağrı, sıcak ve soğuk algılamasında anormallikler (parestezi),
• Ateşli havale (konvulziyon),
Çok seyrek:
Boyunda sertlik, şaşkınlık, uzuvlarda uyuşma, ağrı ve zayıflık, denge kaybı, reflekslerin kaybı, vücudun bir kısmında veya tamamında felç ile sonuçlanabilen nörolojik hastalıklar (ensefalomyelit, nevrit, Guillain-Barre sendromu).
Vasküler bozukluklar Çok seyrek:
• Cilt döküntülerine ve çok ender vakalarda geçici böbrek sorunlarına yol açabilen damar iltihaplanması (vaskülit).
Deri ve derin ciltaltı doku bozuklukları Yaygın olmayan:
• Kaşıntı, ürtiker veya döküntü gibi genel cilt tepkileri
Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FLUARIXin saklanması

FLUARIX i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


2 oC - 8 oC arası sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız.
Işıktan korumak için orjinal ambalajında saklayınız.

Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır.

Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden (Son Kull. Ta.) sonra FLUARIX'i kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız aşıları şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:


GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

Üretim yeri:


GlaxoSmithKline Biologicals,
SmithKline Beecham Pharma GmbH., Almanya.

Bu kullanma talimatı en son 24/06/2011 tarihinde onaylanmıştır.


02

/.

04.2011

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:

Erişkinler için 0.5 mL'lik bir doz aşı içeren enjektörün tüm içeriğini enjekte ediniz.
Çocuklar için 0.25 mL'lik bir doz uygulanacağı zaman, kullanıma hazır içi dolu enjektör dikey pozisyonda tutulmalı ve hacmin yarısı elimine edilmelidir. Enjektörde kalan hacim enjekte edilmelidir.
Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi aşının uygulanmasını takiben nadir olarak görülebilecek anafilaktik olaylar için gerekli tıbbi tedavi ve gözetim hazır bulundurulmalıdır.
Aşı uygulamadan önce herhangi bir yabancı madde ve/veya fiziksel durumda değişiklik açısından gözle incelenmelidir. İçeriğin farklı görünmesi halinde aşı kullanılmamalıdır.
Kullanıma hazır enjektör tek kullanım içindir ve birden fazla aşılama için kullanılmamalıdır.
Aşının kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesi sağlanmalıdır.
Kullanmadan önce dikkatlice dolu enjektörü çalkalayınız.
Aşı tedarik edildiği şekliyle kullanılmalıdır; seyreltme veya hazırlama gerekmez.
Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır.
FLUARIX hiçbir koşulda intravasküler olarak uygulanmamalıdır.

İlaç Bilgileri

Fluarix 0.5 mL

Etken Maddesi: İnaktif Grip Aşısı

Atc Kodu: J07BB02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fluarix 0.5 mL KT
 • Fluarix 0.5 mL KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.