Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Temomid 20mg Kapsül Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Diğer Alkilleyici Ajanlar » Temozolomid

TEMOMİD 20 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir kapsülde, 20 mg Temozolomid

• Yardımcı maddeler:

Laktoz anhidr, sodyum nişasta glikolat, koloidal anhidr silika, kroskarmeloz sodyum, fumarik asit, stearik asit, titanyum dioksit, eritrosin ve sunset yellONv.

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1.

TEMOMİD nedir ve ne için kullanılır?


2. TEMOMİDkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.TEMOMİD nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir!


5.TEMOMİD'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

TEMOMİD nedir ve ne için kullanılır?

TEMOMİD, kutuda, amber renkli cam şişede, 5 ve 20 adet kapsüller halinde ambalaj'lanmıştır. Kapsüllerin kap kısmı beyaz, kapak kısmı turuncudur.
TEMOMİD, tümör tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. TEMOMİD, aşağıdaki hastaların tedavisinde kullanılır:
glioblastoma multiforme (özel bir beyin tümörü çeşidi) tanısı yeni konulmuş olan
hastalarda radyoterapiyle birlikte, daha sonra da monoterapi olarak
standart tedaviden sonra yineleyen veya ilerleyen glioblastoma multiforme veya
anaplastik astrositoma (özel beyin tümörü çeşitleri) gibi, kötü huylu glioma
hastalarında.
metastatik malign melanomlu (bir çeşit cilt kanseri türü) hastalarında

TEMOMİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

temozolomid veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
dakarbazin'e (DTIC) karşı alerjik reaksiyon göstermiş iseniz belirii kan hücrelerinin sayıları ileri derecede azalmışsa hamile iseniz
bebeğinizi emziriyor iseniz

TEMOMİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- TEMOMİD'i radyoterapiyle biriikte 42 günlük rejim uyarınca kullanıyor iseniz, doktorunuz size ayrıca,

Pneumocystis carinii

pnömonisi olarak adlandırılan, ciddi bir çeşit pnömoninin (zatürree) önlenmesinde yardımcı olacak ilaç da verecektir. TEMOMİD'in daha uzun süre kullanılması sırasında bu hastalığın görülme olasılığı artabilir. Ancak TEMOMİD alan, (özellikle steroid kullanan) bütün hastalar, bu pnömoni çeşidinin gelişmesiaçısından, uygulanmakta olan tedavi rejimine bakılmaksızın yakından izlenmelidir.
tedaviye başlanmadan önce sizde kansızlık (anemi) var ise, kan sayımınız (örneğin alyuvar sayınız ve trombosit sayınız) düşükse veya kanınızın pıhtılaşmasıyla ilişkili sorunlarınız varsa ya da bunlar, tedavi sırasında gelişirse. Doktorunuz kullandığınız ilaç dozunu azaltmak, tedavinize ara vermek veya başka ilaçlar vermek ihtiyacını duyabilir. Tedavinizde yapılabilecek herhangi bir değişikliğe doktorunuz karar verecektir. Bazı durumlarda TEMOMİD tedavisinin durdurulması gerekebilir. Kanınız, durumunuzun izlenmesi amacıyla sık sık test edilecektir.
bulantı ve kusma, TEMOMİD tedavisine çok sık eşlik eder. TEMOMİD'i radyoterapiyle biriikte kullanıyorsanız (yeni tanı konulmuş olan hastalar) doktorunuz size kusmanızı önlemek amacıyla yardımcı olmak için, başlangıç dozundan önce kullanmak üzere ilaç verebilir. TEMOMİD'i tek başına (monoterapi şeklinde) kullanmaktaysanız (yeni tanı konulmuş olan hastalar) doktorunuz size, kusmanızı önlemek amacıyla yardımcı olmak için, başlangıç dozundan önce kullanmak üzere ilaç verebilir.
TEMOMİD kullanıyorsanız (yineleyen veya progresif kötü huylu glioma hastaları) ve şiddetli kusmalarınız varsa doktorunuz yine size kusmaları kontrol altına almak amacıyla ilaç verebilir. Tedavi öncesinde veya sırasında sık sık kusuyorsanız doktorunuzdan, kusmalarınızı nasıl kontrol altına alabileceğinizi ve bu sağlanıncaya kadar da TEMOMİD'i en iyi ne zaman almanız gerektiğini sorun. Günlük TEMOMİD dozunu aldıktan sonra kusarsanız, aynı gün içerisinde ikinci bir doz almayın.
ateşiniz çıkarsa ya da enfeksiyon belirtileri görülürse, hemen doktorunuzla temasa geçin.
- kapsülleri açmayın. Eğer kapsül hasar görürse, kapsül içerisindeki tozun derinize, gözlerinize veya burnunuza temas etmesinden sakının. Tozu ciğerlerinize çekmeyin. Kazara gözünüze veya burnunuza bir miktar toz kaçarsa, etkilenen bölgeyi suyla yıkayın.
- 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılması konusunda herhangi bir deneyim mevcut olmadığından TEMOMİD, 3 yaşından küçük çocukların tedavisinde önerilmemektedir.
- TEMOMİD kullanan kadın ve erkek hastaların etkili doğum kontrol önlemleri almaları önerilmektedir. Erkek hastalara, tedavinin tamamlanmasından sonra 6 ay geçinceye kadar baba olmamaları ve temozolomid tedavisi geri dönüşsüz kısırlığa neden yol açabileceğinden spermlerini, tedaviye başlamadan önce dondurarak saklama yollarını aramaları önerilmektedir.
- 70 yaşın üzerinde iseniz, kan hücrelerinizde; enfeksiyonlara daha yatkın olmanızla veya morarmaların/kanamaların artmasıyla sonuçlanabilecek değişiklikler olabilir. Bu yüzden, yaşlı hastalarda TEMOMİD kullanımında dikkatli olunmalıdır.
- Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

TEMOMİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TEMOMİD aç kamına alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz, doktorunuza söyleyiniz. TEMOMİD hamile kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. TEMOMİD kullanan kadın veerkek hastaların etkili doğum kontrol önlemleri almaları önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, TEMOMİD kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

TEMOMİD kullanırken kendinizi yorgun veya uykulu hissedebilirsiniz. Bu durumda araç ve makine kullanmayınız.
TEMOMİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her kapsül az miktarda laktoz içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylemişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandımzsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TEMOMİD Nasıl Kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz, kullanacağınız TEMOMİD dozunun ne olduğunu, vücut ölçülerinize (boyunuza ve kilonuza) ve daha önce kemoterapi görmüş olup olmamanıza göre size söyleyecektir. Size, mide bulantısının önlenmesi veya kontrol altına alınabilmesi için ilaç da verilebilir.

TEMOMİD'i ısın tedavisiyle birlikte kullanıvorsamz (veni teşhis edilmiş hastalar):


Tedavi, TEMOMİD'in ışın tedavisiyle birlikte kullanıldığı eşzamanlı dönem ve bunu takiben tek başına kullanıldığı monoterapi dönemi olarak iki dönemde uygulanacaktır.

Eşzamanlı tedavi dönemi


TEMOMİD'in ışın tedavisi devam ederken kullanıldığı dönem, eşzamanlı tedavi dönemidir.
Doktorunuz TEMOMİD tedavisini günde bir defa 75 mg/m^'lik dozla başlatacak ve alacağınız kesin dozu, boyunuza ve kilonuza göre hesaplayacaktır. Bu dozu, ışın tedavisiyle birlikte olmak üzere 42 (en fazla 49) gün boyunca her gün alacaksınız. Bu dönem tedavinin, “eşzamanlı tedavi” olarak adlandırılan ilk dönemidir.
Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilacınızı eş zamanlı tedavi döneminde tolere etme derecenize göre TEMOMİD dozu geciktirilebilir veya TEMOMİD tedavisine son verilebilir.
İşın tedavisi tamamlandığında tedaviye vücudunuza kendini toparlama şansını tanımak için 4 hafta süreyle ara verilecektir.
4 haftalık bu ara sona erdiğinde, monoterapi dönemine başlayacaksınız.

Monoterapi dönemi


Bu dönemde kullanacağınız TEMOMİD dozu ve kullanma şekli, eşzamanlı tedavi dönemindekinden farklı olacaktır. Bu dönem, her biri 28 günde tamamlanmak üzere en fazla 6 kür boyunca uygulanır. Birinci kürün ilk 5 günü boyunca yeni TEMOMİD
dozunuzu (günde bir defa 150 mg/m^) alacak, kürün geriye kalan 23 günü boyunca TEMOMİD kullanmayacak ve böylece 28 günlük kürü tamamlamış olacaksmız. Kürün 28. günü tamamlandığmda, bu ilacı yine ilk 5 gün boyunca kullanıp sonraki 23 gün boyunca kullanmayacağınız, bir sonraki kür başlayacaktır. Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilaç tolere etme derecenize göre TEMOMİD dozu her kürde
ayarlanabilir, geciktirilebilir veya TEMOMİD tedavisi durdurulabilir.

Yalnızca TEMOMİD kullanıyorsanız (nüks veya hastalığı ilerleven hastalar):


TEMOMİD tedavisinde bir kür, 28 günde tamamlanır. Bu 28 günlük sürenin ilk beş günü (“doz günleri”) boyunca kapsüllerinizi günde bir defa alacak ve beşinci günden itibaren 23 gün boyunca hiç TEMOMİD almayarak 28 günü tamamlayacaksınız. 28 gün tamamlandıktan sonra; yine ilk beş günde bir defa TEMOMİD alacağınız, sonraki 23 gün boyunca TEMOMİD kullanmayacağınız bir sonraki kür başlayacaktır. TEMOMİD dozunda ayarlama yapılmasına ihtiyaç duyup duymadığınızın anlaşılabilmesi için her tedavi küründen önce kan testi yapılacaktır.
Daha önce kemoterapi görmemişseniz; iik beş gün (“doz günleri”) boyunca günde bir defa 200 mg/m^ TEMOMİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOMİD kullanmayacaksınız. Daha önce kemoterapi görmüşseniz; ilk beş gün (“doz günleri”) boyunca günde bir defa 150 mg/m^ TEMOMİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOMİD kullanmayacaksınız.
Kan testi sonuçlarınıza göre doktorunuz, bir sonraki kürde kullanacağınız TEMOMİD dozunda ayarlama yapabilir.
Her yeni tedavi kürüne başladığınızda her gün kaç tane, kaç miligram TEMOMİD kapsül kullanacağınızı ve bu dozu kullanmaya ne süre devam edeceğinizi anladığınıza emin olun.

Tüm hastalar için

TEMOMİD farklı dozajlarda (5, 20, 100, 250 mg) ambalajlanmış olup her bir kapsül formu farklı renktedir. Doktorunuzun reçete ettiği TEMOMİD dozuna bağlı olarak, her tedavi kürününün doz günlerinde çeşitli kapsüller kullanmanız gerekebilir.
• Her kapsülden ne kadar almanız gerektiğini tam olarak anlamış olmalısınız. Doktorunuzdan veya eczacınızdan, her doz gününde her doz formundan (kapak renginden) ne miktar almanız gerektiğini bir kağıda yazmasını isteyin.
• Hangi günlerin “doz günü” olduğundan tamamen emin olun.
Her yeni küre başlarken TEMOMİD dozunu doktorunuzla birlikte gözden geçirdiğinizden emin olun. Bazen kullanacağınız yeni doz veya kapsül karışımı, bir öncekinden farklı olabilir.
• İlacınızı alıp evinize geldikten sonra dozun ne kadar alınacağı konusunda tereddüte düşerseniz veya aklınız karışırsa, tedavi kürüne başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Bu konuda yapabileceğiniz hatalar, sağlığınız açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
• TEMOMİD aç karnına almmalıdır.(Yemekten en az bir saat önce)
• Kapsüller bir bardak su ile yutulmalıdır.
• Kapsüller açılmamalı veya çiğnenmemelidir.
• Doz mümkün olan minimum sayıda kapsül ile sağlanmalıdır.
• Kapsülün tahrip olması halinde, cilt ya da muköz membranların kapsülün toz içeriği ile temasından kaçınılmalıdır. Temas olduğu tadirde bölge iyice yıkanmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Nüks veya hastalığı ilerleyen çocuklarda: Üç yaş ve daha büyük hastalarda TEMOMİD 28 günlük kürlerde, 5 gün süreyle 200 mg/m" dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmış pediyatrik hastalarda başlangıç dozu 5 gün süreyle günde bir defa 150 m^m^ olmalı ve toksisite yoksa doz bir sonraki kürde 5 gün süreyle günde bir defa 200 mg/m^'ye yükseltilmelidir.
Özel kullanım durumları Karaciğer veya böbrek sorunları
Karaciğerinizde veya böbreklerinizde sorun varsa, TEMOMİD dozunuzun ayarlanması gerekebilir; doktorunuz, TEMOMİD tedavisini tolere ettiğinize emin olmak için, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir.

Eğer TEMOMİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczcacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla TEMOMİD kullandıysanız:
TEMOMİD'i yalnızca, size reçete edilen şekilde alın.

TEMOMİD 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer TEMOMİD kullanmayı unutursanız:
Unuttuğunuz dozu aynı gün içerisinde mümkün olduğunca erkenden alm. Aradan tam bir gün geçmişse, durumu doktorunuza bildirin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi TEMOMİDMn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Işın tedavisi sırasında TEMOMİD alan hastalardaki yan etkiler, yalnızca TEMOMİD kullanan hastalardakinden farklı olabilir.
Şiddetli alerjik reaksiyon (kurdeşen, hırıltılı solunum veya diğer solunum güçlükleri), kontrol altına alınamayan kanama, çırpınma nöbetleri (konvülsiyon), ateş veya bir türlü dinmeyen baş ağrısı gelişirse, doktorunuzla hemen temasa geçin.
TEMOMİD tedavisi belirli kan hücresi tiplerinin sayısını azaltarak kanama veya morlukların artmasına, anemiye; ateş yükselmesine ve/veya enfeksiyonlar karşısındaki direncin azalmasına yol açabilir. Kan hücrelerinin sayısındaki azalmalar genellikle geçicidir ama bazı hastalarda uzun sürebilir ve aplastik anemi adı verilen, son derece ağır bir anemi çeşidine neden olabilir. Doktorunuz, söz konusu hücrelerin sayılarında meydana gelebilecek değişikliklerin fark edilebilmesi için kan sayımınızı düzenli aralıklarla izleyecek ve herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç olup olmadığına karar verecektir. Bazı durumlarda TEMOMİD dozu azaltılacak veya TEMOMİD tedavisi durdurulacaktır.
TEMOMİD'i ışın tedavisiyle birlikte alıyorsanız (yeni tanı konulmuş hastalarda görülen durum), aşağıdaki istenmeyen etkilerle karşılaşabilir ve bu nedenle belirli önlemlere/tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz (yan etkilerin sıklığı: Çok yaygın [her 10 hastanın en az 2'sinde görülen]; yaygın [her 10 hastanın hiçbirinde görülmeyen, ancak her 100 hastanın en az 2'sinde görülen]; Seyrek [her 100 hastanın hiçbirinde görülmeyen, ancak her 1000 hastanın en az 2'sinde görülen]):
• Enfeksiyon ve enfestasyonlar
Yaygın: Ağız enfeksiyonları, yara enfeksiyonu Yaygın olmayan: Grip-benzeri belirtiler
• Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Yaygın: Kan hücrelerinin sayılarında değişiklik (lökopeni, lenfopeni, nötropeni, trombositopeni)
Yaygın olmayan: Derinin altında kırmızı benekler
• Endokrin bozukluklar
Yaygın: Yüzde şişme, kaslarda güçsüzlük
• Metabolizma ve beslenme bozuklukları Çok yaygın: İştahsızlık
Yaygın: Kan şekerinin yükselmesi, kilo verme
Yaygın olmayan: Kilo artışı, kandaki potasyum düzeylerinin azalması
• Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Anksiyete/depresyon, uykuya dalamamak veya uykuyu devam ettirememek Yaygın olmayan: Ruh halinde dalgalanmalar, sanrılar ve bellek bozukluğu
• Sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın: Sersemlik, konuşma güçlüğü, denge bozukluğu, konsantrasyon zorluğu, mental durum veya uyanıklık düzeyi değişiklikleri, unutkanlık, karıncalanma, morartı, uyku hali, titreme
Yaygın olmayan: Koordinasyon bozukluğu, kısmi felç, yutma zorluğu,
duyusal bozukluklar
Göz bozuklukları
Yaygın: Anormal veya bulanık görme, çift görme Yaygm olmayan: Gözlerde kuruma veya ağrı, kısmi görme kaybı Kulak ve labirent bozuklukları Yaygın: İşitme bozukluğu
Yaygın olmayan: Kulak çınlaması, kulak ağrısı, sağırlık, orta kulak enfeksiyonu Kalpteki bozukluklar Yaygm olmayan: Çarpıntı Damar bozuklukları
Yaygın: Sıvı tutulması, bacaklarda şişme, bacaklarda kan pıhtısının
oluşması (bacaklarda ağrı hissi)
Yaygın olmayan: Yüksek kan basıncı, akciğerlere kan pıhtısının oturması (öksürme, nefes almada değişiklik)
Solunum, göğüs ve mediastin (göğüs boşluğunun orta kısmı)bozuklukları
Yaygm: Öksürük, nefes daralması
Yaygın olmayan: Zatürree (pnömoni), burun sinüslerinde iltihaplanma, bronşit,
soğuk algınlığı veya grip
Mide-bağırsak bozuklukları
Çok yaygın: Bulantı, kabızlık, kusma
Yaygın: Mide bozukluğu, mide veya karın ağrısı, mide ekşimesi, ishal, yutma zorluğu ağız kuruması
Yaygın olmayan: Mide şişkinliği, basur, bağırsak hareketlerinin kontrolünde güçlük çekilmesi
Deri ve deri-altı dokusu bozuklukları
Çok yaygın: Saç dökülmesi, deri döküntüsü
Yaygm: Derinin tahriş olması veya kızarması, kaşıntı, deride kuruma Yaygın olmayan: Derinin güneş ışığı karşısındaki duyarlılığının artması, deri renginin değişmesi, derinin soyulması, terlemede artış Kas-iskelct ve bağ dokusu bozuklukları
Yaygm: Eklem ağrıları, kaslarda dermansızlık, kas sızıları ve ağrıları
Yaygm olmayan: Sırt ağrısı, kas hastalığı
Böbrek ve idrar sistemi bozuklukları
Yaygm: Sık idrara çıkma, idrarın tutulmasında zorlanmak
Yaygın olmayan: idrara çıkma zorluğu
Üreme sistemi ve meme bozuklukları
Yaygm olmayan: Cinsel iktidarsızlık, adet dönemlerinin ortadan kalkması veya çok ağır seyretmesi, vajina tahrişi, meme ağrısı vajinadan kan gelmesi Genel bozukluklar ve uygulama yeri sorunları Çok yaygın: Yorgunluk
Yaygın: Ateş, ağrı, yüzde şişme, alerjik reaksiyon, tat duyusu bozuklukları, radyasyon hasarı
Yaygın olmayan: Sıcak basması, dilde renk değişikliği, koku alma duyusunda değişiklik, susama, diş bozuklukları, titreme.
Tetkik sonuçları
Yaygm: Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuçlanması
Aşağıdaki, istenmeyen etkilen, yalnızca TEMOMİD kullanıyorsanız (yineleyen veya ilerleyen beyin tümörü hastalarında) görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere/tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz (yan etkilerin sıklığı: Çok yaygın [her 10 hastanın en az 2'sinde görülen]; yaygın [her 10 hastanın hiçbirinde görülmeyen, ancak her 100 hastanın en az 2'sinde görülen]; Seyrek [her 100 hastanın hiçbirinde görülmeyen, ancak her 1000 hastanın en az
2'sinde görülen]; çok seyrek, her 10,000 hastanın hiçbirinde görülmeyen):
Enfeksiyon ve infestasyonlar
Seyrek: Öksürük, zatürreeye yol açanların neden oldukları da dahil enfeksiyonlar Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Çok yaygın : Anormal kan değerleri (trombositopeni, nötropeni veya lenfopeni)
Yaygın olmayan: Anormal kan değerleri (pansitopeni, lökopeni ve kansızlık) Metabolizma ve beslenme bozuklukları Çok yaygın: İştahsızlık Yaygın: Kilo verme Sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın: Baş ağrısı Yaygın: Yorgunluk, sersemlik, karıncalanma Solunum, göğüs ve mediastin bozuklukları Yaygın: Nefes daralması Mide-bağırsak bozuklukları Çok yaygın: Bulantı, kusma, kabızlık Yaygın: İshal, mide bozukluğu, karın ağrısı Deri ve deri-altı dokusu bozuklukları Yaygın: Döküntü, saç dökülmesi, kaşıntı Çok seyrek: Kurdeşen, isilik, deride kızarma Genel bozukluklar ve uygulama yeri sorunları Yaygın: Ateş, ağrı, tat duyusu değişikliği, kendini iyi hissetmemek, dermansızlık ve titreme
Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar
Avuçlar ve ayak tabanları dahil derinin şişmesiyle birlikte döküntü ya da deride son derece ağrılı kızarıklık ve/veya vücutta ya da ağızda kabarcıklar oluşması, çok ender olarak bildirilmiştir; bunlar görülürse, doktorunuza söyleyin.
TEMOMİD ve buna benzer ilaçlar alan hastalarda çok ender olarak, kan hücrelerinde lösemi dahil diğer değişikliklerin görülme riskinde küçük artışlar gözlenmiştir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TEMOMİD'in Saklanması

TEMOMİD 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Tercihen kilitli bir dolapta saklayın; kazara ve fazla yutulmaları, ölümcül olabilir.


25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiket veya ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TEMOMİD 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz

TEMOMİD'i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İSTANBUL

İmal yeri

: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Bu kullanma talimatı 24/06/2011 tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Temomid 20mg Kapsül

Etken Maddesi: Temozolomid

Atc Kodu: L01AX03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Temomid 20mg Kapsül KT
 • Temomid 20mg Kapsül KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.