Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xpecto plus 600 mg saşe Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Asetilsistein

XPECTO Plus 600 mg saşe Ağızdan alınır.

Etkin madde :

600 mg asetilsistein

Yardıma maddeler :

Sodyum bikarbonat, sitrik asit anhidrat, mannitol, aspartam, portakal aroması, beta karo ten.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. KPECTO nedir ve ne için kullanılır?


2. KPECTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KPECTO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KPECTO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. XPECTO nedir ve ne için kullanılır?

XPECTO'nun etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Solunum yollarında mukolitik (balgam kıvamını azaltarak, atılımını kolaylaştırıcı) etki gösterir.
XFECTO yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması ve ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda kullanılır. Ayrıca yüksek doz
parasetamol alımma bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde
kullanılır.

2. XPECTO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

XPECTO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Asetilsisteine veya yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz kullanmayınız.
• XPECTO'nun yeni doğmuş bebeklerde kullanımı uygun değildir.

XPECTO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız XPECTO'yu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız,
• Astım hastasıysanız XPECTO'yu kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,
• Emziriyorsanız,
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız,
• Peptik ülser (mide ve barsak başlangıcında yara) ve özofagus varisi (yemek borusunda toplardamar genişlemesi) gibi rahatsızlıklarınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız,
• Bulantı ve kusmaya eğilimi oluşturabilecek herhangi bir rahatsızlığınız varsa XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Çünkü XPECTO bulantı ve kusmayı arttırabilir.
• Öksürük refleksi yeterli değilse doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

XPECTO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:

XPECTO aç karnına ya da besinlerle birlikle alınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Asetilsistein'in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak
bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile oldtığumızu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınız danışınız.


Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Asetilsistein'in anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

XPECTO'nun araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

XPECTO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

XPECTO'nun içeriğinde bulunan aspartam, fenilketonüri hastaları için zararlıdır. Fenil ketonüri hastasıysanız XPECTO'yu kullanılmadan önce doktorunuza başvurunuz.
Bu tıbbi ürün her saşesinde 30.12 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- XPECTO'nun antisekratuar (vücut salgısı şahmını engelleyeci) ve antitussif (öksürük giderici) ilaçlarla beraber kullanılması uygun değildir.
- XPECTO'nun antibiyotik grubu ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmaları gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.
- Parasetamol zehirlenmelerinde XPECTO kullanımı sırasında bulantı ve kusma oluşabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. XPECTO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 14 yaşından büyük gençlerde:
Günde 1 kere 1 saşe (600 mg asetilsistein/gün)
Parasetamol zehirlenmesinde;
Yükleme dozu 140 mg/kg. İdame doz olarak 4 saatte bir 70 mg/kg önerilir.
XPECTO doktor tarafmdan aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
Önerilen dozu aşmayınız.
Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
Antibiyotik tedavisi gören hastaların XPECTO'yu antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

XPECTO yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
XPECTO aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

saşe XPECTO su bardağı içerisine boşaltılır.
Üzerine bardağın yarısına kadar (100 mİ) içme suyu eklenir.
İlacı karıştırılarak çözünmesi sağlanır.
Tamamen çözülmüş olan dibinde tortu kalmayan çözelti hazırlandıktan hemen sonra içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaşından küçük çocuklar Günde 400 mg asetilsistein önerilir.
Asetilsistein 2 yaşın altındaki çocuklarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Asetilsistein bebeklerde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca hayati endikasyonlarda ve sıkı bir medikal gözlem altında uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

- XPECTO daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.
- Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa XPECTO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- Doktorunuz XPECTO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü XPECTO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer XPECTO 'nm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla XPECTO kullandıysanız:

XPECTO aşırı dozda alındıysa mide yanması, kusma ve diyareye yol açabilir. XPECTO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

XPECTO'yu kullanmayı unutursanız

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir saşe alınız.
İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


XPECTO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

XPECTO tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, XPECTO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, XPECTO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncında düşme gibi)
• Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin XPECTO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında)
• Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyon)
Bunların hepsi ciddi yan eticilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız iltihabı
• Karın ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Baş ağrısı
• Ateş
Bunlar XPECTO'nun çok nadir görülen yan etkileridir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. XPECTO'nun saklanması

KPECTO 'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altında, oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanmız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KPECTO'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya poşette bozukluklar fark ederseniz XPECTO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

Üretim yeri :

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş Çubuk Yolu 33. km Yumuk Mevki 06760 Çubuk/ANKARA

Bu kullanma talimatı 24/06/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Xpecto plus 600 mg saşe

Etken Maddesi: Asetilsistein

Atc Kodu: R05CB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Xpecto plus 600 mg saşe KT
 • Xpecto plus 600 mg saşe KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.