Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gyno-Travogen 600mg Ovül Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler » Jinekolojik Antiinfektif ve Antiseptikler » İmidazol Türevleri » İzokonazol Nitrat (vajinal)

Gyno-Travogen® 600 mg övül

Vajina içerisine uygulanır.

• Etkin madde:

Her övül etkin madde olarak 600 mg izokonazol nitrat içerir.

• Yardımcı maddeler:

Katı yağ

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.

Gyno-Travogen^ nedir ve ne için kullanılır?


2. Gyno-Travogen^'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. Gyno-Travogen^ nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. Gyno-Travogen^'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. Gyno-Travogen nedir ve ne için kullanılır?

• Gyno-Travogen® övül 600 mg izokonazol nitrat içerir.
Gyno-Travogen®'in etkin maddesi olan izokonazol, vajinal antiinfektif ilaçlar grubuna aittir ve dermatofıtlere, maya ve maya benzeri mantarlara, küf mantarlarına karşı etkilidir.
Gyno-Travogen® ambalajı, 1 adet eldiven ve 1 adet övül içermektedir. Gyno-Travogen®, vajinanın mantar enfeksiyonlarında kullanılır.

2. Gyno-Travogen 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Gyno-Travogen®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• İlacın içindeki maddelerden birine aleijiniz varsa,

Gyno-Travogen®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Gyno-Travogen®'in dikkatli kullanılması gereken durumlar için herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışmız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gyno-Travogen®'in hamilelik sırasmda zararlı bir etkisi olduğu gösterilmemiştir.
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emilim oranının çok az olması ve tedavi süresinin kısalığı nedeni ile emzirilen bebeklere anne sütü ile geçecek etkin maddenin bebeklere herhangi bir zarar vermesi olası değildir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makina kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Gyno-Travogen 'in diğer ilaçlar ile etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. Gyno-Travogen® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Gyno-Travogen®, tek doz kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Övül vajina içine derine itilmelidir. Bu uygulamanın akşam uykudan önce yatağa uzanarak yapılması en uygundur. Paketin içinden çıkan eldiven, ovülü derine iterken kullanılmalıdır. Adet dönemi süresince tedavi yapılmamalıdır.

Eğer Gyno-Travogen^ 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla Gyno-Travogen® kullandıysanız:

Gyno-Travogen 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuş unuz.


Gyno-Travogen®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Gyno-Travogen®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Gyno-Travogen 'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri ve mukozada aleijik reaksiyon Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Gyno-Travogen®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı
• Yanma
• Kızarıklık
• Su toplaması
Bunlar Gyno-Travogen®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. Gyno-Travogen®'in saklanması

Gyno-Travogen 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Gyno-Travogen^ 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Gyno-Travogen®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye - İSTANBUL

Üretici:

Istituto De Angeli S.r.L, İtalya

Bu kullanma talimatı 15.04.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Gyno-Travogen 600mg Ovül

Etken Maddesi: İzokonazol Nitrat

Atc Kodu: G01AF07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Gyno-Travogen 600mg Ovül-KT
 • Gyno-Travogen 600mg Ovül-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.