Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Parol Plus tablet Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) » NONNARKOTİK ANALJEZİKLER » Anilidler » Parasetamol Kombinasyonları

PAROL PLUS Tablet Ağız yoluyla kullanılır.

Etkin madde:

Her bir tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg
kafein

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, povidon, stearik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksekveyadüşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. PAROL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. PAROL PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PAROL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PAROL PLUS'ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. PAROL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

PAROL PLUS, her biri 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içeren beyaz renkli yuvarlak tablet şeklinde bir üründür.
PAROL PLUS hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır. İlacın içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

2. PAROL PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAROL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer:

• İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
• Kalıtsal (irsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa
• Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda
• 10 günden uzun süren ağrılarda
• İlerlemiş böbrek ve karaciğer yetmezliği
• Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalık varsa.

PAROL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa
• Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu adı verilen bir hastalığınız varsa
• Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa
• Alkolikseniz
Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa PAROL PLUS'ı doktorunuza danışmadan almayınız.
Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.
Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

PAROL PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PAROL PLUS tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PAROL PLUS kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme dönemlerinde bu ilacı kullanmayınız.
PAROL PLUS kullanımı emzirenlerde/önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.
PAROL PLUS'ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.

PAROL PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün formaldehit içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PAROL PLUS'ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)
Epilepsi (Sara/ hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)
Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid)
Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)
AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
Sempatomimetik ilaçlar (Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri, psödoefedrin)
Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları
Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PAROL PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:
Yetişkin iseniz bir defada 1-2 tablet PAROL PLUS kullanabilirsiniz.
Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar PAROL PLUS kullanabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.
Tabletler bol miktarda su alınmalıdır.
Doktorunuz PAROL PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:

12-16 yaş arası adolesanlar tek seferde 1 tablet kullanmalıdır.
Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.
12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Parasetamolün yaşa bağlı nedenlerle yaşlı hastalarda kullanımını sınırlayacak bir neden bildirilmemiştir.

Özel Kullanım durumları: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Eğer hafif-orta şiddette herhangi bir böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan PAROL PLUS'ı kullanmayınız.

Eğer PAROL PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla PAROL PLUS kullandıysanız:

Aşırı dozda PAROL PLUS kullanımı karaciğer hasarına neden olmaktadır. Böyle bir durumda solgunluk, iştah kaybı, bulantı ve kusma ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

PAROL PLUS' dan kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PAROL PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


PAROL PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PAROL PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PAROL PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri
• Yüz, dil, boğazda şişme
• Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)
• Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PAROL PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Nefes darlığı
Bazı kan değerlerinde düşme (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir, halsizlik solukluk, yorgunluk)
Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı)
Astım belirtileri (öksürme, göğüste hırıltı/ıslık, nefes daralması)
Kan hücresi sayısında bozukluklar
Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece sık idrara çıkma, idrar miktarında azalma)
• Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara - iltihap oluşturan mikrobik hastalık -yakalanma)
• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar),
• Ateş, yorgunluk,
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz

• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar PAROL PLUS'ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya durdurulduğunda yok olur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PAROL PLUS'ın saklanması

PAROL PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra PAROL PLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PAROL PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. A S. Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel : 0216 339 69 03 Faks : 0216 340 13 77 e-posta: info@atabay.com

Üretici:

ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. Adresi : Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıkoy / İSTANBUL Tel : 0216 339 69 03 Faks : 0216 340 13 77 e-posta : info@atabay.com
Bu kullanma talimatı..............tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Parol Plus tablet

Etken Maddesi: Parasetamol, Propifenazon, Kafein

Atc Kodu: N02BE51

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Parol Plus tablet-KT
 • Parol Plus tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Parol Plus 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.