Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Burazin %0.05 Doz Ayarlı Burun Spreyi Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Sempatomimetikler » Oksimetazolin HCL

KULLANMA TALİMATI

BURAZİN % 0.05 DOZ AYARLI BURUN SPREYİ Burun içine uygulanır.

Etkin madde:

1 mİ Burazin solüsyonu 0.50 mg Oksimetazolin HCI içerir.

Yardımcı maddeler:

Benzalkonyum klorür ( % 50'lik ) , disodyum EDTA, di sodyum hidrojen fosfat 12 hidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sodyum hidroksit ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. BURAZİN

nedir ve niçin kullanılır?


2. BURAZİN'i

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BURAZİN

nasıl kullanılır?


4 .

Olası yan etkiler nelerdir?


5. BURAZİN'in

Başlıkları yer almaktadır.

1. BURAZİN nedir ve ne için kullanılır?

• BURAZİN, bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Oksimetazolin, kan damarlarını büzücü özellikleri sayesinde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlar. Buna ek olarak, etkin maddenin antiviral (viruslann etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran ), bağışıklık sistemini düzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu engelleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir.
• BURAZİN, 10 ml içeren plastik şişelerde, sprey pompası ve koruyucu kapak ile birlikte sunulur. Berrak, hemen hemen renksiz çözelti görünümündedir.
• BURAZİN, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
• Soğuk algmiığı, saman nezlesi veya diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzitlere ( burun ve yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı ) bağlı burun tıkanıklığınm giderilmesi,
• Paranazal sinüs (yüz sinüsleri; alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında bulunan kemik boşluklar) hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak,
• Orta kulak iltihaplarında nazofarinks ( burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge) mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak,
• Rinoskopiyi ( burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem ) kolaylaştırmak için.

2. BURAZİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BURAZİN i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer ; BURAZİN' in herhangi bir bileşenine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlıysanız,
• Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde kabuk varsa,
• BURAZİN'in içeriğinde koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür bulunması nedeniyle, bu maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa.
• Hipofız beziniz burun yoluyla cerrahi olarak çıkartıldı ise ( transsfenoidal hipofizektomi) veya meninks zarınızı ( dura mater ) açıkta bırakan cerrahi bir girişim geçirdiyseniz.
BURAZİN' in içeriğindeki etkin madde konsantrasyonu yetişkinler ve okul çağındaki
çocuklar için tasarlanmıştır; bu nedenle bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklar için
uygun değildir. Bu hastalar için içeriğinde daha az etkin madde bulunan preparatiar mevcuttur.

BURAZİN i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Göz içi basmcmız artmışsa ( özellikle dar açıh glokom ),
• Böbreküstü bezi tümörünüz ( feokromasitoma) varsa,
• Tiroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa,
• Şeker hastalığmız (diabetes mellitus ) varsa,
• Kalp -<lamar hastalığınız varsa,
• Kan basıncı yüksekliğiniz (hipertansiyon) varsa,
• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri ) veya trisiklik antidepresanlar (TSA) adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altında iseniz,
• Prostat hipertrofmiz (prostat bezinde büyüme ) varsa.
Yukarıdaki durumlarda BURAZİN' i kullanmadan Önce doktorunuza danışınız.
7 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.
Burun tıkanıklığını gideren soğuk algınlığı ilaçlarının sürekli kullanımının etkilerini zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamilelik döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde önerilen dozajı aşmaymız.

Araç ve makine kullanımı

BURAZİN'in uzun süreli kullanımından ya da önerilen dozdan daha yüksek dozlarda uygulanmasından sonra, kalp - damar ya da merkezi sinir sistemi etkileri olabilir. Böyle durumlarda araç ya da makine kullanma yeteneğinin olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurunuz.

BURAZİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BURAZİN, içeriğinde bulunan koruyucu madde benzalkonyum klorür nedeniyle tahriş edici olabilir ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• BURAZİN ve duygu durumunu uyaran belirli ilaçlann (tranilsipromin tipi M AO inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlar ) birlikte kullanımı, kalp - damar sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
BURAZİN, kan basıncında artış riskinden dolayı MAO inhibitörlerini aldıktan sonra 2 haftaya kadar kullanılmamalıdır.
• Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepresanlar ya da MAO inhibitörleri) eşzamanlı olarak ya da BURAZİN uygulamasından hemen önce kullanımı veya tek başına BURAZİN'in doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
• Bromokriptin ( Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) adı verilen etkin maddeyi içeren bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.
• BURAZİN, betanidin, debrisokin ve guanetidinin ( kan basıncını düşüren bazı ilaçlar) etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son


zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi


veriniz.


3. BURAZİN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BURAZİN, sadece 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.
6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlerde: Her bir burun deliğine günde 2-3 defa 1 püskürtme BURAZİN uygulanır.
BURAZİN için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır.
özellikle çocuklarda uzun süreli kullanımdan ve doz aşımından kaçmıİmalıdır.Önerilenden daha yüksek dozajlar, yalnızca doktorunuzun gözetimi altında kullanılabilir.
Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.
Burun mukozası atrofısi riski nedeni ile ilaç, kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılabilir.

•Uygulama yolu ve metodu:

BURAZİN burun içine uygulanır.

•Değişik yaş gruplan Çocuklarda kullanımı:

BURAZİN, sadece 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları;

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer BURAZİN'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla BURAZİN kullandıysanız

Doz aşımına ya da kaza sonucu ağız yoluyla alımma bağlı olarak aşağıdaki etkiler ortaya çıkabilir:
• göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis ),
• bulantı,
• kusma,
• dudaklarda mavimsi renk değişikliği (siyanoz),
• ateş,
• spazmlar.
• kalp-damar bozuklukları (kalp atım sayısının artnnası, kalpte ritim bozukluğu, dolaşım yetersizliği, kalp fonksiyonlarının durması, kan basıncında yükselme ),
• akciğer fonksiyon bozukluğu ( akciğer ödemi, solunum bozuklukları),
• ruhsal bozukluklar.
Bunun yanı sıra, sersemlik, vücut sıcaklığında düşme, kalp atım sayısında azalma, kan basıncında şok benzeri düşme, solunumun durması ve koma gelişebilir.
Doz aşımı, özellikle çocuklarda çoğu kez nöbet ve koma gibi santral sinir sistemi etkilerine; bradikardi (kalp atım hızının düşmesi ), apne (soluk durması) ve muhtemelen hipertansiyonu ( kan basıncı yüksekliği ) takip eden hipotansiyona ( kan basıncı düşüşü ) sebep olur.
BURAZİN'

den kullanmanız gerekenden fazlasını kullamışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BURAZİN 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


Tedaviye dozaj talimatlarında tanımlandığı gibi devam ediniz.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, BURAZİN 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir;

Çok yaygın

: lO'da 1 'den fazla

Yaygın

: lO'da 1 'den az, fakat lOO'de l'den fazla

Yaygın olmayan

: lOO'de 1 'den az, fakat 1.000'de l'den fazla

Seyrek

: 1.000'de 1 'den az, ancak tedavi edilen 10.000'de l'den fazla

Cok seyrek

: İzole olgular da dahil olmak üzere 10.000'de 1 ya da daha az

Yaygın

• Burun mukozası, ağız ve boğazda yanma veya kuruluk; özellikle hassas hastalarda aksırma oluşabilir.

Yaygın olmayan

• Alerji ( yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)
• Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı

Seyrek

• Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlık huzursuzluk, halüsinasyon ( varsam, hayal görme ) nöbetler ( özellikle çocuklarda)
• Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)
• Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozuklukları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.BURAZİN 'in saklanması

BURAZİN

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra BURAZİN'i kullanmayınız.Ruhsat Sahibi

ıKurtsan İlaçları A,Ş.
Merter 34169 İSTANBUL

Üretim Yeri:

: Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esenyurt / İSTANBUL Bu kullanma talimatı................tarihinde onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Burazin %0.05 Doz Ayarlı Burun Spreyi

Etken Maddesi: Oksimetazolin Hidroklorür

Atc Kodu: R01AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Burazin %0,05 10 Ml Sprey
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.