Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Imprida 5 mg/160 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri » Valsartan ve Amlodipin

KULLANMA TALİMATI IMPRIDA 5 mg/160 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

•Etkin maddeler:Her film kaplı tablette 5 mg amlodipin baza eşdeğer 6.94 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan.

•Yardımcı maddeler:Mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal anhidroz silika, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 4000, talk, titanyum dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek


veya düşükdoz kullanmayınız._

Bu kullanma talimatında:


1. IMPRIDA nedir ve ne için kullanılır?


2. IMPRIDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. IMPRIDA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. IMPRIDA 'nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. IMPRIDA nedir ve ne için kullanılır?

IMPRIDA, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Kenarları eğimli, oval şekilde, koyu sarı renkteki tabletlerinizin bir yüzünde “NVR”, diğer yüzünde “ECE” harfleri basılıdır.

Her bir film kaplı tablet, 5 mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

IMPRIDA, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını artırır. Valsartan, anjiyotensin II'nin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

IMPRIDA, kan basıncını düşüren tek bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen kan basıncı yüksek olan hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

2. IMPRIDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMPRIDA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Valsartana, amlodipin besilata ya da IMPRIDA'nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),

• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,

• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

IMPRIDA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,

• Kanınızdaki potasyum düzeyinin artırılması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),

• Halen beta-blokörler adı verilen ilaçları kullanıyorsanız. Doktorunuz size dozun kademeli olarak azaltılmasını tavsiye edecektir.

• Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlarınızda daralma olduğu teşhis edildiyse,

• Vücudunuzda üretilen aldosteron isimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,

• Kalp yetersizliğiniz varsa,

• Doktorunuz, kalp kapakçıklarınızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasınızda anormal kalınlaşma (obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati) teşhis ettiyse.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

IMPRIDA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

IMPRIDA'yı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

IMPRIDA'nın içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacı hamilelik sırasında kullanırsanız bebeğin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların IMPRIDA kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi IMPRIDA da nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, IMPRIDA'nın etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

IMPRIDA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

IMPRIDA'nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

IMPRIDA'nın potasyum içeren yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi bilinmemektedir. Potasyum tutucu ilaçlar, potasyum takviyeleri ya da tuz yerine kullanılan potasyum içerikli maddeler ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

IMPRIDA'nın psikiyatri tedavisinde kullanılan lityum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Diltiazem, ağızdan alınan mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. itrakonazol, ketokonazol), viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ritonavir isimli ilaç, sara nöbeti geçirmeyi engelleyici ilaçlar (antiepileptikler örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon), bazı antibiyotikler (örn. rifampisin) ve bazı bitkisel ilaçlar [örn. sarı kantaron (hipericum perforatum)] ile kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Steroid yapıda olmayan ağrı kesici ilaçlar ile birlikte kullanımında ilacın kan basıncı düşürücü etkisi azalabilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

IMPRIDA'nın yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansif ilaçlar) ve tansiyon düşürücü (hipotansif) yan etkilere yol açabilen bazı ilaçlarla [örn. depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, prostat bezi büyümesinde kullanılan alfa blokörler)] birlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. IMPRIDA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• IMPRIDA için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir.

• Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet IMPRIDA kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz size daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

• En iyi sonuçları elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için IMPRIDA'yı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanmanız çok önemlidir.

• Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

• IMPRIDA, sadece ağızdan kullanım içindir.

• Aç karnına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde IMPRIDA kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

Şiddetli karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz IMPRIDA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü IMPRIDA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer IMPRIDA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla IMPRIDA kullandıysanız:

IMPRIDA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


IMPRIDA'yı kullanmayı unutursanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


IMPRIDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü IMPRIDA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi IMPRIDA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen


:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

IMPRIDA'nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yaygın:

• Grip,

• Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,

• Baş ağrısı,

• Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,

• Yorgunluk,

• Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,

• Kusma.

Yaygın olmayan:

• Sersemlik,

• Bulantı ve karın ağrısı,

• Ağız kuruluğu,

• Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,

• Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),

• Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,

• Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,

• Öksürük,

• İshal,

• Kabızlık,

• Ciltte döküntü, kızarıklık,

• Eklemlerde şişme,

• Sırt ağrısı,

• Eklemlerde ağrı,

• Saç dökülmesi,

• Değişen bağırsak alışkanlıkları, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,

• Mide ağrısı,

• Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,

• Soluk alıp vermede güçlük,

• Erkeklerde memelerde büyüme,

• Burun akıntısı, hapşırma,

• Deride ve gözlerde sararma, iştah kaybı, hafif renkli idrar,

• Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),

• Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,

• Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri,

• Ruh halinde değişiklikler,

• Kas ağrısı,

• El ve ayak parmaklarında uyuşma ya da karıncalanma hissi,

• Şiddetli üst mide ağrısı,

• Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma,

• Morumsu-kırmızı lekeler, kaşıntı,

• Özellikle yüz ve boğazda şişme,

• Dudaklar, gözler ya da ağızda şişme, deride soyulma.

Seyrek:

' Döküntü, kaşıntı, yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan alerjik reaksiyon, Huzursuzluk (Anksiyete),

Kulak çınlaması,

Bayılma,

Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya da sık idrara çıkma ihtiyacı,

Ağırlık hissi,

Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,

Aşırı terleme,

Ciltte yaygın döküntü,

Kaslarda spazm,

Ezici göğüs ağrısı,

Düzensiz kalp atışı,

Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı.

Çok Seyrek:

• Ciltte ve gözlerde sararma,

• Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarında değişiklikler,

• Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme.

Sıklığı bilinmeyen:

• Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,

• Kanda potasyum seviyesinde artış,

• Böbrek fonksiyonlarında düşüş veya şiddetli düşüş,

• Aşırı duyarlık.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .


5. IMPRIDA'nın saklanması

IMPRIDA'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.IMPRIDA'yı 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra IMPRIDA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz IMPRIDA'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

SURYAPI &AKEL İş Merkezi

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi No:6 34805 Kavacık - Beykoz / İstanbul

Üretici:Novartis Pharma Stein AG Schauffhauserstrasse, CH-4332, Stein, İsviçre

Bu kullanma talimatı 13/06/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Imprida 5 mg/160 mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Amlodipin besilat, Valsartan

Atc Kodu: C09DB01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.