Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım Için Irigasyon Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Kan ve Kan Ürünleri » Plazma Protein Fraksiyonları » Dekstran

KULLANMA TALİMATI

İZOTONİK SODYUM KLORUR CERRAHİ KULLANIM iÇiN İRİGASYON SOLÜSYONU

Dökülerek uygulanır. Kesinlikle damar içi yoldan uygulanmaz.

Etkin maddeler:

Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2.İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarını içeren steril (mikropsuz) bir çözeltidir.
İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU, 500 ve 1000 mililitre hacminde polipropilen şişelerde ve 3000 mililitrelik esnek plastik (Medifleks) torbalarda sunulmuştur.
İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU gözler dahil olmak üzere vücut yüzeyi ve boşluklarının yıkanma ve temizlenmesinde kullanılır. Konsantre formda bulunan bazı yıkama, temizleme ilaçlarının uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU, içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.
Çözelti elektrolit içerdiğinden elektrokoter uygulaması sırasında kullanılmamalıdır.
Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
-Bu ilacın şişesi ya da torbası sağlam değilse,
-İçindeki çözelti berrak değilse,
-Sizde konjestif kalp yetmezliği, ağır bir böbrek yetmezliği veya vücudunuzda tuz birikimiyle birlikte sıvı birikiminin (ödem) bulunduğu bir hastalık varsa,

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
Kortikosteroid ya da kortikotropin tedavisi almakta olan bir hastaysanız, doktorunuz İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun sizde kullanılacak miktarı konusunda dikkatli olacaktır.
İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU, seyreltilerek yıkama amacıyla kullanılan bazı ilaçlarla geçimsizdir. Uygulamayı yapacak doktor ya da sağlık görevlisi geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçları çözeltiye eklemeyecek ve bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltileri tercih edecektir.
Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna, size ne zaman uygulanacağına ve tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Temizlenmesi ya da yıkanması gereken bölgeye dökülerek kullanılır.

Dikkat:

Ürün damariçi yoldan kullanılmaz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar için güvenilir ve etkili kullanımı gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Aşırı dozda uygulanıp da vücuda emildiği zaman büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu durumlarda ilacın zararlı etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalı ve tedavi sırasında böbrek işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU kullandıysanız:

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
-İdrar kesesi (mesane) gibi kapalı vücut boşluklarının yıkanması sırasında aşırı miktarda kullanılmasına bağlı olarak ilgili vücut boşluğunda gerginliğe (distansiyon) neden olabilir.
-Uygulamanın aseptik (mikrop bulaşmasını engelleyecek) kurallara uyulmadan yapılmasına bağlı olarak uygulanan bölgede ya da uygulanan bölgeden başlayarak yayılan iltihaplanmalar (enfeksiyon) neden olabilir.
Ayrıca aşırı dozda uygulanıp da vücuda emildiği zaman aşağıda belirtilen bazı yan etkilerin görülme riski vardır. Bu yan etkiler çözeltideki sodyum ve klorürün eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanır ve normal tedavi koşullarında ortaya çıkması beklenmez. Bu yan
etkilerin görülme sıklıkları bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan (konjestif) kalp yetmezliğinde ağırlaşma
-Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
-Baş ağrısı
-Baş dönmesi
-Huzursuzluk hali
-Aşırı uyarılabilirlik hali
-Kasılmalar
-Koma ve ölüm
-Kalp çarpıntısı (taşikardi)
-Tansiyonda yükselme
-Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)
-Solunum yavaşlaması
-Solunum durması
-Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma
-Terlemede azalma
-Kaslarda seyirme ve sertleşme
-Böbrek yetmezliği
-Ateş, halsizlik
-Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nun saklanması

İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C altı sıcaklıkta saklayınız.
Her bir şişenin veya torbanın etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi ve üretici:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatı 13/06/2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım Için Irigasyon Solüsyonu

Etken Maddesi: Sodyum klorür (0,009)

Atc Kodu: B05AA05

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.