Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Prozac 20 mg kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri » Fluoksetin HCL

KULLANMA TALİMATI

PROZAC 20 mg kapsül Ağızdan alınır

• Etkin madde:

Fluoksetin hidroklorür
Her kapsül 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Akışkan nişasta, dimetikon, jelatin, patent mavi V (E131), sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), şellak, propilen glikol, amonyum hidroksit, siyah demir oksit (e172).
-

i

-

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:

1. PROZA C nedir ve ne için kullanılır?


2. PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. PROZAC nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PROZAC'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. PROZAC nedir ve ne için kullanılır?

PROZAC yeşil ve sarı renkteki kapsüllerin üzerinde Lilly 3105 basılı olup, 16 ve 24 kapsüllük blisterlerde iki değişik ambalaj formundadır.
PROZAC seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır
• Majör depresyon
• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB olarak da tanınır)
• Bulimia nervoza - aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartmanın azaltılması için psikoterapinin yanında PROZAC kullanılır
• Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk)

2. PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Fluoksetine ya da PROZAC'ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

• Seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri ya da geri dönüşümlü monoamin oksidaz inhibitörleri tip A (aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılan MAOİ'ler olarak da bilinir) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü bu durumda ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir. MAOİ'lere örnek olarak nialamid, iproniazid, selegelin, moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid ve toloksaton verilebilir.
Fluoksetin tedavisi, ancak geri dönüşsüz MAOİ (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Bununla birlikte, fluoksetin tedavisi, MAOİ-A olarak adlandırılan bazı MAOİ'ler (örneğin moklobemid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir.
PROZAC almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta MAOİ'lerinden hiçbirini

almayınız.

Eğer PROZAC uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.
• Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız.

PROZAC'ı bıraktıktan 5 gün içinde tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.

• Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız.

PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
• Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir).
• Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir).
• Kalple ilgili sorunlarınız varsa.
• İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız.
• Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız.
• Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya çıkıyorsa.
• Kanın pıhtılaşmasını etkileyen tıbbi ürünler kullanıyorsanız (bkz. 'Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı').
• Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme, zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir,

derhal doktorunuza bildiriniz,

PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
• İntihar düşünceleriniz varsa ya da kendinize zarar vermek istiyorsanız. Depresyonda intihar düşünceleri, kendine zarar verme ve intihar riski (intiharla ilgili olaylar) artar. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha uzun sürer.
Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:
• Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa
• Genç yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş 24 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini göstermiştir.
Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa

doktorunuzla irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu söylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.
• 18 yaşın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaçları aldığında intihara teşebbüs, intihar düşünceleri ve muhalefet (ağırlıklı olarak saldırganlık, karşı gelme ve öfke) gibi yan etkilerde artış riski bulunmaktadır. PROZAC'ın büyüme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranış gelişimi üzerine uzun süreli güvenlilik bilgisi sınırlıdır. PROZAC'ın çocuklar ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROZAC'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROZAC'ı tercihinize göre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.
Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Şu ana kadar toplanmış olan bilgiler, ilaç hamilelik sırasında kullanıldığında riskin arttığını göstermemektedir. Bununla birlikte, ilaç hamilelik sırasında, özellikle de hamileliğin son döneminde ya da doğumdan hemen önce kullanılırken dikkatli olunmalıdır, çünkü yeni doğan bebeklerde aşağıdaki etkiler bildirilmiştir: aşırı hassasiyet, titreme, kas güçsüzlüğü, sürekli ağlama, emme ya da uyuma güçlüğü ve yeni doğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Fluoksetin anne sütüne geçer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Ancak kesinlikle gerekli olan durumlarda bebeğinizi emzirmelisiniz. Eğer emzirme devam ediyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç, karar verme yeteneğinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaç diğer bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilir (etkileşim). Aşağıdaki ilaçlarla etkileşim meydana gelebilir:
• MAO-inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır). Seçici olmayan MAO-inhibitörleri ve MAO-inhibitörleri tip A (moklobemid) PROZAC ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar (serotonin sendromu) meydana gelebilir (bkz. “PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlıklı bölüm). MAO-inhibitörleri tip B (selegelin), doktorunuzun sizi yakından takip etmesi şartıyla PROZAC ile birlikte kullanılabilir.
• Lityum, triptofan; bu ilaçlar PROZAC ile birlikte kullanıldığı takdirde serotonin sendromu riski artar. PROZAC lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığı takdirde doktorunuz genel sağlık kontrollerinin sıklığını artıracaktır.
• Fenitoin (sara için kullanılır); çünkü PROZAC bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebilir, PROZAC ile birlikte kullanılacaksa doktorunuzun fenitoin tedavisine daha dikkatli başlaması ve genel sağlık kontrolleri yapması gerekebilir.
• Tramadol (ağrı kesici) ya da triptanlar (migren için); hipertansiyon riski artar.
• Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin, desipramin ve amitriptilin); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir, PROZAC ile birlikte kullanılıyorlarsa doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltmaya gerek duyabilir.
• Tamoksifen (göğüs kanseri tedavisi için); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz farklı antidepresan tedavilerini değerlendirmeye gerek duyabilir.
• Varfarin ya da kanı sulandırmak için kullanılan diğer ilaçlar (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan klozapin dahil); PROZAC bu ilaçların kan üzerindeki etkisini değiştirebilir. Siz varfarin kullanırken PROZAC tedavisinin başlatılması ya da durdurulması halinde doktorunuzun bazı testler yapması gerekecektir.
• PROZAC ile tedavi görülürken sarı kantaron (St. John's wort) ile bitkisel tedaviye başlanmamalıdır, çünkü bu yapıldığı takdirde istenmeyen etkilerde artış görülebilir. PROZAC tedavisine başlandığında sarı kantaron (St. John's wort) bitkisi kullanmaktaysanız, bu ilacı kullanmayı kesmeli ve bir sonraki vizitte doktorunuza bildirmelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda (5 hafta öncesine kadar) kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. PROZAC nasıl kullanılır?

PROZAC'ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Depresyon: Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan sonraki 3-4 hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum 3 kapsüle (60 mg fluoksetin) kadar kademeli olarak artırılabilir. En düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Depresyon ilacınızı almaya ilk başladığınızda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü ilk birkaç hafta geçinceye kadar depresif belirtilerde iyileşme meydana gelmeyebilir. Depresyon hastaları en az 6 aylık bir süre boyunca tedavi edilmelidir.
• Bulimia nervoza: Günde üç kez bir kapsül (20 mg fluoksetin) ya da bir kez üç kapsül (60 mg fluoksetin).
• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Önerilen doz günde bir kapsüldür (20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan 2 hafta sonra doktorunuz dozunuzu gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum üç kapsüle (60 mg) kadar kademeli olarak artırılabilir. 10 hafta içinde herhangi bir iyileşme gözlenmezse, PROZAC tedavisi yeniden değerlendirilmelidir.
• Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk (PMDB)): Adet döngüsü boyunca her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak adetin ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

• Kapsülleri bir miktar suyla birlikte yutunuz.
• Kapsülleri çiğnemeyiniz.
• Kaç kapsül alacağınızı ve bunları hangi sıklıkta alacağınız konusunda her zaman
doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
• Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla sayıda kapsül almayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PROZAC'ın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu artırırken daha dikkatli olacaktır ve günlük doz genellikle iki kapsülü (40 mg fluoksetin) aşmamalıdır. Maksimum doz günde 3 kapsüldür (60 mg fluoksetin).

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.
Karaciğerle ilgili bir sorununuz varsa ya da PROZAC'ı etkileyebilecek başka bir ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuzun kararı daha düşük bir doz vermek ya da PROZAC'ı iki günde bir kullanmanızı söylemek yönünde olabilir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz PROZAC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer PROZAC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PROZAC kullandıysanız

PROZAC'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Çok fazla ilaç kullanmışsanız derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz ya da durumu derhal doktorunuza bildiriniz.
Mümkünse yanınıza PROZAC kutusunu da alınız.
Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kusma, nöbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp atışlarında düzensizlik ve kalp durması gibi) akciğerle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen değişiklikler.

PROZAC'ı kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. Bir sonraki dozunuzu bir sonraki gün normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İlacınızı her gün aynı saatte almanız, size her gün ilacınızı düzenli olarak almanız gerektiğini hatırlatmaya yardımcı olacaktır.

PROZAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

•Doktorunuz söylemedikçe PROZAC ile tedavinizi kesmeyiniz.

İlacınızı almaya devam etmeniz önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile ilacınızı doktorunuza sormadan bırakmayınız.
• Yeteri kadar kapsülünüz olduğundan emin olunuz.
PROZAC kullanmayı bıraktığınızda aşağıdaki etkileri fark edebilirsiniz: Sersemlik,
karıncalanma hissi (iğnelenme gibi), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kâbuslar, uyuyamama), huzursuz ya da heyecanlı hissetme, olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük, endişeli hissetme, bulantı/kusma (hasta hissetme ya da hasta olma), aşırı titreme (sarsılma), baş ağrıları.
Çoğu kişiye göre, PROZAC bırakıldığında görülen tüm belirtiler hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Tedaviyi kestiğinizde belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.
PROZAC'ı bırakırken doktorunuz dozunuzu bir ya da iki hafta içinde yavaş yavaş azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bu da tedavinin sonlandırılmasında oluşabilecek etkilerin meydana gelme riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
PROZAC'ın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bunlarla ya da başka bir hastalık etkisiyle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROZAC'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROZAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi düşünceleriniz varsa
• Döküntü fark ederseniz ya da kaşıntı, dudaklarda/dilde şişme veya hırıltı/nefes darlığı gibi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse,
• Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve hareketsiz duramıyormuş ya da oturamıyormuşsunuz gibi geliyorsa, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; PROZAC dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
• Cilt renginiz kırmızıya dönmeye başlarsa ya da çeşitli deri reaksiyonları gelişirse veya cildinizde kabarcıklar ya da soyulma varsa.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROZAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Solunum hızının ya da kalp atım hızının artmasıyla birlikte açıklanamayan ateş, terleme, kaslarda sertlik ya da titreme, zihin karışıklığı, aşırı huzursuzluk ya da uyku hali (seyrek olarak) dahil olmak üzere çeşitli belirtiler bir arada ortaya çıkması (serotonin sendromu olarak bilinir)
• Çoğunlukla yaşlılarda ve idrar söktürücü (diüretik) alan (yaşlı) kişilerde güçsüzlük, uyuşukluk ya da zihin karışıklığı
• Uzun süreli ya da ağrılı sertleşme
• Aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk
• Kanama belirtileri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Ağız kuruluğu Aşırı terleme Üşüme Titreme
Güneş ışığına karşı hassasiyet Kilo kaybı
İshal ve mide bozukluğu
Bulantı Kusma Hazımsızlık Yutma güçlüğü Boğaz iltihabı Diş sıkma
Tat alma duyusunda değişiklik
Karaciğer fonksiyonunda anormallik
Sarılık vakaları
Serum hastalığı
Damar iltihabı
Damar genişlemesi
Göz bebeklerinin genişlemesi
Baş ağrısı
Çarpıntı
Uyku sorunları ya da olağandışı rüyalar Sersemlik
Tansiyon düşüklüğü İştah kaybı Yorgunluk
Anormal mutluluk hissi Kontrol edilemeyen hareketler Hareket zorluğu
Vücudun dengesini sağlayamaması
Havale
Huzursuzluk
Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
Tipik olmayan saldırgan davranışlar
Zihin karışıklığı
Endişe
Sinirlilik
Konsantre olamama ya da doğru düşünememe Panik ataklar
İntihar veya kendine zarar verme düşünceleri
İdrar yapmada güçlük ya da çok sık idrar yapma
Cinsel performansın kötü olması
Erkek cinsel organının zamansız sertleşmesi
Memelerden süt gelmesi
Boğaz ağrısı
Nefes kesilmesi
Akciğerle ilgili sorunlar (seyrek olarak bildirilmiştir)
Saç dökülmesi Esneme Bulanık görme
Açıklanamayan morluklar ya da kanama Sıcak basması Eklem veya kas ağrısı
• Kanda sodyum düzeylerinin düşük olması
• Çocuklarda burun kanaması
• Çocuklar ve ergenler: PROZAC büyümeyi yavaşlatabilir ya da muhtemelen cinsel olgunlaşmada gecikmeye yol açabilir.
Bu yan etkilerin çoğu tedavi devam ettirildiğinde kaybolmaktadır.
Bunlar PROZAC'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PROZAC'ın saklanması

PROZAC 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Bu ilacı, 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROZAC 'ı kullanmayınız.


Ruhsat sahibi :

Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi
Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No:4 Kat:3 34662 Altunizade - İstanbul Tel: 0216 554 00 00
Faks: 0216 474 71 99

Üretim yeri :

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Çoban Çeşme mah.
Sanayi cad. No:13 34530 Yenibosna - İstanbul

Bu kullanma talimatı 13.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Prozac 20 mg kapsül

Etken Maddesi: Fluoksetin HCl

Atc Kodu: N06AB03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.