Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tobrased % 0.3 Steril Göz Merhemi Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienfektifler » Göz Antibiyotikleri » Deksametazon + tobramisin

KULLANMA TALİMATI

TOBRASED % 0,3 steril göz merhemi Göze uygulanır.

•Etkin madde:


1g'da 3,00 mg tobramisin

•Yardımcı maddeler:


Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. TOBRASED nedir ve ne için kullanılır?


2. TOBRASED'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TOBRASED nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TOBRASED 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TOBRASED nedir ve niçin kullanılır?

TOBRASED, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TOBRASED anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisin) içerir.

TOBRASED 5 g alüminyum tüpte sunulan beyaz veya hemen hemen beyaz homojen bir merhemdir.

2. TOBRASED'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TOBRASED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise TOBRASED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer, göz kapağı kaşınmanız, gözünüzde kızarma, şişme varsa tedavinizi durdurunuz ve doktorunuza başvurunuz.

• Bu ilacı doktorunuz size reçetelediği sürece kullanınız. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması) ile sonuçlanabilir.

• Göz merhemleri korneadaki yaraların iyileşmesini geciktirebilir.

• Göz enfeksiyonunuz varsa kontakt lens kullanmamalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TOBRASED'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TOBRASED göze sürülerek kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle etkileşme göstermesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz ilacı kullanmayınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlaçların birçoğu anne sütüne geçebilir, bu nedenle emziriyorsanız ilacı kullanmayınız.


İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

TOBRASED kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


TOBRASED merhem yatmadan önce, gün içerisinde kullanılan TOBRASED göz damlası, çözelti ile eş zamanlı kullanılabilir.

3. TOBRASED nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOBRASED'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hafif-orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz günde iki-üç kez az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhemdir.

Ciddi enfeksiyonlarda normal doz ilk iki gün üç ila dört saatte bir az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhem, daha sonra düzelme oluncaya kadar günde iki veya üç uygulamadır. Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz. TOBRASED'i sadece gözlerinize kullanınız.

Başka göz ilacı kullanıyorsanız TOBRASED'i kullanmadan en az 10-15 dakika bekleyiniz. Uygulama yolu ve metodu:

1. TOBRASED tüpünü ve bir ayna alınız.

2. Ellerinizi yıkayınız.

3. Tüpün kapağını açınız.

4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.

5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Merhem buraya sürülecektir (resim 1).

6. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.

7. Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Merheme mikrop bulaşabilir.

8. Merhem şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız (resim 2).

9. TOBRASED'i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve merhemin gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu TOBRASED'in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.

10. Eğer merhemi iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

11. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

12. Sadece birer tüp kullanınız.

Eğer merhemi gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Özel bir kullanımı yoktur, yetişkinler ile aynıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer TOBRASED'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBRASED kullandıysanız

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak TOBRASED'i uzaklaştırabilirsiniz.TOBRASED'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TOBRASED'i kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulan dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOBRASED'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanır:

10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.

10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın: göz kapağı kaşınması, göz şişmesi ve göz içinde kızarıklık

Bunlar TOBRASED'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TOBRASED'in saklanması

TOBRASED'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBRASED'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TOBRASED'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.

34398 Maslak-İSTANBULÜretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.

GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tobrased % 0.3 Steril Göz Merhemi

Etken Maddesi: Tobramisin

Atc Kodu: S01AA12

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Tobrased Göz % 3 5 Gr Merhem
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.