Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tadolak Fort 200mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

KULLANMA TALİMATI

TADOLAK 200 mg film tablet Ağızdan alınır

•

Etkin madde:

Her film kaplı tablet 200 mg etodolak içermektedir.
•

Yardımcı maddeler:

Laktoz, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry pink 02B24644 (hipromelloz 5 cP, titanyum dioksit, polietilen glikol 400, kırmızı demir oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya ecz^a^cınız^a danışınım.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz^.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı l^ullandığını^ı söyleyiniz^.


•Bu talimatta y^a^ılanlara ay^nen u^unu^. ilaç hakkında si^e önerilen do^un dışındaj^ü^sek vey^a düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.TADOLAK nedir ve ne için kullanılır?


2.TADOLAK kullanmadan önce dikkat edilmesi g^er^ekenler


3.TADOLAK nasıl kullanılır^?


4.Olası y^an eteler idelerdir?


5.J^ADOLAK'm saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. TADOLAK nedir ve ne için kullanılır?

TADOLAK, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TADOLAK iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.
TADOLAK, osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulguların tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

2. TADOLAK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TADOLAK'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
•TADOLAK' ın herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa.
•Aspirin veya TADOLAK'ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin, şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),
•Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir TADOLAK alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,
•Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
•Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

TADOLAK'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
•Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.
Eğer;
•Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
•Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
•İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
•Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunları geçmişiniz varsa,
•Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
•Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
•Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
•Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza


danışınım.


TADOLAK'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

TADOLAK'ı alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. TADOLAK'ı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


TADOLAK fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TADOLAK'ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedavimiz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınım.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya ecz^acınız^a danışınım.


TADOLAK'ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TADOLAK alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

TADOLAK baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

TADOLAK'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce TADOLAK veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
TADOLAK 150.0 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez" olarak kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
• Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagüanlar, ömek; varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek; prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
•Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında TADOLAK'ın yan etki riski artabilir,
•TADOLAK ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir. Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek; siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek; glipizid içeren ilaçlar),
•TADOLAK'la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek; enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek; furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
•TADOLAK kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya ecz^acınız^a bunlar hakkında bilgi veri^iz^.


3. TADOLAK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu:

TADOLAK tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

TADOLAK 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

TADOLAK yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları: Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer TADOLAK'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya ecz^acınız ile konuşunum.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TADOLAK kullandıysanız:

Belirtiler (semptomlar); idrara çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

TADOLAK 'dan kullanmanız g^erekenden fazlasını kullanmış sanız bir doklar veya ecz^acı ile konuşunum.


TADOLAK'ı kullanmayı unutursanız:

Bir TADOLAK dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


TADOLAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TADOLAK tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TADOLAK'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TADOLAK'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•TADOLAK kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. TADOLAK'ı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
•Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes almada zorluk, göğüste sıkışma hissi, ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TADOLAK'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kanlı veya siyah dışkı (melena) İdrar miktarında değişiklik Göğüs ağrısı Akıl karışıklığı Koyu renkte idrar Depresyon Bayılma
Hızlı veya düzensiz kalp atışı
Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı Akılsal veya davranış değişiklikleri Kol veya bacak uyuşukluğu Tek taraflı güçsüzlük
Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri Kulaklarda çınlama Krizler
Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı Şiddetli kusma Nefes darlığı
Ani veya açıklanamayan kilo alımı Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi Olağandışı berelenme veya kanama Olağandışı eklem veya kas ağrısı Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük Görme veya konuşma değişiklikleri Kahve telvesi gibi kusma Derinin veya gözlerin sararması
Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı Kanlı idrar Bazı alerjik belirtiler
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•Kabızlık
•İshal
•Baş dönmesi
•Gaz
•Baş ağrısı
•Mide yanması
•Mide bulantısı
•Mide rahatsızlığı
•Tıkalı burun
•Güçsüzlük
Bunlar TADOLAK'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TADOLAK'ın saklanması

TADOLAK'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TADOLAK 'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TADOLAK'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Saba İlaç. San. ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah Basın Ekspres Cad. No: 1 Kat: 1
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Tel: 0212 692 92 20
Faks: 0212 697 07 96
E-mail: gr-ruhsat@sabailac.com.tr

İmal yeri:

Deva Holding A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Tadolak Fort 200mg Film Tablet

Etken Maddesi: Etodolak

Atc Kodu: M01AB08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tadolak Fort 200mg Film Tablet-KT
 • Tadolak Fort 200mg Film Tablet-KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.