Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sup-Gliserin Kansuk B Kullanma Talimatı

KULLANMA TALİMATI


SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)

3300 mg Supozituvar

Rektal ( makat içine) uygulanır.

• Etkin madde:

Her supozitııvar 3300 mg gliserin ihtiva eder.

• Yardımcı maddeler:

Stearik asit
Sodyum karbonat

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) 'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya ha.staneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) nedir ve ne için kullanılır?


2. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) kullanmadan önce dikkat edilmesi


gerekenler


5.SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.SUP-GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)'in saklanması


BaşItkIan yer almaktadır.


1. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) nedir ve ne için kullanılır?

• SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için), 6 adet supozituvar (fitil) içeren kutuda takdim edilmektedir.
• Açık sarı renkli, homojen görünüşlüdür.
• Gliserin suyu absorbe edicidir (emicidir). Supozituvar (fitil) şeklinde rektuma (makat içine) uygulanması sonucu, kısmen kaydırıcı (lubrikan) ve kısmen de lokal uyarma (stimulasyon) sonucu dışkılamayı (defekasyon) kolaylaştırır.
• Basit kabızlıkların (konstipasyonların) giderilmesinde laksatif (dışkılaticı, dışkı yumuşatıcı) olarak kullanılır.

2. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) yalnızca rektal yoldan (makat içine) uygulanır. YUTULMAMALIDIR. Kazara yutulması halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer karın ağnsı, bulantı, kusma, makat çevresinde yank, yırtık, yara halini almış basur {hemoroid) varsa,
- Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz).

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Uzun süre ve sık sık kullanılması dışkılama alışkanlığını bozabilir.
Bu yüzden kısa (bir haftadan az) süreli vc mullaka gerekli oldukça kullanılmalıdır.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Rektal yol ile uygulandığından kan dolaşımına geçmesi beklenmez, bu yüzden yiyccek vc içecek ile etkileşim göstermesi beklenmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damamız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)'in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, özellikle diğer laksatifleri şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• 12 yaş üzeri çocuklarda, yetişkinlerde vc yaşlılarda; SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) için önerilen günlük doz bir veya iki supozltuvardır (fitil).
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu;

• Supozituvar (fitil) eller iyice yıkandıktan sonra baş ve işaret parmakiarı ile tutularak makat içine itilerek tatbik edilir.
Fitil çok yumuşamışsa, paket önce buzdolabında 15 dakika bekletildikten sonra uygulanabilir.
• Fitil bir miktar temiz soğuk su ile ıslatıldıktan sonra uygulanmalıdır.
• Laksatif (dışkılatıcı, dışkı yumuşatıcı) hareket için supozituvarm erimesine gerek yoktur. Dışkı ile birlikte dışarı atılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:Yaşlılarda kullanımı:

Önerilen günlük doz bir veya iki supozituvardır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer SUP ~ GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) kullandıysanız:

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler lçin)'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Makattan kan gelmesi vc ciddi alerjik belirtiler (ciltte döküntü, kabanklık. ııcfcs almada zorluk, göğüs sıksşması, ağızda, yüzde, dudaklarda ve dilde şişme).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Makattan kan gelmesi.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kann ağnsı, makat çevresinde deri tahrişi veya yanma hissi.
Bunlar SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)' İn saklanması

SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) ' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için) ' i kullanmaymız.


Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SUP - GLİSERİN KANSUK B (Büyükler için)'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

KANSUK LABORATUARI San. ve Tic. A.Ş.
Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İSTANBUL

Üretici:

KANSUK LABORATUARI San. Ve Tic. A.Ş Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Sup-Gliserin Kansuk B

Etken Maddesi: Gliserin

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Sup-Gliserin Kansuk B - KT
 • Sup-Gliserin Kansuk B - KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Sup-Gliserin Kansuk B
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.